7  

việc làm tại Bắc Kạn

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2013

Bắc Kạn

Sở Công Thương Tuyển Dụng Viên Chức Sự Nghiệp Năm 2013

Bắc Kạn

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Thức ăn Chăn Nuôi

Bắc Kạn

Sở Thông Tin Và Truyền Thông Tuyển Dụng Viên Chức Sự Nghiệp Năm 2013

Bắc Kạn

Phiên Dịch Tiếng Trung ( Làm Việc Tại Bắc Cạn)

Cao Bằng - Bắc Kạn

Kỹ Sư Hóa (làm Việc Tại Bắc Cạn)

Cao Bằng - Bắc Kạn

Consultant for Final Evaluation (Re-advertised)

ChildFund Vietnam - Cao Bằng - Bắc Kạn