3705  

việc làm tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển Lễ Tân tại TP.Bắc Ninh

Bắc Ninh

Tuyển Giáo Viên Tiếng Trung tại Bắc Ninh - 16/08/2014 15:27

Bắc Ninh

Tuyển giáo viên tiếng Anh tại Bắc Ninh - 16/08/2014 15:26

Bắc Ninh

Quản đôc phân xưởng đồ gỗ - nội thất

Cong ty Co phan dau tu Chau Minh Asia - Bắc Ninh

Nhân viên KCS

Cong ty TNHH Tin Thanh - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản đôc phân xưởng đồ gỗ - nội thất

Cong ty Co phan dau tu Chau Minh Asia - Bắc Ninh

Nữ phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty tnhh san xuat va thuong mai dien tu - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên KCS

Cong ty TNHH Tin Thanh - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Nhân viên kiểm tra chất lượng

Cong ty TNHH Sungwoo Vina - Bắc Ninh

Kế toán tổng hợp - kế toán thuế 19

Cong ty TNHH Dao tao va Tu van Tai chinh - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

QC Staff

Cong ty TNHH Nextway Vietnam - Bắc Ninh

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Phiên dịch Tiếng Hàn

Cong ty tnhh san xuat va thuong mai dien tu - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Bảo hiểm/Tư vấn - Nhân Viên Giám Định Hiện Trường

AAA Assurance Corporation - Bắc Ninh

Nhân viên QC

Cong ty TNHH Ecos Electronic Viet Nam - Bắc Ninh

Giám Sát Bán Hàng Ngành Hàng Đồ Uống

Tap doan Song Than - Bắc Ninh

Nhân viên kiểm tra chất lượng

Cong ty TNHH Sungwoo Vina - Bắc Ninh

Phiên dịch Tiếng Hàn

Cong ty tnhh san xuat va thuong mai dien tu - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên kiểm tra chất lượng 19

Cong ty TNHH Sungwoo Vina - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>