14  

việc làm ngành Nhân Sự tại Bà Rịa - Vũng Tàu

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bà Rịa - Vũng Tàu

Vũng Tàu

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên nhân sự

CONG TY TNHH HAOSHENG VINA - Bà Rịa - Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tuyển Dụng - Đào Tạo

Bà Rịa - Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Bà Rịa - Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

HR Supervisor (FDI; manufacturing)

Vũng Tàu

Nhân Viên Nhân Sự

Bà Rịa - Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

HR Manager

Bà Rịa - Vũng Tàu

【エンジニア コンサルタント募集】TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN NHÂN SỰ LÀM VIỆC TẠI VŨNG TÀU

Vũng Tàu

【人事及び経理者募集】TUYỂN NHÂN VIÊN NHÂN SỰ KIÊM KẾ TOÁN LÀM VIỆC TẠI VŨNG TÀU

Vũng Tàu

HR Executive

Vũng Tàu

HR Executive

Vũng Tàu

Training - HR Manager

Bà Rịa - Vũng Tàu

HR Staff

Vũng Tàu

Personnel Representative

Mekong Emerald Co - Vũng Tàu

HR Manager

Bà Rịa - Vũng Tàu