2184  

việc làm tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển Lễ Tân

Hưng Yên

Công nhân sản xuất

Cong ty TNHH Nexplus Vina - Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng

Cong ty Co phan Hoa Lan - Hưng Yên

Nhân viên bán hàng

Cong ty Co phan Hoa Lan - Hưng Yên

Kỹ sư phòng thí nghiệm và phát triển sản phẩm

Tap doan Thien Ha - Hưng Yên

Công nhân sản xuất

Cong ty TNHH Nexplus Vina - Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng nhóm xưởng dệt điện tử 26

Cong ty co phan Det May Nam Thanh - Hưng Yên

Trưởng nhóm xưởng dệt điện tử

Cong ty Co phan det may Nam Thanh - Hưng Yên

Công nhân sản xuất

Cong ty TNHH Nexplus Vina - Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản đốc dệt may

Cong ty TNHH Youngone Hung Yen - Hưng Yên

Nhân viên kho, thủ kho 26

Cong ty TNHH Suntex - Hưng Yên

Kỹ sư phòng thí nghiệm và phát triển sản phẩm

Tap doan Thien Ha - Hưng Yên

Trưởng bộ phận cơ khí

Cong ty TNHH Youngone Hung Yen - Hưng Yên

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Cong ty Co phan Cua go Austdoor - Hưng Yên

Trưởng bộ phận cơ khí

Cong ty TNHH Youngone Hung Yen - Hưng Yên

Quản đốc dệt may

Cong ty TNHH Youngone Hung Yen - Hưng Yên

Trưởng bộ phận cơ khí

Cong ty TNHH Youngone Hung Yen - Hưng Yên

Quản đốc dệt may

Cong ty TNHH Youngone Hung Yen - Hưng Yên

Trưởng bộ phận cơ khí

Cong ty TNHH Youngone Hung Yen - Hưng Yên

Công nhân sản xuất

Cong ty TNHH Nexplus Vina - Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>