25  

việc làm ngành Nông Nghiệp - Lâm Nghiệp - Đánh Bắt tại Tây Nguyên

  

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Công Nhân Làm Vườn Ươm / Nông Nghiệp

Cong Ty TNHH MTV Dak Farm - Đắc Nông

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Kỹ Sư Trồng Trọt, Nông Học, Bvtv

Cong Ty TNHH MTV Dak Farm - Đắc Lắc

Nhân Viên Kỹ Thuật Môi Trường

Lâm Đồng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tư Vấn Môi Trường

Lâm Đồng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Agronomist - Kỹ sư nông nghiệp

Lâm Đồng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư trồng trọt - Làm việc tại Lâm Đồng

Lâm Đồng

Kỹ sư nông học, trồng trọt, BVTV

Cong ty TNHH MTV Dak Farm - Đắc Lắc

Công nhân làm vườn ươm/ nông nghiệp

Cong ty TNHH MTV Dak Farm - Đắc Lắc - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Trồng Trọt, Nông Học, Bvtv

Đắc Lắc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Thủy Lợi

Kon Tum - Hòa Bình - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Nông Học - Crop Expert (ngành Phân Bón)

Lâm Đồng

Nhân Viên Kỹ Thuật Môi Trường

Đắc Lắc - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Nông Nghiệp Chuyên Ngành Trồng Trọt

Đắc Lắc

Đại diện thương mại ngành nông nghiệp

Lâm Đồng - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Demo Farm Supervisor (giám Sát Trang Trại Thực Nghiệm)

Fresh Studio Innovations Asia Ltd. - Lâm Đồng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Phó Quản Lý Trại - Deputy Farm Manager

Cong Ty Co Phan Chan Nuoi Gia Lai - Gia Lai

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Kỹ Sư Trồng Trọt, Nông Học, Bvtv

Cong ty TNHH MTV Dak Farm - Đắc Lắc

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Công Nhân Làm Vườn Ươm / Nông Nghiệp

Cong ty TNHH MTV Dak Farm - Đắc Nông

Kỹ Sư Nông Nghiệp

Lâm Đồng

Quản Lý Nông Nghiệp

Lâm Đồng

trang:     1 | 2    >>