Việc làm ngành Nhân Sự tại Hưng Yên

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 56 việc làm  

Tuyển Dụng Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Tại Hưng Yên

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự (Nhà máy Hưng Yên)

Hưng Yên

Tuyển TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ (tiếng Nhật)

Hưng Yên

Phó Trưởng phòng nhân sự (N3; USD1500; NH1527)

Hưng Yên - 13.200.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Hưng Yên - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Hưng Yên

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Nhân Sự

Hưng Yên

Trưởng Phòng HCNS Làm Việc Tại Hưng Yên

Hưng Yên

Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự (Nhà máy Hưng Yên)

Hưng Yên

Trưởng Phòng Nhân Sự Pháp Chế

Hưng Yên

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phụ Trách Quản Trị Nhân Sự

Hưng Yên

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Hưng Yên

Trưởng Phòng Hành Chính -Nhân Sự

Hưng Yên

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ (Hưng Yên, tiếng Nhật N4)

Hưng Yên - 500-700 $ một tháng

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Hành Chính -Nhân Sự

Hưng Yên

Trưởng Phòng Hành Chính - Nhân Sự

Hưng Yên

Nhận thông báo qua email mới nhất cho
Việc làm ngành Nhân Sự tại Hưng Yên
Tạo thông báo
Bạn có thể huỷ thông báo qua email bất cứ lúc nào.

trang:     1 2 3 >>