13  

việc làm tại Hồng Gai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Kinh Doanh

Hồng Gai - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

Hồng Gai

Nhân viên kinh doanh

Cong ty co phan Dia oc Quang Ninh - Hồng Gai - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển Gấp Nhân Viên Kế Toán Trưởng

Hồng Gai - 4.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh

Hồng Gai - 3.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Điều Hành

Cong Ty CP 3Dspace - Hồng Gai

Kiến Trúc Sư

Cong Ty CP 3Dspace - Hồng Gai

Tuyển gấp nhân viên kinh doanh

Hồng Gai - 3.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên môi giới bất động sản

Cong ty CP Dia Oc Quang Ninh - Hồng Gai

Tuyển Nhân Viên Văn Phòng

Hồng Gai - 3.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Hồng Gai - 3.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân viên văn phòng

Hồng Gai - 3.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế toán trưởng

Hồng Gai - 4.000.000₫ một tháng