11  

việc làm tại Bắc Kạn

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Nghiên Cứu Và Phát Triển Sản Phẩm

Bắc Kạn

Quản Lý

Bắc Kạn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Thức ăn Chăn Nuôi

Bắc Kạn

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Bắc Kạn

Kế Toán Công Trường Xây Dựng

Bắc Kạn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kế Toán Đi Công Trường

Bắc Kạn

Kỹ Sư Điện - Chỉ Huy Giám Sát Công Trình

Bắc Kạn

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Kạn

Thợ Vận Hành Lò Cao

Bắc Kạn

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Bắc Cạn

CONG TY TNHH SAN XUAT - THUONG MAI Q&G VIET - Bắc Kạn - 10.000.000₫ một tháng

Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2013

Bắc Kạn