Việc làm ngành Sản Xuất - Bảo Trì tại Bình Dương

Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 882 việc làm  

Nhân Viên Vận Hành Máy Tại Dĩ An

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nv Bảo Trì & An Toàn Lao Động

Bình Dương - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vận Hành Máy Tại Dĩ An

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vận Hành Máy Tại Dĩ An

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Thợ Cơ Khí Cnc, Tiện, Phay Cơ - Bình Dương

Cong Ty TNHH MTV Co Khi Xay Dung AUSABACO - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Thợ Cơ Khí Cnc, Tiện, Phay Cơ - Bình Dương

Cong Ty TNHH MTV Co Khi Xay Dung AUSABACO - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vận Hành Máy

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vận Hành Máy Tại Bình

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí

Bình Dương

Nhân viên bảo trì, lắp ráp máy móc

Bình Dương

Nhân Viên Vận Hành Máy

Bình Dương

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng/ Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất (tiếng Nhật)

Bình Dương

Quản Lý Sản Xuất / Giám Sát Sản Xuất

Bình Dương

Nhân viên bảo trì, lắp ráp máy móc

Bình Dương

Quản Lý Sản Xuất, Quản Lý Chất Lượng

Bình Dương

Trợ Lý Sản Xuất

Bình Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Giám Đốc Sản Xuất Biết Tiếng Nhật

Bình Dương

Nhân Viên Vận Hành Máy

Bình Dương

Nhân Viên Vận Hành Máy Dập Nhân Viên Vận Hành Máy Dập

Bình Dương

Assistant Production Manager Assistant Production Manager

Bình Dương - 600-900 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>