53  

việc làm ngành Quản Lý Chất Lượng tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản Lý Chất Lượng (Qa,Qc) 20

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Bắc Giang

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Tap Doan KHKT Hong Hai - Bắc Giang

Nhân viên QC thành thạo tiếng Trung

Cong ty TNHH Dien tu Sungjin - Bắc Giang

Nhân viên QC

Cong Ty TNHH ITALISA VIET NAM - Bắc Giang

Trưởng phòng tiêu chuẩn chất lượng

Cong Ty TNHH ITALISA VIET NAM - Bắc Giang

Nhân viên QC

Kips Intl (Hanoi office) - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên QC

Cong ty TNHH UMEC Viet Nam - Bắc Giang

Trưởng bộ phận quản lý chất lượng

Cong Ty Co Phan Sunpla - Bắc Giang

Nhân viên QC

YIC representative office - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên KCS

Cong ty Co Phan Cong Nghe Mo Va Luyen Kim - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên QC

Cong ty TNHH bao bi YUYANG Viet Nam - Bắc Giang

Nhân viên QC

Cong ty HaemVina - Bắc Giang

Phiên dịch kiêm quản lý chất lượng sản phẩm

Bắc Giang

Phụ trách quản lý chất lượng

Cong ty TNHH Vina nano hightech - Bắc Giang

Nhân viên QA-QC

Cong ty Co phan duoc OPC Bac Giang - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám sát chất lượng sản phẩm

BLACK YAK - Bắc Giang

Kỹ sư quản lý chất lượng

Cong Ty TNHH ITALISA VIET NAM - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân kiểm tra chất lượng sản phẩm

Cong ty TNHH P&Tel Viet Nam - Bắc Giang

Nhân viên QC

Cong ty TNHH INOUE Viet Nam - Bắc Giang

Phó Tổng Giám Đốc Quản lý Chất Lượng

Cong ty TNHH HAEM Vina - Bắc Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>