22  

việc làm ngành Nhân Sự tại Thái Nguyên

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Bắc Bộ

 Thái Nguyên

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Phòng Hành Chính Nhân Sự

Thái Nguyên

HR Staff (6 Tuyển Dụng + 2 Chế Độ)

Thái Nguyên

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Thái Nguyên

HR Manager

Thái Nguyên

HR Manager

Thái Nguyên

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Thái Nguyên

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Thái Nguyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nhân Sự Tại Thái Nguyên

Thái Nguyên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phòng Hành Chính Nhân Sự

Thái Nguyên

Trưởng Phòng Nhân Sự

Thái Nguyên

Kế Toán, Quản Lý Nhân Sự

Thái Nguyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự Human Resources Staff

Thái Nguyên

Nhân Viên Nhân Sự

Thái Nguyên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

HR Staff, Training Staff

Thái Nguyên

HR Staff, Training Staff

Thái Nguyên

Nhân Viên Giám Sát Nhân Sự Bếp Ăn Công Nghiệp

Thái Nguyên

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Thái Nguyên

Nhân Viên Giám Sát Nhân Sự Bếp Ăn Công Nghiệp

Cong Ty TNHH DV An Uong Ba Sao - Thái Nguyên

Nhân Viên Giám Sát Nhân Sự Bếp Ăn Công Nghiệp

Cong Ty TNHH DV An Uong Ba Sao - Thái Nguyên

Nhân Viên Giám Sát Nhân Sự Bếp Ăn Công Nghiệp

Thái Nguyên

trang:     1 | 2    >>