16  

việc làm tại Bắc Kạn

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Dầu khí/Địa chất - Chuyên Viên Hóa Phân Tích

CONG TY CO PHAN DAU TU KHOANG SAN TAY BAC - Bắc Kạn - Yên Bái

Dầu khí/Địa chất - Kỹ Sư Tuyển Khoáng

CONG TY CO PHAN DAU TU KHOANG SAN TAY BAC - Bắc Kạn - Yên Bái

Cần Tuyển Nhân Viên Tư Vấn

Bắc Kạn - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2013

Bắc Kạn

Sở Công Thương Tuyển Dụng Viên Chức Sự Nghiệp Năm 2013

Bắc Kạn

Tuyển Giám Đốc Điều Hành Mỏ

Bắc Kạn

Sở Thông Tin Và Truyền Thông Tuyển Dụng Viên Chức Sự Nghiệp Năm 2013

Bắc Kạn

Kỹ Sư Khai Thác Điều Hành Mỏ

Bắc Kạn

Thư ký, Phiên dịch

Bắc Kạn - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Điều Phối Kỹ Thuật Cấp Tỉnh ( Provincial Technical Coordinator - Ptc )

Ban Quan Ly Du An Ho Tro Giam Ngheo PRPP - Bắc Kạn

Consultants at 3PAD PMU

3PAD PMU - Bắc Kạn

Sponsor Relations Assistant

ChildFund Vietnam - Bắc Kạn

Consultant for Final Evaluation

ChildFund Vietnam - Hà Nội - Bắc Kạn

Consultants at 3PAD PMU

3PAD PMU - Bắc Kạn

Finance Consultant

3PAD - Bắc Kạn

National Consultant for Performance Based Financing

Lux-Development - Cao Bằng - Bắc Kạn