215  

việc làm ngành Nhân Sự tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Chuyên Viên Hành Chính - Nhân Sự (Chi Nhánh Bắc Ninh)

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Human Resource Staff

Bắc Ninh

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Bắc Ninh

HR Manager (3000$+, urgently)

Bắc Ninh - 3.000 $ một năm

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Cong Ty Em_ Tech Viet Nam - Bắc Ninh

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Bắc Ninh

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Cong Ty Co Phan San Xuat Dien Tu Thanh Long - Bắc Ninh

Recruiter Specialist

Bắc Ninh - 1.000-1.600 $ một tháng

HR Operation/ C&B Manager

Bắc Ninh

Quản Lý nhân sự

Bắc Ninh

Quản Lý Nhân Sự

Bắc Ninh - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Bắc Ninh

Nhân Viên Nhân sự

Bắc Ninh

Phụ Trách Hành Chính - Nhân Sự

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Đào Tạo Tiếng Anh

Bắc Ninh

HR Staff (recruitment & Er)

Bắc Ninh

Human Resource Manager

Bắc Ninh

Nhân Viên Nhân Sự

Bắc Ninh

Nhân viên nhân sự 03

Toyo Ink Compounds Viet Nam - Bắc Ninh

Phụ Trách Hành Chính - Nhân Sự

Cong Ty TNHH CBG Bac Son - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>