288  

việc làm tại Bình Định

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản Lý Sản Xuất Kiêm Thông Phiên Dịch Tiếng Nhật

Cong Ty Co Phan Jellyfish Education - Bình Định

Giám sát nhà hàng

Bình Định - 2.000.000-4.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Giám Đốc Kinh Doanh, 02 Người. Làm Việc Tại Bình Định

Bình Định

Phó Phòng Kế Toán: 2 Người, Làm Việc Tại Bình Định

Bình Định

Nhân viên lễ tân

Bình Định

Nhân viên lễ tân

Bình Định

Giám sát nhà hàng

Bình Định - 2.000.000-4.000.000₫ một tháng

Quản Lý Bán Hàng

Bình Định - 2.000.000-3.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Bình Định

Giám Đốc Bán Hàng khu vực Miền Trung (Bình Định)

Bình Định

Quản Lý Sản Xuất Kiêm Thông Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bình Định

Chuyên Viên Kế Toán Kiêm Nhân Sự/ Senior Accountant Cum HR

Bình Định

Nhân Viên Hành Chính Nhân

Bình Định

Trưởng Phó Phòng Hành Chính Nhân Sự

Bình Định

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Bình Định

Chuyên viên Hành Chính Nhân Sự

Đà Nẵng - Bình Định

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Bình Định

Trợ Lý Nhân Sự (quy Nhơn)

Bình Định

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Bình Định

Nhân Viên Hành Chánh-nhân Sự CN Bình Định

Bình Định

trang:     1 | 2 | 3    >>