110  

việc làm ngành Nhân Sự tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên nhân sự biết tiếng Trung

Tat ca Muc luong - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Hưng Yên

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Hưng Yên

Quản Lý Nhân Sự

Hưng Yên

Nhân Viên Hành Chánh - Nhân Sự

Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

HR Leader ( Japanese )

CareerLink's Client - Hưng Yên

HR Leader ( Japanese )

CareerLink's Client - Hưng Yên

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Hưng Yên

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Hưng Yên

Trưởng Phòng Hcns - Nhà Máy Hưng Yên

Hưng Yên - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Hcns - Nhà Máy Hưng Yên

Cong ty Co phan Oristar - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Hưng Yên - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Việc làm H1248] Nhân viên phụ trách hành chính nhân sự

Hưng Yên - 700-1.000 $ một tháng

Trưởng Phòng Nhân Sự ( Hưng Yên )

Hưng Yên

Quản Lý Nhân Sự

Hưng Yên

Nhân Viên Hành Chánh - Nhân Sự

Hưng Yên

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Hưng Yên

Trưởng Phòng Tổ Chức Nhân Sự

Hưng Yên

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Hưng Yên

NV Hành Chính Nhân Sự Sử Dụng Tiếng Nhật (700$)

Hưng Yên - 700 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>