25  

việc làm ngành Nhân Sự tại Bà Rịa - Vũng Tàu

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bà Rịa - Vũng Tàu

Các tìm kiếm gần nhất

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Bà Rịa - Vũng Tàu

Human Resource Administrator

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Nhân Sự

Bà Rịa - Vũng Tàu

HR Executive / Hành Chính Nhân Sự

Bà Rịa - Vũng Tàu

Chuyên Viên Nhân Sự

Vũng Tàu

Human Resources Manager

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân sự - Quản Lý Nhân Sự

Cong ty SLF Vina - Bà Rịa - Vũng Tàu

Luật/Pháp lý - Chuyên Viên Nhân Sự

Pamas Spa & Clinic - Đà Nẵng - Vũng Tàu

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Ở BRVT (Tiếng Nhật N2)

CareerLink's Client - Bà Rịa - Vũng Tàu

Trưởng phòng nhân sự

Cong ty Co phan Van tai - Thuong mai Dich - Bà Rịa - Vũng Tàu

Trưởng phòng nhân sự

Cong ty CP dau tu Huynh De - Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Cong ty TNHH SX TM va XD Viet Han - Bà Rịa - Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên phòng nhân sự

Cong ty TNHH Boomin Vina - Bà Rịa - Vũng Tàu

Giám đốc nhân sự

Cong ty TNHH Thep Dong Tien - Bà Rịa - Vũng Tàu - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên Nhân sự

CONG TY TNHH QUOC TE ALLWELLS VN - Bà Rịa - Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng hành chính nhân sự

Cong Ty TNHH Dong In Entech VN - Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân viên nhân sự

Cong ty tu van Phat Tai - Bà Rịa - Vũng Tàu

Quản lý nhân sự

Cong ty TNHH Minh Viet - Bà Rịa - Vũng Tàu

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Bà Rịa - Vũng Tàu

trang:     1 | 2    >>