5  

việc làm tại Hồng Gai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản lý nhà hàng (nhà hàng GogiHouse -Vincom Hồng Gai, Quảng Ninh)

Hồng Gai

Giám sát nhà hàng (GogiHouse tại Vincom Hồng Gai, Quảng Ninh)

Hồng Gai

Kiến Trúc Sư

Cong Ty CP 3Dspace - Hồng Gai

Nhân viên kế toán

Cong ty co phan Dia oc Quang Ninh - Hồng Gai - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế toán

Cong ty co phan Dia oc Quang Ninh - Hồng Gai - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng