17  

việc làm ngành Nhân Sự tại Bà Rịa - Vũng Tàu

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bà Rịa - Vũng Tàu

Vũng Tàu

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên nhân sự

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Bà Rịa - Vũng Tàu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân sự - Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Chi nhanh Cong ty Cp Tap doan Hoa Sen - - Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Bà Rịa - Vũng Tàu - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Quảng cáo/Marketing/PR - Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Chi nhanh Cong ty Cp Tap doan Hoa Sen - - Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân sự - Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Tại Bà Rịa - Vũng Tàu

CONG TY CO PHAN TAP DOAN MUOI MIEN NAM - Bà Rịa - Vũng Tàu

Training Specialist

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Phòng Nhân Sự

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Nhân Sự

Bà Rịa - Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Nhân Sự

Vũng Tàu

Trưởng Phòng Nhân Sự

Vũng Tàu

【人事及び経理者募集】TUYỂN NHÂN VIÊN NHÂN SỰ KIÊM KẾ TOÁN LÀM VIỆC TẠI VŨNG TÀU

Vũng Tàu

Nhân Viên Nhân Sự

Bà Rịa - Vũng Tàu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Assistant HR Manager

Bà Rịa - Vũng Tàu

Training - HR Manager

Bà Rịa - Vũng Tàu

HR Staff

Vũng Tàu

Personnel Representative

Mekong Emerald Co - Vũng Tàu