859  

việc làm ngành Sản Xuất - Bảo Trì tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Bảo Trì Điện 14

Cong ty TNHH Rebisco Viet Nam - Bình Dương

Nhân viên vận hành máy

Cong ty TNHH Thanh Thanh Khang - Bình Dương

Production Planner/ Nhân Viên Kê' Hoạch Sản Xuâ't

Bình Dương

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Tuyển Nhân Viên Bảo Trì, Cơ Điện, Cơ Khí

Cong ty Co Phan Tap Doan Ky Nghe Go Truong - Bình Dương

Trợ lý Giám đốc sản xuất

Bình Dương

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Phó Quản Đốc

Cong ty CP Go Minh Duong - Bình Dương

生産管理 Quản lý sản xuất

Bình Dương - 600-1.000 $ một tháng

Industrial Engineering Manager

Manpower Consulting Co.ltd - Bình Dương

Tổ Trưởng Sản Xuất

Bình Dương

Quản Đốc Phân Xưởng Trang Trí Bề Mặt (Mạ Sơn - Tráng Men)

Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Làm Việc Tại Tân Uyên Bình Dương

Bình Dương

Thư Ký Sản Xuất (Tiếng Nhật N2)

CareerLink's Client - Thủ Dầu Một

Nhân Viên Cơ Khí - Bảo Trì Điện

Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì

Bình Dương

Trợ Lý Sản Xuất

Bình Dương

Tổ trưởng Sản xuất 14

Cong ty TNHH American - Home Viet Nam - Bình Dương

Kỹ Sư Bộ Phận Sản Xuất

Bình Dương

Quản lý sản xuất

Bình Dương

Tuyển Nhân Viên Bảo Trì Trạm Trộn Bê Tông Nhựa

Bình Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tổ trưởng Sản xuất

Cong ty TNHH American - Home Viet Nam - Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>