1108  

việc làm tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên marketing

Cong ty co phan Dai Thanh - Bắc Giang

Nhân viên nhân sự

Cong ty TNHH Vina Dokyoung - Bắc Giang

Nhân viên tuyển dụng tại các tỉnh

Cong ty CP HNC AIR VIET NAM - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh và MC Sự kiện bán hàng

Cong ty TNHH Euromade Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng/Phó phòng PE

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Giang

Nhân viên nhân sự

Cong ty TNHH Vina Dokyoung - Bắc Giang

Nhân viên nhân sự

Cong ty TNHH Vina Dokyoung - Bắc Giang

Trưởng/Phó phòng PE

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Giang

Nhân viên nhân sự

Cong ty TNHH Vina Dokyoung - Bắc Giang

Nhân viên nhân sự

Cong ty TNHH Vina Dokyoung - Bắc Giang

Nhân viên Xuất nhập khẩu

Bắc Giang

Trưởng/Phó phòng PE

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Giang

Nhân viên kinh doanh và MC Sự kiện bán hàng

Cong ty TNHH Euromade Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên lái xe taxi Group làm việc tại Bắc Ninh và Bắc Giang

Bắc Ninh - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên nhân sự

Cong ty TNHH Vina Dokyoung - Bắc Giang

Nhân viên tuyển dụng tại các tỉnh

Cong ty CP HNC AIR VIET NAM - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên làm bán thời gian 19

TNHH ky thuat so Yen Dung - Bắc Giang

Trưởng/Phó phòng PE

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Giang

Nhân viên tuyển dụng tại các tỉnh

Cong ty CP HNC AIR VIET NAM - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phó Quản Đốc

Cong ty CP Cong nghe Mo va Luyen kim VN - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>