3452  

việc làm tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tổng vụ kiêm thông dịch (Đồng Nai)

Đồng Nai - 600-900 $ một tháng

Trưởng phòng QC

Cong ty CP GIai phap Nguon luc Viet - Đồng Nai - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Kỹ sư điện công nghiệp- cơ khí 20

Cong ty Co phan moi truong Thien Thanh - Đồng Nai

Assistant Cho Giám Đốc Nhà Máy (Đồng Nai)

Đồng Nai - 700-1.500 $ một tháng

Trưởng phòng QC

Cong ty CP GIai phap Nguon luc Viet - Đồng Nai - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Production Manager 20

Master Street Joint Stock Company - Đồng Nai

Nhân viên lao động- tiền lương

Cong Ty Co Phan Moi Truong Thien Thanh - Đồng Nai

Nhân viên lao động- tiền lương

Cong Ty Co Phan Moi Truong Thien Thanh - Đồng Nai

NV Kỹ Thuật Thuốc BVTV tại Đồng Nai 20

Cong Ty TNHH Hoa Nong Hop Tri - Đồng Nai

Trưởng phòng QC

Cong ty CP GIai phap Nguon luc Viet - Đồng Nai - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Kỹ sư hóa

Torceid - Vĩnh Phúc - Đồng Nai

Nhân viên lao động- tiền lương

Cong Ty Co Phan Moi Truong Thien Thanh - Đồng Nai

Quản lý sản xuất biết tiếng Nhật

HRChannels Company, limited. - Đồng Nai - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ sư hóa

Torceid - Vĩnh Phúc - Đồng Nai

Kỹ sư điện công nghiệp- cơ khí

Cong Ty Co Phan Moi Truong Thien Thanh - Đồng Nai

QC Manager

HRChannels Company, limited. - Đồng Nai

HR Manager 20

XP Core Joint Stock company - Đồng Nai

Quản lý sản xuất biết tiếng Nhật

HRChannels Company, limited. - Đồng Nai - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản lý sản xuất biết tiếng Nhật

HRChannels Company, limited. - Đồng Nai - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản lý sản xuất biết tiếng Nhật

HRChannels Company, limited. - Đồng Nai - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>