6  

việc làm tại Hồng Gai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Cửa Hàng Trưởng

Chi nhanh cong ty co phan Van Hoa Phuong Nam - Hồng Gai

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hồng Gai

Lái Xe Bằng D

Hồng Gai

Quản Lý Nhà Hàng

Hồng Gai - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kế Toán Trưởng

Hồng Gai - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân viên môi giới bất động sản

Cong ty CP Dia Oc Quang Ninh - Hồng Gai