690  

việc làm ngành Sản Xuất - Bảo Trì tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Bảo Trì Xưởng (Biết Tiếng Nhật)

Cty TNHH Sai Gon Stec - Bình Dương

Giám sát sản xuất và quản lý công nhân 24

Cong ty TNHH MTV Tam Duc - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Xưởng (Biết Tiếng Nhật)

Bình Dương

Nhân Viên Sinh Quản生管人員

Bình Dương

Tổ Trưởng Sản Xuất

Bình Dương

Quản Lý Xưởng Sản Xuất

Bình Dương

Nhân Viên Lập Kế Hoạch Sản Xuất / Production Planning Staff

Bình Dương

Admin Officer (for Factory In Binh Duong)

Bình Dương

Nhân Viên Văn Phòng Sản Xuất

Bình Dương

Quản Lý Xưởng Sản Xuất

Bình Dương

Quản lý phòng bảo trì

Bình Dương

Nhân Viên Sản Xuất (biết Tiếng Nhật)

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản lý phòng bảo trì

Bình Dương

Production Assistant

Bình Dương

Maintenance Engineer

Cong ty TNHH Fujikura Fiber Optics Viet Nam (FOV) - Bình Dương

Assistant Maintenance Manager

Bình Dương

Senior Industrial Engineer

Bình Dương

Nhân viên vận hành máy CNC 24

Cong Ty TNHH Thuy My Tu Viet Nam - Bình Dương

Nhân viên bảo trì điện, vận hành máy 23

Cong ty CP thuc an dinh duong NUTIFARM - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản lý sản xuất 24

Cong ty TNHH Hoa Nong Lua Vang - Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>