62  

việc làm ngành Quản Lý Chất Lượng tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên QC

Bắc Giang

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Bắc Giang

Quản Lý Chất Lượng

Cong Ty TNHH Doowon Vina - Bắc Giang

Quản Lý Chất Lượng (QA - QC) Hà Nam, Bắc Giang

Hà Nam - Bắc Giang

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Bắc Giang

TP Quản Lý Chất Lượng Sản Xuất/ PQC Manager

Bắc Giang

Quản Lý Chất Lượng

Bắc Giang

Quản Lý Chất Lượng (QA - QC) Hà Nam, Bắc Giang 20

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Hà Nam - Bắc Giang

Quản Lý Chất Lượng (QA - QC) Hà Nam, Bắc Giang

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Hà Nam - Bắc Giang

Quản lý chất lượng 19

Cong ty TNHH Viet Nam DaeShin Electronics - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

QC Supervisor (Kiểm Vải)

Crystal Martin (Vietnam) Co.,ltd - Bắc Giang

Nhân Viên KCS

Bắc Giang

QC Supervisor (Kiểm Vải)

Bắc Giang

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên KCS

Cong Ty CP Dinh Duong Hong Ha - Bắc Giang

QA supervisor

Jebsen Jessen Packaging Viet Nam - Bắc Giang

Nhân Viên QC

Bắc Giang

Nhân Viên QC

Bắc Giang

Nhân Viên Chất Lượng (sqa/cs)

Bắc Giang

Nhân viên chất lượng 31

Cong ty TNHH Vina Dokyoung - Bắc Giang

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Tap Doan KHKT Hong Hai - Bắc Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>