43  

việc làm tại Bắc Kạn

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Thư ký, Phiên dịch

Bắc Kạn - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Công Tác Viên OTC Miền Bắc

Bắc Kạn - Bắc Giang

NV Thư Ký Kiêm Phiên Dịch

Econet Ltd Finland - Bắc Kạn

NV Thư Ký Kiêm Phiên Dịch

Bắc Kạn - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Thư Ký / Phiên Dịch

Bắc Kạn - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Ban Quản Lý Dự Án Hỗ Trợ Giảm Nghèo PRPP

Bắc Kạn

Đại Diện Kinh Doanh Khu Vực Miền Bắc

Bắc Kạn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Điều Phối Kỹ Thuật Cấp Tỉnh ( Provincial Technical Coordinator - Ptc )

Bắc Kạn

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Điều Phối Kỹ Thuật Cấp Tỉnh ( Provincial Technical Coordinator - Ptc )

Ban Quan Ly Du An Ho Tro Giam Ngheo PRPP - Bắc Kạn

Cộng Tác Viên OTC

Bắc Kạn

Nhân viên kế toán kiêm thủ kho nhà máy

Cong ty Co Phan Be Tong Ha Thanh - Bắc Kạn

Nhân viên kinh doanh

Cong ty TNHH Tue Linh - Bắc Kạn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kế toán tổng hợp

Cong ty Co phan Tap doan Cong nghiep Tay Giang - Bắc Kạn

Nhân viên kinh doanh

Cong ty TNHH ADANA Vietnam - Bắc Kạn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng

Cong ty TNHH San Xuat Thuc Pham Thanh Hoa - Bắc Kạn

Kế toán trưởng

Cong ty Co phan Tap doan Cong nghiep Tay Giang - Bắc Kạn - 10.000.000₫ một tháng

Tuyển Giám Đốc Điều Hành Mỏ

Cong ty CP Khoang San An Phat - Bắc Kạn

Cần tuyển nhân viên tư vấn

Cong ty TNHH Tu van Nguyen Ha - Bắc Kạn - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Lái máy xúc - máy gạt

Cong ty co phan tap doan Dong A. - Bắc Kạn

Nhân viên bán hàng

Cong ty CPTM Eupharma - Bắc Kạn - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>