86  

việc làm ngành Nhân Sự tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trưởng Bộ Phận Nhân Sự

Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Nhân Sự (C&B)

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Bắc Ninh

Trưởng Phòng Nhân Sự

Bắc Ninh

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Bắc Ninh

HR - ADM Management ( Trưởng Phòng Hành Chính - Nhân Sự)

Bắc Ninh

Trưởng Phòng Nhân Sự

Cong ty TNHH HANOI DOOSUNG TECH - Bắc Ninh

Chuyên Viên Nhân Sự

Bắc Ninh

Chuyên Viên Nhân Sự

Bắc Ninh

Trưởng Phòng Nhân Sự

Bắc Ninh

H339 ] Trưởng phòng hành chính - nhân sự Tuyển gấp

Bắc Ninh

Trưởng Bộ Phận Nhân Sự

Bắc Ninh

Chuyên Viên Nhân Sự (C&B)

Bắc Ninh

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

CONG TY TNHH CNC VINA - Bắc Ninh

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

CONG TY TNHH CNC VINA - Bắc Ninh

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Bắc Ninh

Chuyên Viên Tuyển Dụng Tiếng Trung

Bắc Ninh

Chuyên Viên Tuyển Dụng

Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>