110  

việc làm ngành Nhân Sự tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự (Rất Gấp)

Hưng Yên - 1.200 $ một tháng

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự (Rất Gấp)

Hưng Yên - 1.200-1.400 $ một tháng

Nhân Viên Hành Chính, Nhân Sự Văn Phòng

Hải Dương - Hưng Yên

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Tại Hưng Yên (Tiếng Nhật)

Hưng Yên - 8.000.000-8.500.000₫ một tháng

Nhân viên Nhân sự

Cong ty TNHH Bao Bi Viet Hung - Hưng Yên

Nhân Viên Nhân Sự

Hưng Yên

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Tại Hưng Yên (Tiếng Nhật) 11

Human International Vietnam - Hưng Yên - 500-700 $ một tháng

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Tại Hưng Yên (Tiếng Nhật)

Human International Vietnam - Hưng Yên

Nhân Viên Hcns Tại Hưng Yên

Hưng Yên

Thực Tập Nhân Viên Nhân Sự

Hưng Yên - 500-650 $ một tháng

Human resources cum g.a officer 28

Cong ty TNHH Shoei Viet Nam - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Human Resources Cum G.a Officer

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên hành chính nhân sự

Cong ty CP Dau Tu XNK Thuan Phat - Hưng Yên

Chuyên Viên Đào Tạo

Hưng Yên

Tuyển TP HCNS (TYT)

Hưng Yên

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự ( Tiếng Anh/ Tiếng Hoa) 18

Cong Ty Co Phan SX-XNK Phuong Dong - Hưng Yên - 4.500.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự ( Tiếng Anh/ Tiếng Hoa)

Cong Ty Co Phan SX-XNK Phuong Dong - Hưng Yên

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự ( Tiếng Anh/ Tiếng Hoa)

Hưng Yên - 4.500.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự ( Tiếng Anh/Tiếng Hoa) 17

Cong Ty Co Phan SX-XNK Phuong Dong - Hưng Yên

Chuyên Viên Đào Tạo ( Compliance staff; Admin staff) - ( Tiếng Anh/ Tiếng Hoa)

Cong ty TNHH May Mac Det Kim Smart - Shirts - Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>