20  

việc làm ngành Nông Nghiệp - Lâm Nghiệp - Đánh Bắt tại Tây Nguyên

  

Kỹ sư nông nghiệp - Agronomist

Đà Lạt - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Kỹ sư Nông nghiệp

Lâm Đồng

Kỹ Sư Nông Nghiệp

Plây Ku

Kỹ Sư Nông Nghiệp 13

Cong Ty TNHH Thuong Mai Minh Thang Dak Lak - Đắc Lắc

Agronomist - Kỹ sư nông nghiệp 10

Cong ty TNHH The Fruit Republic - Lâm Đồng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Kỹ Sư Nông Nghiệp

Cong ty Sinh Học Nam Long - Đắc Lắc - Đắc Nông

Nhân viên phát triển thị trường nông nghiệp 06

TROPDICORP.COM - Đắc Lắc

Nv Kỹ Thuật Nông Nghiệp - Kv Miền Đông, Tây Nguyên

Tây Nguyên

Chuyên Viên Nông Học

Yara Vietnam - Lâm Đồng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Kỹ Sư Nông Nghiệp Khu Vực Miền Trung

Cong ty TNHH Chiatai - Tây Nguyên

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Kỹ Sư Nông Nghiệp - Làm Việc Tại Đà Lạt

Cong ty Co phan Nong nghiep GAP - Đà Lạt

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Kỹ Sư Nông Nghiệp

Cong ty TNHH Phat Trien Cong nghe Moi Truong Gia - Gia Lai - Kon Tum

Tuyển kỹ sư thiết kế đồ họa và kỹ sư nông nghiệp

Đà Lạt - 4.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Tuyển Gấp Kỹ Sư Nông Nghiệp

Cong ty Sinh Học Nam Long - Đắc Lắc

Chuyên Viên Nông Nghiệp khu vực Lâm Đồng

Lâm Đồng

ban hang,lao dong pho thong,ki thuat vien nong nghiep

Đà Lạt

Kỹ sư trồng trọt

Lâm Đồng

Tuyển kỹ sư thuỷ sản làm việc tại Lâm Đồng

Lâm Đồng

Tuyển Kỹ sư nông nghiệp tại Đà Lạt

Đà Lạt - 4.000.000₫ một tháng

Coffee Field Coordinator - Agriculture Sector

The Netherlands Development Organisation (SNV) - Đắc Lắc