21  

việc làm tại Bắc Kạn

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám sát kinh doanh vùng

Cong ty Co phan Son Nam Phong - Bắc Kạn - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân viên phát triển thị trường thức ăn chăn nuôi

Cong ty Co phan Sunfeed Viet Nam - Bắc Kạn

Trình dược viên cộng tác viên

CONG TY TNHH THUONG MAI VA THAO DUOC THIEN MINH - Bắc Kạn - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC

CTY CP SAO SANG - Bắc Kạn - 10.000.000₫ một tháng

Cộng tác viên kinh doanh du lịch

Tanadong Travel - Bắc Kạn

Dầu khí/Địa chất - Chuyên Viên Hóa Phân Tích

CONG TY CO PHAN DAU TU KHOANG SAN TAY BAC - Bắc Kạn - Yên Bái

Dầu khí/Địa chất - Kỹ Sư Tuyển Khoáng

CONG TY CO PHAN DAU TU KHOANG SAN TAY BAC - Bắc Kạn - Yên Bái

Quản lý

Hoi tuong tro phat trien kinh te nong lam nghiep - Bắc Kạn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Sở Công Thương Tuyển Dụng Viên Chức Sự Nghiệp Năm 2013

Bắc Kạn

Kỹ Sư Khai Thác Điều Hành Mỏ

Bắc Kạn

Sở Thông Tin Và Truyền Thông Tuyển Dụng Viên Chức Sự Nghiệp Năm 2013

Bắc Kạn

Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2013

Bắc Kạn

Tuyển Giám Đốc Điều Hành Mỏ

Bắc Kạn

Cần Tuyển Nhân Viên Tư Vấn

Bắc Kạn - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Thư ký, Phiên dịch

Bắc Kạn - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Điều Phối Kỹ Thuật Cấp Tỉnh ( Provincial Technical Coordinator - Ptc )

Ban Quan Ly Du An Ho Tro Giam Ngheo PRPP - Bắc Kạn

Consultants at 3PAD PMU

3PAD PMU - Bắc Kạn

Sponsor Relations Assistant

ChildFund Vietnam - Bắc Kạn

Consultant for Final Evaluation

ChildFund Vietnam - Bắc Kạn - Hà Nội

Consultants at 3PAD PMU

3PAD PMU - Bắc Kạn

trang:     1 | 2    >>