57  

việc làm ngành Nhân Sự tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám Đốc Nhân Sự Tiếng Trung (Hưng Yên) TH381

Hưng Yên

Giám Đốc Nhân Sự Tiếng Trung (Hưng Yên) TH381

Tieng Viet - Hưng Yên - 600-800 $ một tháng

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Hưng Yên

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Hưng Yên

Trưởng Phòng HCNS

CONG TY CO PHAN QUOC TE PHUONG ANH - Hưng Yên

Trưởng Phòng HCNS

CONG TY CO PHAN QUOC TE PHUONG ANH - Hưng Yên

Trưởng Phòng HCNS

CONG TY CO PHAN QUOC TE PHUONG ANH - Hưng Yên

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Hưng Yên

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Hưng Yên

Tuyển Gấp* Giám Đốc Nhân Sự Biết Tiếng Trung

Hưng Yên

Trưởng Phòng HCNS

Hưng Yên

Nhân Viên Hành Chính- Nhân Sự (Chuyên Về Visa)

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phụ Trách Hành Chính Nhân Sự

Hưng Yên

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Hưng Yên

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Nhân Sự - Pháp Lý

Hưng Yên

Phó Phòng Nhân Sự

Hưng Yên

Trưởng phòng hành chính nhân sự (Công ty mới tại Hưng Yên)

Hưng Yên - 1.000-1.300 $ một tháng

Chuyên Viên Hành Chính - Nhân Sự

CONG TY CO PHAN NHUA OPEC - Hưng Yên

Chuyên Viên Hành Chính - Nhân Sự

CONG TY CO PHAN NHUA OPEC - Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>