31  

việc làm ngành Quản Lý Chất Lượng tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Dược Sĩ Đảm Bảo Chất Lượng

Bắc Giang

Dược Sĩ Đảm Bảo Chất Lượng

Bắc Giang

Dược Sĩ Đảm Bảo Chất Lượng

Bắc Giang

Nhân viên kiểm tra chất lượng SMD

Cong Ty TNHH Dao tao Gia Hop Viet Nam - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên QC

Bắc Ninh - Bắc Giang

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Bắc Giang

Nhân Viên QC

Bắc Giang

Nhân Viên QC

Bắc Giang

Nhân Viên Quản Lý - Bộ Phận Quản Lý Chất Lượng

Bắc Giang

QA Manager - Mức Lương Hấp Dẫn

Yên Bái - Bắc Giang

Nhân Viên QA

Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lý chất lượng

Cong ty TNHH UMEC Viet Nam - Bắc Giang

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Bắc Giang

Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng Trong Qtsx (ipc)

Bắc Giang

Nhân Viên QC

Bắc Giang

Nhân Viên QC

Bắc Giang

Quản Lý Chất Lượng

Bắc Giang

Nhân Viên QC

Bắc Giang

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Bắc Giang

QC Staff (garment)

Bắc Giang - 400-800 $ một tháng

trang:     1 | 2    >>