14  

việc làm ngành Nhân Sự tại Thái Nguyên

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Bắc Bộ

 Thái Nguyên

Các tìm kiếm gần nhất

Trợ lý Nhân sự tại Vinh và Thái Nguyên

Vinh - Thái Nguyên

Trợ lý Nhân sự tại Vinh và Thái Nguyên

Vinh - Thái Nguyên

Nhân Viên Nhân Sự Hành Chính Tại Thái Nguyên

Thái Nguyên

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Thái Nguyên

Nhân Viên Nhân Sự Hành Chính Tại Thái Nguyên 30

Thái Nguyên

Nhân Viên Nhân Sự, Thiết Kế Thời Trang

Thái Nguyên

Trưởng Phòng Nhân Sự

Thái Nguyên - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Nhân Sự

Thái Nguyên

Nhân Viên Nhân Sự Hành Chính Tại Thái Nguyên

Cong ty co phan truyen thong Kim Cuong - Thái Nguyên

Nhân viên nhân sự hành chính

Cong ty Co phan Truyen thong Kim Cuong - Thái Nguyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nhân Sự

Thái Nguyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nhân Sự Hành Chính Tại Thái Nguyên

Thái Nguyên

Nhân Viên Nhân Sự Hành Chính Tại Thái Nguyên

Cong Ty Co Phan Truyen Thong Kim Cuong - Diamond - Thái Nguyên

Nhân viên hành chính - nhân sự ( Tính lương )

Cong ty TNHH Rftech Bac Ninh - Thái Nguyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng