Việc làm ngành Nhân Sự tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bà Rịa - Vũng Tàu

Vũng Tàu

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 36 việc làm  

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Bà Rịa - Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Bà Rịa - Vũng Tàu

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Bà Rịa - Vũng Tàu

HR Executive / Hành Chính Nhân Sự

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Nhân Sự

Bà Rịa - Vũng Tàu - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Đào Tạo - Không Cần Kinh Nghiệm - Đồng Nai, Vũng Tàu

Đồng Nai - Vũng Tàu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Đào Tạo - Không Cần Kinh Nghiệm - Đồng Nai, Vũng Tàu

Tieng Viet - Đồng Nai - Vũng Tàu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Hành Chánh Nhân Sự

Bà Rịa - Vũng Tàu

HR Officer

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Phòng Nhân Sự

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Nhân Sự

Bà Rịa - Vũng Tàu - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN NHÂN SỰ

Cong Ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen - Bà Rịa - Vũng Tàu

NHÂN VIÊN NHÂN SỰ

Cong Ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen - Bà Rịa - Vũng Tàu

NHÂN VIÊN NHÂN SỰ

Bà Rịa - Vũng Tàu

NHÂN VIÊN NHÂN SỰ

Bà Rịa - Vũng Tàu

Trường Phòng Nhân Sự

Bà Rịa - Vũng Tàu - 3.000.000₫ một tháng

HR Officer

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Phòng Nhân Sự

Bà Rịa - Vũng Tàu

Chuyên Viên Đào Tạo - Ko Kinh

Bà Rịa - Vũng Tàu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phòng Nhân Sự

Bà Rịa - Vũng Tàu

trang:     1 | 2    >>