Việc làm ngành Nhân Sự tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bà Rịa - Vũng Tàu

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 29 việc làm  

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ ( TIẾNG HOA)

GLOBAL VIETNAM ALUMINIUM CO.,LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Chuyên Viên Đào Tạo - Ko Kinh

Bà Rịa - Vũng Tàu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nhân Sự

Bà Rịa - Vũng Tàu

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ ( TIẾNG HOA)

Bà Rịa - Vũng Tàu

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ ( TIẾNG HOA)

GLOBAL VIETNAM ALUMINIUM CO.,LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Phó Phòng Hành Chánh Nhân Sự

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân sự - Quản Lý Nhân Sự - Hr Manager

POULO CONDOR BOUTIQUE RESORT & SPA - Bà Rịa - Vũng Tàu - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Nhân Sự

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Nhân Sự

Bà Rịa - Vũng Tàu

Trưởng Phòng Nhân Sự Hành Chính Làm Việc Ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Bà Rịa - Vũng Tàu

Quản Lý Nhân Sự - Hr Manager

Bà Rịa - Vũng Tàu - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Nhân Sự Hành Chính Làm Việc Ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Nhân Sự

Bà Rịa - Vũng Tàu

Dầu khí/Địa chất - Chuyên Viên Nhân Sự

Cong ty Co phan Xay lap Duong ong Be Chua - Vũng Tàu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân sự - Human Resource Officer / Nhân Viên Phòng Nhân Sự

POULO CONDOR BOUTIQUE RESORT & SPA - Bà Rịa - Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chánh - Nhân Sự

Bà Rịa - Vũng Tàu

Chuyên Viên Tuyển Dụng - Đào Tạo

Bà Rịa - Vũng Tàu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ ( TIẾNG HOA)

GLOBAL VIETNAM ALUMINIUM CO.,LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Nhân Sự

Tieng Viet - Bà Rịa - Vũng Tàu

Giáo dục/Đào tạo/Thư viện - Chuyên Viên Đào Tạo

Cong ty Co Phan Giay Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh - Bà Rịa - Vũng Tàu - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2    >>