48  

việc làm ngành Nhân Sự tại Bà Rịa - Vũng Tàu

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bà Rịa - Vũng Tàu

Vũng Tàu

Các tìm kiếm gần nhất

Trưởng Phòng Nhân Sự

Bà Rịa - Vũng Tàu

NHÂN VIÊN NHÂN SỰ

Bà Rịa - Vũng Tàu

HR Staff

Bà Rịa - Vũng Tàu - 14.000.000-17.000.000₫ một tháng

Nhân sự - Giám Đốc Nhân Sự (Công Ty Bất Động Sản)

CONG TY CP DT& PT NHA DAT( COTECLAND) - Tp Hồ Chí Minh - Bà Rịa - Vũng Tàu

HR Staff

Bà Rịa - Vũng Tàu - 14.000.000-17.000.000₫ một tháng

Luật/Pháp lý - Giám Đốc Nhân Sự (Công Ty Bất Động Sản)

CONG TY CP DT& PT NHA DAT( COTECLAND) - Tp Hồ Chí Minh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự (làm Việc Tại Vũng Tàu)

Vũng Tàu

Nhân Viên Phòng Nhân Sự

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Nhân Sự

Bà Rịa - Vũng Tàu

HR Officer

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Dự Án

Bà Rịa - Vũng Tàu

Chuyên Viên Tuyển Dụng

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Bà Rịa - Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Nhân Sự

Bà Rịa - Vũng Tàu

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Nhân Sự

Bà Rịa - Vũng Tàu - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

HR Staff

Bà Rịa - Vũng Tàu

RECRUITMENT STAFF

Đồng Nai - Bà Rịa - Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN NHÂN SỰ

Cong Ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen - Bà Rịa - Vũng Tàu

trang:     1 | 2 | 3    >>