40  

việc làm ngành Quản Lý Chất Lượng tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên QC

cong ty TNHH IL YAK VINA - Bắc Giang

Nhân Viên QC

Bắc Giang

Giám Sát Chất Lượng

Bắc Giang

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Bắc Giang

Quản Lý Sản Xuất- Chất Lượng - Thợ Điện

Bắc Giang

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Bắc Giang

Nhân Viên QC

Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phó Tổng Giám Đốc Quản Lý Chất Lượng

Bắc Giang

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Bắc Giang

Nhân Viên QC

Bắc Giang

Nhân Viên Quản Lý - Bộ Phận Quản Lý Chất Lượng

Bắc Giang

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Bắc Giang

Nhân Viên Chất Lượng (sqa/cs)

Bắc Giang

Nhân Viên KCS

Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Bộ Phận Quản Lý Chất Lượng

Bắc Giang - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản Lý Bộ Phận Quản Lý Chất Lượng

Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Đào Tạo Iso

Bắc Giang

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Bắc Giang

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (oqc/ipqc)

Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên QA-qc

Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2    >>