825  

việc làm tại Khánh Hòa

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Chef de Partie / Demi Chef de Partie 16

Six Senses Ninh Van Bay - Khánh Hòa

Bar Supervisor / Bar Manager 16

Six Senses Ninh Van Bay - Khánh Hòa

Assistant Spa Manager 16

Six Senses Ninh Van Bay - Khánh Hòa

PA to General Manager 16

Six Senses Ninh Van Bay - Khánh Hòa

Chief Steward 16

Six Senses Ninh Van Bay - Khánh Hòa

Assistant FO Manager 16

Six Senses Ninh Van Bay - Khánh Hòa

Chief Steward

Six Senses Ninh Van Bay - Khánh Hòa

Chef De Partie / Demi Chef De Partie

Khánh Hòa

Đại Diện Kinh Doanh Tỉnh

Bình Định - Khánh Hòa

Assistant FO Manager

Six Senses Ninh Van Bay - Khánh Hòa

Assistant Fo Manager

Khánh Hòa

Nhân Viên Kinh Doanh

Cong Ty TNHH Tu Va'n Và Dịch Vụ MSC - Nha Trang

Phụ trách kế toán- Làm Việc Tại Vạn Ninh/Khánh Hòa

Cong Ty Co Phan Phat Trien Bat Dong San Phat - Khánh Hòa

Restaurant Manager 16

Six Senses Ninh Van Bay - Khánh Hòa

PA to General Manager

Six Senses Ninh Van Bay - Khánh Hòa

Kế toán kho

Nha Trang

Therapist

Six Senses Ninh Van Bay - Khánh Hòa

Chief Steward

Khánh Hòa

Executive Housekeeper

Khánh Hòa

Executive Housekeeper

Six Senses Ninh Van Bay - Khánh Hòa

trang:     1 | 2 | 3    >>