85  

việc làm tại Bắc Kạn

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trình dược viên

Cong ty TNHH Thuong mai Duoc Pham KG Viet Nam - Bắc Kạn

Nhân viên giao hàng

Bắc Kạn - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Cộng Tác Viên Kinh Doanh

Bắc Kạn

Nhân viên bảo vệ

Cong ty CP tap doan xay dung Thang Long - Bắc Kạn - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

Cong Ty CP Duoc Pham Nam Minh - Bắc Kạn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên

Bắc Kạn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kế toán công trường

Cong ty CP XD va DVTM Dai Phat - Bắc Kạn

Trình dược viên, cộng tác viên

Cong ty co phan thuong mai duoc pham Duc Viet - Bắc Kạn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

Cong ty Co phan Duoc pham Quoc Gia - Bắc Kạn

Tuyển phiên dịch tiếng Anh

Bắc Kạn

Nhân viên kinh doanh địa bàn

Chi nhanh Cong ty TNHH SX TM DV Bach Viet - Bắc Kạn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC Tỉnh

Cong ty TNHH TM va DV Rong Viet - Bắc Kạn

Bảo vệ Công trường

Cong ty CP tap doan xay dung Thang Long - Bắc Kạn - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Tỉnh Các Tỉnh Miền Bắc

Bắc Kạn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên thị trường KD thức ăn chăn nuôi

Cong ty Co phan Duc Minh - Bắc Kạn

Nhân viên kinh doanh

Cong ty TNHH ADANA Vietnam - Bắc Kạn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám sát khu vực

Cong ty TNHH Thuc Pham Nguyen Binh - Bắc Kạn

Phiên dịch tiếng Trung kiêm trợ lý

Cong ty TNHH tap doan Thien Ma - Bắc Kạn

Cộng Tác Viên Du lịch

TANADONG TRAVEL - Bắc Kạn

Trình dược viên

CP KT NEW LIFE VIET NAM - Bắc Kạn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>