3456  

việc làm tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Cán bộ thanh tra

Cong ty TNHH TM va DL Nguyen Minh - Bắc Ninh

Nhân viên QC, tổ trưởng, ca trưởng phòng QC

Cong ty TNHH M-C Electronics Vina - Bắc Ninh

Cán bộ thanh tra

Cong ty TNHH TM va DL Nguyen Minh - Bắc Ninh

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Tổ trưởng kỹ thuật (Tiếng Trung)

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Nhà Máy Bắc Ninh

Bắc Ninh

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Tổ trưởng kỹ thuật (Tiếng Trung)

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên lễ tân

Nha Hang Sao My - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên thống kê

Cong ty Long Phuong (TNHH) - Bắc Ninh

Kiểm nghiệm viên - phòng kiểm tra chất lượng

Cong Ty Co Phan Duoc Pham Gia Nguyen - Bắc Ninh

Nhân viên giao nhận thư bưu chính

Cong ty CP TM va DV Chuyen Phat Nhanh MSC - Bắc Ninh

Thợ hàn ( Biết hàn Co2)

Cong ty TNHH TM va SX Tan Vuong - Bắc Ninh

Giáo viên dạy lái xe ôtô 23

Cong ty CP dau tu vaday nghe Thanh Cong - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên giao nhận thư bưu chính

Cong ty CP TM va DV Chuyen Phat Nhanh MSC - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty Yang Min Viet Nam - Bắc Ninh

Tổ trưởng kỹ thuật (Tiếng Trung)

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên thống kê

Cong ty Long Phuong (TNHH) - Bắc Ninh

Nhân viên giao nhận thư bưu chính

Cong ty CP TM va DV Chuyen Phat Nhanh MSC - Bắc Ninh

Nhân viên kinh doanh

Cong Ty Trach Nhiem Huu Han Thuong Mai Va San - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>