71  

việc làm tại Bắc Kạn

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám đốc nhà máy

Cong ty Co phan Tap doan Cong nghiep Tay Giang - Bắc Kạn

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Cong ty Co Phan Dinh Duong Hong Ha - Bắc Kạn

Trình dược viên

Cong ty Co Phan Thuong Mai Eupharma - Bắc Kạn - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh các tỉnh phía bắc

Cong ty co phan duoc Long Viet - Bắc Kạn

Giám sát bán hàng

Cong ty TNHH Viet Phap - Bắc Kạn - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám đốc nhà máy

Cong ty Co phan Tap doan Cong nghiep Tay Giang - Bắc Kạn

Nhân viên bán hàng

Cong ty CPTM Eupharma - Bắc Kạn - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên OTC các tỉnh

Cong ty TNHH VINAMASK - Bắc Kạn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

CONG TY TNHH DUOC PHAM SALKO - Bắc Kạn - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám đốc nhà máy

Cong ty Co phan Tap doan Cong nghiep Tay Giang - Bắc Kạn

Giám đốc nhà máy

Cong ty Co phan Tap doan Cong nghiep Tay Giang - Bắc Kạn

Kế toán đi công trường

Cong ty CP tap doan xay dung Thang Long - Bắc Kạn

Giám đốc nhà máy

Cong ty Co phan Tap doan Cong nghiep Tay Giang - Bắc Kạn

Giám đốc nhà máy

Cong ty Co phan Tap doan Cong nghiep Tay Giang - Bắc Kạn

Giám đốc nhà máy

Cong ty Co phan Tap doan Cong nghiep Tay Giang - Bắc Kạn

Giám đốc nhà máy

Cong ty Co phan Tap doan Cong nghiep Tay Giang - Bắc Kạn

Giám đốc nhà máy

Cong ty Co phan Tap doan Cong nghiep Tay Giang - Bắc Kạn

Giám đốc nhà máy

Cong ty Co phan Tap doan Cong nghiep Tay Giang - Bắc Kạn

Giám đốc nhà máy

Cong ty Co phan Tap doan Cong nghiep Tay Giang - Bắc Kạn

Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2013

Bắc Kạn

trang:     1 | 2 | 3    >>