33  

việc làm ngành Nhân Sự tại Thái Nguyên

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Bắc Bộ

 Thái Nguyên

Các tìm kiếm gần nhất

Chuyên Viên Tuyển Dụng (Nam)

Thái Nguyên

Chuyên Viên Tuyển Dụng (Nam)

Thái Nguyên

Nhân Viên Phòng Hành Chính Nhân Sự

Thái Nguyên

Chuyên Viên Tuyển Dụng (Nam)

Thái Nguyên

Nhân Viên Phòng Hành Chính Nhân Sự

Thái Nguyên

Nhân Viên Phòng Hành Chính Nhân Sự

Thái Nguyên

HR Manager

Thái Nguyên - Bắc Ninh

Nhân Viên Tuyển Dụng

Thái Nguyên

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự (Lương Cao)

Thái Nguyên - Bắc Giang

Nhân Viên Phòng Hành Chính Nhân Sự

Thái Nguyên

Nhân Viên Phòng Hành Chính Nhân Sự

Thái Nguyên

HR Staff

Thái Nguyên - Tp Hồ Chí Minh

HR Staff, Training Staff

Thái Nguyên

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Thái Nguyên

HR Manager

Thái Nguyên

HR Manager

Thái Nguyên

Nhân viên nhân sự

Cong ty TNHH Samsung Electro Mechanics Viet Nam - Thái Nguyên

Nhân Viên Nhân Sự

Thái Nguyên

Nhân Viên Nhân Sự (quản Lý Tính Lương, Thưởng, Phúc Lợi,bảo Hiểm Xã Hội)

Thái Nguyên

HR Staff (6 Tuyển Dụng + 2 Chế Độ)

Thái Nguyên

trang:     1 | 2    >>