7  

việc làm ngành Quản Lý Chất Lượng tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Dệt may - 03 Quality Assurance and Quality Control Inspector

Cong Ty TNHH Han Bo - Hưng Yên - Bắc Giang

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Bắc Giang

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Bắc Giang

Phụ Trách Quản Lý Chất Lượng

Bắc Giang

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Bắc Giang

cần tuyển trưởng bộ phận KCS (kiểm tra chất lượng sản phẩm)

Bắc Giang

Nhân viên Quản lý chất lượng

Cong ty TNHH KTC Electronics Viet Nam - Bắc Giang