2164  

việc làm tại Bà Rịa - Vũng Tàu

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bà Rịa - Vũng Tàu

Vũng Tàu

Các tìm kiếm gần nhất

Quản Lý Spa

Vũng Tàu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên It

Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Finance Staff

Bà Rịa - Vũng Tàu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cần Tuyển Gấp Công Nhân Sản Xuất Nước Uống

Bà Rịa - Vũng Tàu - 3.700.000₫ một tháng

Steel Making Engineer

Bà Rịa - Vũng Tàu - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Front Office Manager

Vũng Tàu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Môi Trường

Vũng Tàu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phụ Bếp

Vũng Tàu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phục Vụ Phòng Trà

Bà Rịa - Vũng Tàu - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Foreman

Bà Rịa - Vũng Tàu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản Lý Spa

Vũng Tàu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Nhà Hàng

Vũng Tàu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển dụng việc làm Công Nhân Vận Hành Sản Xuất ngày05/02/2016

Tp Hồ Chí Minh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông Phiên Dịch Tiếng Nhật

Forval Vietnam Co., Ltd - Bà Rịa - Vũng Tàu - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản Lý Quầy Pha Chế

Bà Rịa - Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý Quầy Pha Chế

Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tài Xế Xe Đầu Kéo

Bà Rịa - Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Tiếng Hàn

Bà Rịa - Vũng Tàu - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật

Vũng Tàu - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phục Vụ Phòng Trà

Vũng Tàu - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>