1385  

việc làm tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tổ trưởng chuyền may

Cong ty TNHH Crystal Martin (Viet Nam) - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng/Phó phòng PE

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Giang

Trưởng/Phó phòng PE

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Giang

Trưởng/Phó phòng PE

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Giang

Trưởng/Phó phòng PE

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Giang

Trưởng/Phó phòng PE

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Giang

Kế toán biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Vina Solar Technology - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tổ trưởng chuyền may

Cong ty TNHH Crystal Martin (Viet Nam) - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tổ trưởng và nhân viên đo đạc địa chính 29

Cong ty TNHH mot thanh vien Kim Hoang - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kế toán biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Vina Solar Technology - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng/Phó phòng PE

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Giang

Tổ trưởng chuyền may

Cong ty TNHH Crystal Martin (Viet Nam) - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lý chất lượng

Cong ty TNHH ShinSung Vina - Bắc Giang

Tổ trưởng chuyền may

Cong ty TNHH Crystal Martin (Viet Nam) - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng/Phó phòng PE

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Giang

03 nhân viên Giám sát kinh doanh các tỉnh

Bắc Giang

Trưởng/Phó phòng PE

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Giang

Trưởng/Phó phòng PE

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Giang

Trưởng/Phó phòng PE

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Giang

03 nhân viên Giám sát kinh doanh các tỉnh

Bắc Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>