36  

việc làm ngành Quản Lý Chất Lượng tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trưởng phòng QA/QC 28

Cong ty thuc pham tai Bac Giang - Bắc Giang

Trưởng Phòng QA/QC

Bắc Giang

Trưởng Phòng QA/QC

Bắc Giang

Trưởng bộ phận quản lý chất lượng

Cong Ty Co Phan Sunpla - Bắc Giang

Nhân viên QC

Cong ty TNHH INOUE Viet Nam - Bắc Giang

Công nhân kiểm tra chất lượng sản phẩm

Cong ty TNHH P&Tel Viet Nam - Bắc Giang

Nhân viên quản lý chất lượng

Cong ty TNHH SINHAN ENG VINA - Bắc Giang

Nhân viên quản lý chất lượng

Cong ty TNHH SINHAN ENG VINA - Bắc Giang

Nhân viên Quản lý chất lượng

Cong ty TNHH ShinSung Vina - Bắc Giang

Phiên dịch kiêm quản lý chất lượng sản phẩm

Bắc Giang

Nhân viên quản lý chất lượng

Cong ty TNHH MTV S.M TECH - Bắc Giang

Phụ trách quản lý chất lượng

Cong ty TNHH Vina nano hightech - Bắc Giang

Nhân viên QC

Cong ty HaemVina - Bắc Giang

QC Supervisor (Kiểm Vải)

Bắc Giang

Nhân Viên QC

Bắc Giang

Nhân viên quản lý ISO 20

Bắc Giang

Nhân viên chất lượng 18

Cong ty TNHH Haem Vina - Bắc Giang

QC Supervisor (Kiểm Vải)

Crystal Martin (Vietnam) Co.,ltd - Bắc Giang

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Bắc Giang

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Bắc Giang

trang:     1 | 2    >>