19  

việc làm ngành Nông Nghiệp - Lâm Nghiệp - Đánh Bắt tại Tây Nguyên

  
Các khu vực

Việt Nam

 Tây Nguyên

Lâm Đồng

Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ sư trồng trọt 23

Cong ty Co phan Dau tu Giao Long (GLI) - Lâm Đồng

Kỹ sư trồng trọt - Làm việc tại Lâm Đồng 23

Cong ty Co phan Dau tu Giao Long (GLI) - Lâm Đồng

Plantation Supervisor

Lâm Đồng

Nhân Viên Kỹ Thuật Nông Nghiệp

Tây Nguyên - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Plantation Supervisor

Lâm Đồng

Nhân Viên Kỹ Thuật Nông Nghiệp

Tây Nguyên - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Kỹ sư nông nghiệp. 08

Cong ty Bio Sun - Gia Lai

Kỹ Sư Nông Nghiệp

Tp Hồ Chí Minh - Lâm Đồng

Nhân viên kỹ thuật nông nghiệp

Cong ty co phan Binh Minh Tay Nguyen - Gia Lai

Nhân viên kỹ thuật nông nghiệp

Cong ty co phan Binh Minh Tay Nguyen - Gia Lai

Tuyển kỹ sư thuỷ sản làm việc tại Lâm Đồng

Lâm Đồng

Tuyển Kỹ sư nông nghiệp tại Đà Lạt

Đà Lạt - 4.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Nông Nghiệp (Agriculture Engineer)

Lâm Đồng

Nv Kỹ Thuật Nông Nghiệp - Kv Miền Đông, Tây Nguyên

Tây Nguyên

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nv Kỹ Thuật Nông Nghiệp - Kv Miền Đông, Tây Nguyên

Cong ty TNHH Thuong Mai Tan Thanh - Tây Nguyên

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nv Kỹ Thuật Nông Nghiệp - Kv Miền Đông, Tây Nguyên

Cong ty TNHH Thuong Mai Tan Thanh - Tây Nguyên

Kế toán nông trường

Cong ty CP cao su An Loi - Lâm Đồng

Crop Expert (Chuyên Viên Nông Học)

Yara Vietnam - Lâm Đồng

Coffee Field Coordinator - Agriculture Sector

The Netherlands Development Organisation (SNV) - Đắc Lắc