3914  

việc làm ngành Nhà Hàng - Dịch Vụ Thực Phẩm tại Hà Nội

  

Giám Sát Nhà Hàng tại AEON Long Biên

Cong ty CP Dau tu Thuong mai va Dich vu - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên phụ bếp tại 229 Tây Sơn

Cong ty CP Dau tu Thuong mai va Dich vu - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phục Vụ Bàn

Cong ty TNHH Cau Go - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám Sát Nhà Hàng tại AEON Long Biên

Cong ty CP Dau tu Thuong mai va Dich vu - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý Chuỗi Nhà Hàng Thương Hiệu Maneki Neko

Cong ty CP Dau tu Thuong mai va Dich vu - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giám Sát Nhà Hàng tại AEON Long Biên

Cong ty CP Dau tu Thuong mai va Dich vu - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Marketing Online (lĩnh vực nhà hàng)

Cong ty CP Dau tu Thuong mai va Dich vu - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Marketing Online (lĩnh vực nhà hàng)

Cong ty CP Dau tu Thuong mai va Dich vu - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Marketing Online (lĩnh vực nhà hàng)

Cong ty CP Dau tu Thuong mai va Dich vu - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên phụ bếp tại 229 Tây Sơn

Cong ty CP Dau tu Thuong mai va Dich vu - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phục Vụ Bàn

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản Lý Chuỗi Nhà Hàng Thương Hiệu Maneki Neko

Cong ty CP Dau tu Thuong mai va Dich vu - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phục Vụ - Thu Ngân tại Trung tâm thương mại Tràng Tiền

Cong ty CP Dau tu Thuong mai va Dich vu - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên phụ bếp tại 229 Tây Sơn

Cong ty CP Dau tu Thuong mai va Dich vu - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phục Vụ - Thu Ngân tại Trung tâm thương mại Tràng Tiền

Cong ty CP Dau tu Thuong mai va Dich vu - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản Lý Chuỗi Nhà Hàng Thương Hiệu Maneki Neko

Cong ty CP Dau tu Thuong mai va Dich vu - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Phục Vụ Tiệc Cưới Và Hội Nghị

Hà Nội

Giám Sát Nhà Hàng tại AEON Long Biên

Hà Nội

Quản Lý Nhà Hàng

Hà Nội

Quản Lý Chuỗi Nhà Hàng Thương Hiệu Maneki Neko

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>