Việc làm ngành Nhân Sự tại Bắc Ninh

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 91 việc làm  

NHÂN VIÊN NHÂN SỰ

Bắc Ninh

Nhân Viên Nhân Sự Biết Tiếng Trung Làm Việc Tại Bắc Ninh

Bắc Ninh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Quản Lý Nhân Sự

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nhân Sự

Bắc Ninh

Chuyên Viên Nhân Sự EICC

Bắc Ninh

Nhân Viên Giám Sát Nhân Sự Bếp Ăn Công Nghiệp tại Bắc Giang, Bắc Ninh

Bắc Ninh - Bắc Giang

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Nhân Sự EICC

Bắc Ninh

Nhân Viên Nhân Sự

Bắc Ninh

NHÂN VIÊN NHÂN SỰ

Bắc Ninh

Nhân Viên Giám Sát Nhân Sự Bếp Ăn Công Nghiệp tại Bắc Giang, Bắc Ninh

Bắc Ninh - Bắc Giang

Bắc Ninh - Quản Lý Tài Chính - Finance & HR Manager ( ~1000$)

Bắc Ninh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Bắc Ninh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Nhân Sự

Bắc Ninh

Chuyên Viên Nhân Sự

Bắc Ninh

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Bắc Ninh

Nhân Viên Nhân Sự

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nhân Sự

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nhân Sự

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhận thông báo qua email mới nhất cho
Việc làm ngành Nhân Sự tại Bắc Ninh
Tạo thông báo
Bạn có thể huỷ thông báo qua email bất cứ lúc nào.

trang:     1 2 3 >>