9  

việc làm ngành Nhân Sự tại Thái Nguyên

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Bắc Bộ

 Thái Nguyên

Các tìm kiếm gần nhất

Chuyên viên hành chính - nhân sự 13

Cong ty Co phan O to Truong Hai (THACO) - - Thái Nguyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng hành chính nhân sự

Cong ty Co phan Ba Sao Thai Nguyen - Thái Nguyên

Recruitment and Training Supervisor

Thái Nguyên

Nhân viên hành chính nhân sự

Thái Nguyên

Giáo dục/Đào tạo/Thư viện - Assistant Training Manager

Cong Ty TNHH Samsung Electro- Mechanics Viet Nam - Thái Nguyên

Nhân Viên Phòng Hành Chính Nhân Sự

Thái Nguyên

Nhân Viên Nhân Sự Tổng Hợp (Tp. Thái Nguyên)

Thái Nguyên

Recruitment & Training Supervisor

Thái Nguyên

HR Manager

Thái Nguyên