17  

việc làm tại Đông Hà

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

Hà Đông - Đông Hà

PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

Hà Đông - Đông Hà

FPT Telecom Quảng Trị Tuyển Nhân viên Kỹ Thuật

Đông Hà

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Hà Đông - Đông Hà - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Hà Đông - Đông Hà - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Giám Sát An Toàn Lao Động - Hà Nội - Biết Tiếng Anh

CONG TY TNHH AN TOAN LAO DONG DAI AN - Hà Nội - Đông Hà - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

THỢ HÀN

CONG TY CP CO KHI VA XAY DUNG EUTECH - Hà Đông - Đông Hà

Nhân Viên Kinh Doanh

Hà Đông - Đông Hà - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

(gấp)nhân Viên Kinh Doanh Lương 7.000.000 -10.000.000đ

Hà Đông - Đông Hà - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT

Hà Đông - Đông Hà

Tuyển giáo viên tiếng Nhật

Hà Đông - Đông Hà

Nhân viên kế toán

Hà Đông - Đông Hà

Trợ Giảng

Đông Hà

Tuyển NVVP, NV Văn thư Và Thông dịch viên

Hà Đông - Đông Hà - 4.500.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên kinh doanh

Đông Hà - 4.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

CP Lemon Ha Noi - Hà Nội - Đông Hà

CHUYÊN VIÊN MARKETING

CONG TY CO PHAN DAU TU PASSION INVESTMENT - Hà Đông - Đông Hà