31  

việc làm ngành Nhân Sự tại Thái Nguyên

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Bắc Bộ

 Thái Nguyên

Các tìm kiếm gần nhất

Trưởng Phòng Hcns Siêu Thị Điện Máy Hc Thái Nguyên

Thái Nguyên

Nhân Viên Nhân Sự (quản Lý Tính Lương, Thưởng, Phúc Lợi,bảo Hiểm Xã Hội)

Thái Nguyên

Nhân Viên Nhân Sự

Thái Nguyên

Nhân Viên Nhân Sự

Thái Nguyên

Chuyên Viên Tuyển Dụng

Thái Nguyên

Recruiter (chuyên Viên Tuyển Dụng)

Thái Nguyên

HR Staff (6 Tuyển Dụng + 2 Chế Độ)

Thái Nguyên

Trưởng Phòng Nhân Sự

Thái Nguyên

Chuyên Viên Tuyển Dụng ( Recruiter)

Thái Nguyên

Recruiter(chuyên Viên Tuyển Dụng)

Thái Nguyên

Chuyên Viên Tuyển Dụng Tại Thái Nguyên

Thái Nguyên

Chuyên Viên Tuyển Dụng (recruiter)

Thái Nguyên

Nhân Viên Nhân Sự

Thái Nguyên

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Thái Nguyên

Trưởng Phòng Nhân Sự - Kinh Doanh

Thái Nguyên

Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng Tại Thái Nguyên

Thái Nguyên

Nhân Viên Phòng Hành Chính Nhân Sự

Thái Nguyên

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Thái Nguyên

Chuyên Viên Tuyển Dụng Tại Thái Nguyên

Thái Nguyên

TRƯỞNG PHÒNG HCNS SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY HC THÁI NGUYÊN

Thái Nguyên

trang:     1 | 2    >>