20  

việc làm ngành Nhân Sự tại Thái Nguyên

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Bắc Bộ

 Thái Nguyên

Các tìm kiếm gần nhất

Human Resource Manager

Thái Nguyên

Trưởng phòng nhân sự

Thái Nguyên

Chuyên Viên Tuyển Dụng 26

Cong ty CP Xuat nhap khau Thai Nguyen( Batimex) - Hà Nội - Thái Nguyên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Human Resource Manager

Thái Nguyên

Cán bộ tuyển dụng nguồn lao động 15

Hà Nội - Thái Nguyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nhân Sự Siêu Thị HC Thái Nguyên

Thái Nguyên

Giám sát nhân sự 13

Cong Ty CP TM - DV Va San Xuat T - Thái Nguyên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nhân Sự Siêu Thị HC Thái Nguyên

Cong Ty TNHH Thuong Mai VHC - Thái Nguyên

Trưởng phòng hành chính- nhân sự

Cong ty co phan san xuat che TN - Thái Nguyên

Nhân viên hành chính nhân sự

Cong ty Co Phan Dinh Duong Nong Nghiep Quoc Te - Thái Nguyên

Trưởng phòng hành chính nhân sự

Cong ty Co Phan Dinh Duong Nong Nghiep Quoc Te - Thái Nguyên

Chuyên viên tuyển dụng tại Thái Nguyên

Cong ty Co Phan truyen thong Kim Cuong - Thái Nguyên

Nhân viên nhân sự

TNHH Sungho Tech Vina - Thái Nguyên

Trưởng phòng hành chính nhân sự

Cong ty TNHH thuong mai VHC - Thái Nguyên

Nhân viên hành chính nhân sự

Cong ty CP Dinh Cao Su Nghiep Top Career - Thái Nguyên

HR - ADMIN OFFICER

SGS Vietnam - Thái Nguyên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên nhân sự

Cong ty co phan dich vu San bay - Thái Nguyên

Nhân Viên Phòng Hành Chính Nhân Sự

Thái Nguyên

HR Manager

Thái Nguyên

Recruitment & Training Supervisor

Thái Nguyên