61  

việc làm ngành Quản Lý Chất Lượng tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

TP Quản Lý Chất Lượng Sản Xuất/ PQC Manager

Bắc Giang

Quản Lý Chất Lượng

Bắc Giang

Quản Lý Chất Lượng (QA - QC) Hà Nam, Bắc Giang 20

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Hà Nam - Bắc Giang

Quản Lý Chất Lượng (QA - QC) Hà Nam, Bắc Giang

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Hà Nam - Bắc Giang

Quản lý chất lượng 19

Cong ty TNHH Viet Nam DaeShin Electronics - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên KCS

Bắc Giang

QC Supervisor (Kiểm Vải)

Bắc Giang

QC Supervisor (Kiểm Vải)

Crystal Martin (Vietnam) Co.,ltd - Bắc Giang

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên KCS

Cong Ty CP Dinh Duong Hong Ha - Bắc Giang

QA supervisor

Jebsen Jessen Packaging Viet Nam - Bắc Giang

Textiles/garments/footwear Quality Inspector

Bắc Giang

Nhân Viên QC

Bắc Giang

Nhân Viên QC

Bắc Giang

Nhân Viên Chất Lượng (sqa/cs)

Bắc Giang

Nhân viên chất lượng 31

Cong ty TNHH Vina Dokyoung - Bắc Giang

Phó Phòng Quản Lý Chất Lượng Sản Xuất/ PQC Assistant Manager

Bắc Giang

Quản Lý Chất Lượng (Qa,Qc) 20

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Bắc Giang

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Tap Doan KHKT Hong Hai - Bắc Giang

Nhân viên quản lý chất lượng

Cong ty TNHH MTV S.M TECH - Bắc Giang

Nhân viên quản lý chất lượng

Cong ty TNHH MTV S.M TECH - Bắc Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>