54  

việc làm ngành Quản Lý Chất Lượng tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phó Phòng Quản Lý Chất Lượng Sản Xuất/ PQC Assistant Manager

Bắc Giang

Quản Lý Chất Lượng (Qa,Qc) 20

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Bắc Giang

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Tap Doan KHKT Hong Hai - Bắc Giang

Nhân viên QC thành thạo tiếng Trung

Cong ty TNHH Dien tu Sungjin - Bắc Giang

Công nhân kiểm tra chất lượng sản phẩm

Cong ty TNHH P&Tel Viet Nam - Bắc Giang

Nhân viên QC

Kips Intl (Hanoi office) - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

QC manager

Cong ty Quoc Te Viet Pan Pacific - Bắc Giang

Nhân viên quản lý chất lượng (QC)

Cong Ty Co Phan Sunpla - Bắc Giang

Nhân viên QC

Cong ty HaemVina - Bắc Giang

Nhân viên Quản lý chất lượng

Cong ty TNHH ShinSung Vina - Bắc Giang

Nhân viên QC

Cong ty TNHH bao bi YUYANG Viet Nam - Bắc Giang

Giám sát chất lượng sản phẩm

BLACK YAK - Bắc Giang

Chuyên viên kiểm soát chất lượng (QC)

Cong ty CP XNK khoang san Ha Nam - Bắc Giang

Kỹ sư quản lý chất lượng

Cong Ty TNHH ITALISA VIET NAM - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên QC

Cong ty TNHH INOUE Viet Nam - Bắc Giang

Nhân viên QC, QA

VP LDS - Bắc Giang

Nhân viên QC

Cong Ty TNHH ITALISA VIET NAM - Bắc Giang

Phiên dịch kiêm quản lý chất lượng sản phẩm

Bắc Giang

Nhân viên quản lý chất lượng

Cong ty TNHH MTV S.M TECH - Bắc Giang

Trưởng bộ phận quản lý chất lượng

Cong Ty Co Phan Sunpla - Bắc Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>