890  

việc làm ngành Sản Xuất - Bảo Trì tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Quản Lý Sản Xuất

Bình Dương

Giám Sát Bảo Trì (Tiếng Nhật N3)

Bình Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Cán Bộ Quản Lý Sản Xuất (tiếng Hoa)

Bình Dương

Nhân Viên Giám Sát Sản Xuất (junior Production Supervisor)

Bình Dương

Giám Đốc Sản Xuất

Bình Dương

Production Manager (beverage Packaging Plant)

Bình Dương

Giám Sát Sản Xuất (production Supervisor)

Bình Dương

Giám Đốc Sản Xuất Nhà Máy

Bình Dương

Quản Lý Sản Xuất, Quản Lý Chất Lượng

Bình Dương

Quản Lý Sản Xuất

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bảo Trì (N3 Up)

Bình Dương - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Production Control Foreman

Bình Dương

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng/ Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất (tiếng Nhật)

Bình Dương

ID-HCM] Giám sát bảo trì tập đoàn đa quốc gia của Nhật

Bình Dương

Quản Lý Sản Xuất

Bình Dương

GIÁM SÁT BẢO TRÌ – VSIP 1, BÌNH DƯƠNG

Bình Dương

Trợ Lý Giám Đốc Sản Xuất Biết Tiếng Nhật

Bình Dương

Giám Sát Sản Xuất

Bình Dương

Giám Đốc Nhà Máy - Giám Đốc Sản Xuất

Bình Dương

Giám Đốc Nhà Máy Sản Xuất Ván

Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>