Việc làm ngành Nhân Sự tại Thái Nguyên

Các khu vực

Việt Nam

Đông Bắc Bộ

 Thái Nguyên

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 12 trong 12 việc làm  

HR Manager

Thái Nguyên

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Thái Nguyên

Nhân Viên Giám Sát Nhân Sự Bếp Ăn Công Nghiệp

Thái Nguyên

Kế Toán, Quản Lý Nhân Sự

Thái Nguyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Thái Nguyên

Trưởng Phòng Nhân Sự

Thái Nguyên

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp

Thái Nguyên

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Thái Nguyên

Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự

Thái Nguyên

Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự

Thái Nguyên

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Thái Nguyên - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nhân Sự

Thái Nguyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng