Việc làm tại Bắc Kạn

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 12 trong 12 việc làm  

Nhân Viên Nghiên Cứu Và Phát Triển Sản Phẩm

Bắc Kạn

Quản Lý

Bắc Kạn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Thiết Bị Bán Hàng

Cao Bằng - Bắc Kạn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Hd Bank] Nhân Viên Thu Hồi Công Nợ

Bắc Kạn - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Kạn

Cần Tuyển Nhân Viên Tư Vấn

Bắc Kạn - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Thức ăn Chăn Nuôi

Bắc Kạn

Sở Thông Tin Và Truyền Thông Tuyển Dụng Viên Chức Sự Nghiệp Năm 2013

Bắc Kạn

Kỹ Sư Khai Thác Điều Hành Mỏ

Bắc Kạn

Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2013

Bắc Kạn

Sở Công Thương Tuyển Dụng Viên Chức Sự Nghiệp Năm 2013

Bắc Kạn

Tuyển Giám Đốc Điều Hành Mỏ

Bắc Kạn