27  

việc làm ngành Nhân Sự tại Bà Rịa - Vũng Tàu

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bà Rịa - Vũng Tàu

Các tìm kiếm gần nhất

HR Staff

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Nhân Sự Tại Nhà Máy Mỹ Xuân ( Tiếng Hoa )

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Nhân Sự Tại Nhà Máy Mỹ Xuân ( Tiếng Anh/ Tiếng Hoa)

Cong Ty TNHH Cong Nghiep Gom Bach Ma ( VN - Bà Rịa - Vũng Tàu

HR Staff

Bà Rịa - Vũng Tàu

HR Staff

GLOBAL VIETNAM ALUMINIUM CO.,LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Hành Chánh Nhân Sự

Bà Rịa - Vũng Tàu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên nhân sự

CONG TY CO PHAN DICH VU BAO VE AN TAM - Bà Rịa - Vũng Tàu - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Training Specialist

GLOBAL VIETNAM ALUMINIUM CO.,LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Training Specialist

Bà Rịa - Vũng Tàu

Training Specialist

Bà Rịa - Vũng Tàu

HR Staff

Posco SS Vina Co., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

HR Staff

Bà Rịa - Vũng Tàu

Quản lý nhân sự

Cong Ty Co Phan Dich Vu Bao Ve Phuong Nam - Bà Rịa - Vũng Tàu

Quản lý nhân sự

Cong Ty Co Phan Dich Vu Bao Ve Phuong Nam - Bà Rịa - Vũng Tàu

Luật/Pháp lý - 01 Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự (làm Việc Tại Vũng Tàu)

Cong Ty CP Dau Tu Va Quan Ly Tai San - Vũng Tàu

Luật/Pháp lý - 01 Chuyên Viên Nhân Sự ( Quyền Lợi Hấp Dẫn)

Cong Ty CP Dau Tu Va Quan Ly Tai San - Bà Rịa - Vũng Tàu

Luật/Pháp lý - Tuyển Gấp Trưởng Phòng Nhân Sự (Lương Hấp Dẫn)

Cong Ty TNHH Quoc Te ( Trung Tam Anh Ngu - Bà Rịa - Vũng Tàu

Training Specialist

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Hcns

Bà Rịa - Vũng Tàu

Training Officer Cum Administrator

Bà Rịa - Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2    >>