10  

việc làm tại Bắc Kạn

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ Sư Điện - Chỉ Huy Giám Sát Công Trình

Bắc Kạn

Tuyển Giám Đốc Điều Hành Mỏ

Bắc Kạn

Kỹ Sư Khai Thác Điều Hành Mỏ

Bắc Kạn

Công Nhân Dệt, Kéo Sợi Bao Bì Pp

Bắc Kạn

Cần Tuyển Nhân Viên Tư Vấn

Bắc Kạn - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Nhà Máy

Bắc Kạn

Sở Công Thương Tuyển Dụng Viên Chức Sự Nghiệp Năm 2013

Bắc Kạn

Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2013

Bắc Kạn

Sở Thông Tin Và Truyền Thông Tuyển Dụng Viên Chức Sự Nghiệp Năm 2013

Bắc Kạn

Project Officers

TRAFFIC - Bắc Kạn