36  

việc làm tại Bắc Kạn

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trưởng khu vực kinh doanh

Cong TY Co Phan ST Toan Cau - Bắc Kạn - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám đốc kinh doanh

Cong ty CP ST Toan Cau - Bắc Kạn

Trưởng khu vực kinh doanh

Cong ty CP ST Toan Cau - Bắc Kạn - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng khu vực kinh doanh

Cong ty Co Phan ST Toan Cau - Bắc Kạn - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám sát kinh doanh

Cong TY Co Phan ST Toan Cau - Bắc Kạn - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC , ETC

Cong ty co phan duoc pham quoc te Kinh Bac - Bắc Kạn - 10.000.000₫ một tháng

Lễ tân homestay tại khu du lịch vườn quốc gia Ba Bể

Cong ty TNHH Du Lich Phieu Luu cung Mr Linh - Bắc Kạn - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng

Cong ty TNHH Hong Minh Phuc - Bắc Kạn - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám sát kinh doanh

Cong ty CP ST Toan Cau - Bắc Kạn - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám sát kinh doanh

Cong TY CP ST Toan Cau - Bắc Kạn - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám sát kinh doanh

Cong ty CP ST Toan Cau - Bắc Kạn - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên tín dụng trả góp hdbank

HDbank - Bắc Kạn - 10.000.000₫ một tháng

Giám sát kinh doanh

Cong ty CP ST Toan Cau - Bắc Kạn - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh dược phẩm

Cong ty TNHH TM DP Chau Au - Bắc Kạn

Trưởng khu vực kinh doanh

Cong TY Co Phan ST Toan Cau - Bắc Kạn - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng khu vực kinh doanh

Cong TY Co Phan ST Toan Cau - Bắc Kạn - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng khu vực kinh doanh

Cong TY CP ST Toan Cau - Bắc Kạn - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám sát kinh doanh

Cong TY CP ST Toan Cau - Bắc Kạn - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chuyên viên kinh doanh

Trung tam V Mobifone - Cong ty thong tin di - Bắc Kạn - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản lý bán hàng khu vực

Cong ty TNHH MTV NGK Viet Duc - Bắc Kạn

trang:     1 | 2    >>