46  

việc làm tại Bắc Kạn

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Sở Công Thương Tuyển Dụng Viên Chức Sự Nghiệp Năm 2013

Bắc Kạn

Sở Thông Tin Và Truyền Thông Tuyển Dụng Viên Chức Sự Nghiệp Năm 2013

Bắc Kạn

Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2013

Bắc Kạn

Cần Tuyển Nhân Viên Tư Vấn

Bắc Kạn - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Khai Thác Điều Hành Mỏ

Bắc Kạn

Quản Lý

Bắc Kạn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng

Bắc Kạn - Điện Biên

Tuyển Giám Đốc Điều Hành Mỏ

Bắc Kạn

Thư ký, Phiên dịch

Bắc Kạn - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

NV Thư Ký Kiêm Phiên Dịch

Bắc Kạn - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

NV Thư Ký Kiêm Phiên Dịch

Econet Ltd Finland - Bắc Kạn

Thư Ký / Phiên Dịch

Bắc Kạn - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Điều Phối Kỹ Thuật Cấp Tỉnh ( Provincial Technical Coordinator - Ptc )

Ban Quan Ly Du An Ho Tro Giam Ngheo PRPP - Bắc Kạn

Nhân viên kế toán kiêm thủ kho nhà máy

Cong ty Co Phan Be Tong Ha Thanh - Bắc Kạn

Nhân viên kinh doanh

Cong ty TNHH Tue Linh - Bắc Kạn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kế toán tổng hợp

Cong ty Co phan Tap doan Cong nghiep Tay Giang - Bắc Kạn

Nhân viên kinh doanh

Cong ty TNHH ADANA Vietnam - Bắc Kạn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng

Cong ty TNHH San Xuat Thuc Pham Thanh Hoa - Bắc Kạn

Kế toán trưởng

Cong ty Co phan Tap doan Cong nghiep Tay Giang - Bắc Kạn - 10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư khai thác điều hành Mỏ

Cong ty co phan Tap doan Dong Thien Phu - Bắc Kạn

trang:     1 | 2 | 3    >>