35  

việc làm ngành Nhân Sự tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Bắc Ninh

Nhân Viên Nhân sự Thành Thạo Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự (Biết Tiếng Anh)

CONG TY CP DAU TU XUAT NHAP KHAU VA THUONG - Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự (Biết Tiếng Anh)

CONG TY CP DAU TU XUAT NHAP KHAU VA THUONG - Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự (Biết Tiếng Anh)

CONG TY CP DAU TU XUAT NHAP KHAU VA THUONG - Bắc Ninh

Chuyên Viên Tuyển Dụng Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

Bắc Ninh - Tiếng Trung Tốt ] Chuyên Viên Đào Tạo và Quan Hệ Lao Động

Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự (Biết Tiếng Anh)

Bắc Ninh

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Đông Bắc Bộ - Bắc Ninh

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Đông Bắc Bộ - Bắc Ninh

CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ (600-1000$) - TỈNH BẮC NINH

Bắc Ninh - 1.000 $ một tháng

Luật/Pháp lý - HR - Admin Temporary Staff (08 Months)

Cong Ty TNHH Framas Hanoi - Bắc Ninh

NV Hành Chính Nhân Sự - Tiếng Nhật N2 Hoặc Tiếng Anh

Bắc Ninh

Chuyên Viên Đào Tạo - Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Nhân Sự

Bắc Ninh

Nhân viên hành chính nhân sự (Công ty mới tại VSIP Bắc Ninh)

Bắc Ninh - 400-800 $ một tháng

Trưởng Phòng Nhân Sự (HR Manager)

Bắc Ninh

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Bắc Ninh

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Bắc Ninh

trang:     1 | 2    >>