1713  

việc làm tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản Lý QA/QC

Hưng Yên

Tuyển bổ sung nhân viên lái xe và phụ xe

Thanh - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN THỐNG KÊ - KHO (2 vị trí)

Tap Doan Tecomen - Hưng Yên

CHUYÊN VIÊN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT (PRODUCTION PLANNER)

Tap Doan Tecomen - Hưng Yên

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Hưng Yên - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Vật Liệu - Nhân Viên Quản Lý Kho

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

ID286-HN] [CỰC GẤP] [HƯNG YÊN] Kế toán tổng vụ công ty Nhật

Hưng Yên - 9.000.000-10.000.000₫ một tháng

CHUYÊN VIÊN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT (PRODUCTION PLANNER)

Tap Doan Tecomen - Hưng Yên

Tuyển 10 nhân viên bán hàng xăng dầu

CONG TY Co Phan XANG DAU Petrolimex - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Đầu Vào (IQC)

Tap Doan Tecomen - Hưng Yên

Công Nhân Kỹ Thuật

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN THỐNG KÊ - KHO (2 vị trí)

Tap Doan Tecomen - Hưng Yên

Tuyển 10 nhân viên bán hàng xăng dầu

CONG TY Co Phan XANG DAU Petrolimex - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN THỐNG KÊ - KHO (2 vị trí)

Tap Doan Tecomen - Hưng Yên

Kế Toán Bán Hàng

Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Đầu Vào (IQC)

Tap Doan Tecomen - Hưng Yên

Nhân Viên Phòng Khách Hàng

Hưng Yên

Tuyển 10 nhân viên bán hàng xăng dầu

CONG TY Co Phan XANG DAU Petrolimex - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

Tuyển bổ sung nhân viên lái xe và phụ xe

Thanh - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển bổ sung nhân viên lái xe và phụ xe

Thanh - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>