29  

việc làm ngành Nông Nghiệp - Lâm Nghiệp - Đánh Bắt tại Tây Nguyên

  

Nhân Viên Môi Trường, Kiểm Tra Chất Lượng Thành Phẩm

Đắc Lắc

Kỹ Sư Nông Nghiệp

Lâm Đồng

Kỹ Sư Nuôi Trồng Thủy Sản - Kỹ Sư Bệnh Học

Đắc Lắc

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Kỹ Sư Trồng Trọt, Nông Học, Bvtv

Cong ty TNHH MTV Dak Farm - Tây Nguyên

Kỹ Sư Trồng Trọt, Nông Học

Đắc Lắc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Trồng Trọt, Bvtv, Nông Học

Cong ty TNHH MTV Dak Farm - Đắc Lắc

Kỹ Sư Trồng Trọt, Bvtv, Nông Học

Cong ty TNHH MTV Dak Farm - Đắc Lắc

Kỹ Sư Trồng Trọt, Bvtv, Nông Học

Cong ty TNHH MTV Dak Farm - Đắc Lắc

Kỹ Sư Trồng Trọt, Bvtv, Nông Học

Cong ty TNHH MTV Dak Farm - Đắc Lắc

Kỹ Sư Trồng Trọt, Bvtv, Nông Học

Cong ty TNHH MTV Dak Farm - Đắc Lắc

Kinh doanh - Nhân Viên Thị Trường Miền Đông (Kỹ Sư Nông Nghiệp)

CONG TY TNHH ADC - Đắc Lắc

Kỹ Sư Trồng Trọt, Bvtv, Nông Học

Cong ty TNHH MTV Dak Farm - Đắc Lắc

KỸ SƯ TRỒNG TRỌT, NÔNG HỌC, BVTV

Đắc Nông - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

KỸ SƯ TRỒNG TRỌT, NÔNG HỌC, BVTV

Đắc Lắc

Kỹ Sư Nông Nghiệp

cong ty TNHH MTV Viet Natura - Kon Tum - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Thị Trường Miền Đông (Kỹ Sư Nông Nghiệp)

CONG TY TNHH ADC - Đắc Lắc

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Kỹ Sư Nông Nghiệp

Cong ty TNHH Vat Tu Nong Nghiep Khanh Linh - Lâm Đồng

Kỹ Sư Chăn Nuôi, Bác Sĩ Thú Y

Đắc Lắc

Công Nhân Làm Việc Tại Trang Trại

Gia Lai - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản Lý Nông Nghiệp

Lâm Đồng

trang:     1 | 2    >>