42  

việc làm tại Bắc Kạn

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2013

Bắc Kạn

Giám đốc nhà máy

Cong ty Co phan Tap doan Cong nghiep Tay Giang - Bắc Kạn

Giám đốc nhà máy

Cong ty Co phan Tap doan Cong nghiep Tay Giang - Bắc Kạn

Giám đốc nhà máy

Cong ty Co phan Tap doan Cong nghiep Tay Giang - Bắc Kạn

Giám đốc nhà máy

Cong ty Co phan Tap doan Cong nghiep Tay Giang - Bắc Kạn

Giám đốc nhà máy

Cong ty Co phan Tap doan Cong nghiep Tay Giang - Bắc Kạn

Giám đốc nhà máy

Cong ty Co phan Tap doan Cong nghiep Tay Giang - Bắc Kạn

Giám đốc nhà máy

Cong ty Co phan Tap doan Cong nghiep Tay Giang - Bắc Kạn

Giám đốc nhà máy

Cong ty Co phan Tap doan Cong nghiep Tay Giang - Bắc Kạn

Giám đốc nhà máy

Cong ty Co phan Tap doan Cong nghiep Tay Giang - Bắc Kạn

Giám đốc nhà máy

Cong ty Co phan Tap doan Cong nghiep Tay Giang - Bắc Kạn

Giám đốc nhà máy

Cong ty Co phan Tap doan Cong nghiep Tay Giang - Bắc Kạn

Trình Dược Viên Tỉnh Kiêm Đại Lý

Bắc Kạn

Cộng Tác Viên Bán Hàng

Bắc Kạn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cộng Tác Viên Làm Sữa

Bắc Kạn

Tuyển Cộng Tác Viên

Bắc Kạn - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên

Bắc Kạn

Trình Dược Viên

Bắc Kạn

Trình Dược Viên OTC,etc

Bắc Kạn - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Và Cộng Tác Viên Các Tỉnh Phía Bắc

Bắc Kạn

trang:     1 | 2 | 3    >>