1029  

việc làm ngành Sản Xuất - Bảo Trì tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Quản đốc sản xuất 28

Cong ty TNHH Pu kyong Viet Nam - Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trợ lý sản xuất

Nha may san xuat soi vai - Bình Dương

Nhân viên KCS Sản xuất và Thành phẩm

Cong ty TNHH American - Home Viet Nam - Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì, vận hành máy 27

Cong ty TNHH TP va NGK RiTa - Bình Dương

Quản Đốc Sản Xuất

Bình Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bình Dương

Tổ Trưởng Sản Xuất

Bình Dương

Giám Đốc Sản Xuất

Bình Dương

Quản Đốc Phân Xưởng Finishing InDoor (Sơn)

Bình Dương

Nhân Viên Giám Sát Sản Xuất

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì

Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân đứng máy sản xuất công nghiệp 26

Cong ty CP Da Son - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Nhà Máy

Cong Ty TNHH San Xuat Nhua TMDV Toan Thinh - Bình Dương

Trưởng phòng bảo trì 26

Cong ty TNHH bao bi nhua Tien Phat - Bình Dương

Nhân Viên Giám Sát Sản Xuất

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vận Hành Máy CNc

Bình Dương

Giám Đốc Nhà Máy ( 3 Ngưởi)

Bình Dương

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>