41  

việc làm ngành Nhân Sự tại Thái Nguyên

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Bắc Bộ

 Thái Nguyên

Các tìm kiếm gần nhất

Human Resource Manager

Thái Nguyên

Nhân Viên Nhân Sự

Thái Nguyên

HR Staff (6 Tuyển Dụng + 2 Chế Độ)

Thái Nguyên

Nhân Viên Nhân Sự

Thái Nguyên

Chuyên Viên Tuyển Dụng ( Recruiter)

Thái Nguyên

Recruiter(Chuyên Viên Tuyển Dụng)

Thái Nguyên

Recruiter (Chuyên Viên Tuyển Dụng)

Thái Nguyên

Trưởng Phòng Hcns Siêu Thị Điện Máy Hc Thái Nguyên

Thái Nguyên

Chuyên Viên Tuyển Dụng

Thái Nguyên

Nhân Viên Nhân Sự (quản Lý Tính Lương, Thưởng, Phúc Lợi,bảo Hiểm Xã Hội)

Thái Nguyên

Trưởng Phòng Nhân Sự

Thái Nguyên

Nhân Viên Nhân Sự Siêu Thị HC Thái Nguyên

Thái Nguyên

Nhân Viên Nhân Sự Siêu Thị Hc Thái Nguyên

Thái Nguyên

Trưởng Phòng Hành Chính- Nhân Sự

Thái Nguyên

Chuyên Viên Nhân sự làm việc tại các Showroom

Thái Nguyên

Nhân Viên Nhân Sự Siêu Thị HC Thái Nguyên

Cong Ty TNHH Thuong Mai VHC - Thái Nguyên

Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng Tại Thái Nguyên 21

Cong Ty Co Phan Truyen Thong Kim Cuong - Diamond - Thái Nguyên

Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng

Cong Ty Co Phan Truyen Thong Kim Cuong - Thái Nguyên

Chuyên Viên Tuyển Dụng Tại Thái Nguyên 17

Cong Ty Co Phan Truyen Thong Kim Cuong - Diamond - Thái Nguyên

Trưởng phòng hành chính- nhân sự

Cong ty co phan san xuat che TN - Thái Nguyên

trang:     1 | 2 | 3    >>