Việc làm ngành Quản Lý Chất Lượng tại Bắc Giang

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 70 việc làm  

Nhân Viên Quản Lý Phòng Chất Lượng

Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phó Phòng Chất Lượng

Bắc Giang

QA/QC Manager (Garment, USD 1300, C653)

Bắc Giang

Nhân Viên Chất Lượng

Bắc Giang

QA/QC Manager (Garment, USD 1300, C653)

Tieng Viet - Bắc Giang

QA/QC Manager (Garment, USD 1300, C653)

Tieng Viet - Bắc Giang

QA/QC Manager (Garment, USD 1300, C653)

Bắc Giang

Nhân Viên QC

Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

QA/QC Manager (Garment, $ 1300, C653)

Bắc Giang - 1.300 $ một tháng

QA/QC Manager (Garment, USD 1300, C653)

Bắc Giang

QA/QC Manager (Garment, USD 1300, C653)

Tieng Viet - Bắc Giang

Nhân Viên KCS Nhà Máy

Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên QC

Bắc Giang

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Bắc Giang

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Bắc Giang

FPT Telecom Bắc Giang Tuyển Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Bắc Giang

Trưởng Phòng QA

Bắc Giang

FPT Telecom Bắc Giang Tuyển Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên QC

Bắc Giang

Nhân Viên QC

Bắc Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>