21  

việc làm ngành Nhân Sự tại Bà Rịa - Vũng Tàu

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bà Rịa - Vũng Tàu

Vũng Tàu

Các tìm kiếm gần nhất

Training Specialist

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Nhân Sự

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Nhân Sự

Bà Rịa - Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nhân Sự (Tiếng Hoa/Tiếng Anh)

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự (Làm Việc Tại Vũng Tàu)

Vũng Tàu

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự (Làm Việc Tại Vũng Tàu)

Vũng Tàu

Nhan vien tuyen dung

Tp Hồ Chí Minh - Bà Rịa - Vũng Tàu - 3.000.000-8.000.000₫ một tháng

Quản Lý Nhân Sự

Bà Rịa - Vũng Tàu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Bà Rịa - Vũng Tàu - 3.500.000-4.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Bà Rịa - Vũng Tàu

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Phòng Nhân Sự

Bà Rịa - Vũng Tàu

Training Officer Cum Administrator

Bà Rịa - Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Human Resource Manager

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự Chi Nhánh

Vũng Tàu

Nhân Viên Nhân Sự

Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hcns

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Nhân Sự (tiếng Hoa)

Bà Rịa - Vũng Tàu

Luật/Pháp lý - Chuyên Viên Nhân Sự

Pamas Spa & Clinic - Đà Nẵng - Vũng Tàu

Recruitment Officer

Bà Rịa - Vũng Tàu

trang:     1 | 2    >>