61  

việc làm ngành Quản Lý Chất Lượng tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản lý chất lượng

Cong ty TNHH Doowon Vina - Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

Quality Assurance Manager / ISO 9001 Internal Auditor (garment Field)

Hà Nội - Bắc Giang

Quản lý chất lương ( QC)

Bắc Giang

Quản lý chất lượng

Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên phòng chất lượng (OQC/PQC)

Bắc Giang

Nhân viên QC

Bắc Giang

Nhân viên QC

Cong ty TNHH Haem Vina - Bắc Giang

Trưởng Phòng QA

Bắc Giang

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Bắc Giang

Phụ Trách Quản Lý Bộ Phận Chất Lượng

Bắc Giang

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Biết Tiếng Trung (hoặc Tiếng Hàn)

Bắc Giang

Quản Lý Chất Lượng

Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên QC

Bắc Giang

Nhân viên quản lý ISO

CONG TY TNHH KIM LOAI CHINH XAC JINTU VIET NAM - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên QC

Cong ty TNHH cong nghe Gloeverland - Bắc Giang

QA Manager

Bắc Giang

Nhân viên Quản lý chất lượng

JONE - Bắc Giang

Phụ trách quản lý bộ phận chất lượng

Cong ty TNHH Dien tu Sung Jin Viet Nam - Bắc Giang

Nhân Viên QA

Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng

Bắc Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>