3834  

việc làm tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên KCS

Cong ty co phan VIEPAC - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên QC

Cong ty TNHH DK UIL Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên KCS 28

Cong ty co phan VIEPAC - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên hành chính - nhân sự 28

Cong Ty CP TM - DV Va San Xuat T - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên hành chính - nhân sự

Cong Ty CP TM - DV Va San Xuat T - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Điện Tử

Bắc Ninh

Nhân viên hành chính - nhân sự

Cong Ty CP TM - DV Va San Xuat T - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên tổng hợp

Cong ty TNHH Noi that Hoang Anh - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ sư điện - cơ điện

Cong ty TNHH Dong Eun Engineering Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên tổng hợp

Cong ty TNHH Noi that Hoang Anh - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên IT

Cong ty TNHH M-C Electronics Vina - Bắc Ninh

Nhân viên biên phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH Xay Dung MIRAE - Bắc Ninh

Nhân viên QC

Cong ty TNHH DK UIL Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên QC

Cong ty TNHH DK UIL Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên bảo hành điện lạnh

Cong ty co phan Mediamart Viet Nam - Bắc Ninh

Kỹ sư điện - cơ điện 28

Cong ty TNHH Dong Eun Engineering Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên KCS

Cong ty co phan VIEPAC - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên hành chính - nhân sự

Cong Ty CP TM - DV Va San Xuat T - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo hành điện lạnh

Cong ty co phan Mediamart Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên KCS

Cong ty co phan VIEPAC - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>