79  

việc làm ngành Quản Lý Chất Lượng tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trưởng Phòng QA

Cong ty TNHH GoerTek VINA - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng QA

Cong ty TNHH GoerTek VINA - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng QC/QA (Tiếng Hoa)

Bắc Giang - Bình Dương

Nhân Viên / Ca Trưởng QC, QA

Bắc Giang - Bình Dương

Nhân Viên / Ca Trưởng QC, QA

Bắc Giang

Trưởng Phòng QC/QA (Tiếng Hoa)

Bắc Giang

Nhân Viên QC

Bắc Giang

Trưởng Phòng QC

Bắc Giang - 12.000.000-16.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng QA/QC

Bắc Giang

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng (qc)

Bắc Giang

Trưởng Phòng QA/QC

Bắc Giang

Nhân Viên QC

Bắc Giang

Quản Lý Chất Lượng

Bắc Giang

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng (tiếng Trung)

Bắc Giang

Trưởng Phòng QC

Bắc Giang

QC Supervisor (kiểm Vải)

Bắc Giang

Công Nhân Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm

Bắc Giang

Nhân Viên QC

Bắc Giang

Quản Lý Chất Lượng

Bắc Giang

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm

Bắc Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>