34  

việc làm ngành Nhân Sự tại Bà Rịa - Vũng Tàu

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bà Rịa - Vũng Tàu

Vũng Tàu

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Nhân Sự (bảo Hiểm Xã Hội)

Bà Rịa - Vũng Tàu

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Nhân Sự

Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

HR Manager And Purchaser

Bà Rịa - Vũng Tàu

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Nhân Sự (tiếng Hoa)

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Hcns

Bà Rịa - Vũng Tàu

HR Executive

Vũng Tàu

Nhân Viên Nhân Sự

Bà Rịa - Vũng Tàu

Chuyên Viên Đào Tạo & Kiểm Soát Chất Lượng

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Bà Rịa - Vũng Tàu

Chuyên Viên Tuyển Dụng

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Phòng Nhân Sự

Bà Rịa - Vũng Tàu

Quản Lý Nhân Sự

Bà Rịa - Vũng Tàu

Human Resource Manager

Bà Rịa - Vũng Tàu

Training Officer Cum Administrator

Bà Rịa - Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự Chi Nhánh

Vũng Tàu

Nhân sự - Quản Lý Nhân Sự

Cong ty SLF Vina - Bà Rịa - Vũng Tàu

Luật/Pháp lý - Chuyên Viên Nhân Sự

Pamas Spa & Clinic - Đà Nẵng - Vũng Tàu

trang:     1 | 2    >>