1717  

việc làm ngành Nông Nghiệp - Lâm Nghiệp - Đánh Bắt

  

Nhân Viên môi trường, PCCC, ATLĐ 04

Cong Ty Tnhh Sam Hwan Vina - Đồng Nai

Công nhân chăn nuôi bò

Tây Ninh - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Môi Trường

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Nông Nghiệp

Kon Tum - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Nông Nghiệp

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Thủy Lợi

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Nuôi Trồng Thủy Sản

Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên tư vấn môi trường 05

Cong ty TNHH Moi truong Van Tuong - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Môi Trường

Huế - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản lý trang trại 05

Cong ty Co Phan Dau tu Mai Linh - Hà Nội

Kỹ Sư Môi Trường

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Nông Nghiệp

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Môi Trường

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Nông Nghiệp

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Môi Trường

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Nông Nghiệp

Kon Tum - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Chăn Nuôi

Bình Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Cộng tác viên nông nghiệp 04

Cong ty TM Trung Viet - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Bác sỹ thú y

Tây Ninh

Nhân Viên Môi Trường

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>