7  

việc làm ngành Nhân Sự tại Thái Nguyên

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Bắc Bộ

 Thái Nguyên

Các tìm kiếm gần nhất

Trưởng Phòng Nhân Sự

Thái Nguyên

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Làm Việc Tại Thái Nguyên

Thái Nguyên

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Làm Việc Tại Thái Nguyên

Thái Nguyên

Recruiter (Chuyên Viên Tuyển Dụng)

Thái Nguyên

HR Staff (6 Tuyển Dụng + 2 Chế Độ)

Thái Nguyên

Nhân Viên Phòng Hành Chính Nhân Sự

Thái Nguyên

Nhân Viên Nhân Sự

Thái Nguyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng