15  

việc làm ngành Nhân Sự tại Thái Nguyên

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Bắc Bộ

 Thái Nguyên

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên hành chính nhân sự

Thái Nguyên

Chuyên Viên Nhân Sự

Thái Nguyên

Nhân sự - Assistant Training Manager

Cong Ty TNHH Samsung Electro- Mechanics Viet Nam - Thái Nguyên

Giáo dục/Đào tạo/Thư viện - Assistant Training Manager

Cong Ty TNHH Samsung Electro- Mechanics Viet Nam - Thái Nguyên

Nhân Viên Phòng Hành Chính Nhân Sự

Thái Nguyên

Nhân viên nhân sự Siêu thị HC Thái Nguyên

Thái Nguyên

Trưởng phòng hành chính nhấn sự

Thái Nguyên

Nhân viên nhân sự Siêu thị HC Thái Nguyên

Thái Nguyên

Trưởng Phòng Nhân Sự

Thái Nguyên

Nhân Viên Phòng Hành Chính Nhân Sự

Thái Nguyên

HR Staff (6 Tuyển Dụng + 2 Chế Độ)

Thái Nguyên

Recruiter (Chuyên Viên Tuyển Dụng)

Thái Nguyên

Nhân Viên Nhân Sự Tổng Hợp (Tp. Thái Nguyên)

Thái Nguyên

HR Manager

Thái Nguyên

Recruitment & Training Supervisor

Thái Nguyên