Việc làm viec lam moi nhat tại Đồng Nai

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 1100 việc làm  

【管理者】Giám Sát An Toàn Lao Động Và Môi Trường - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai - 700-1.200 $ một tháng

【行政スタッフ】Nhân Viên Hành Chính - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai

【生産リーダー】Leader Sản Xuất - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai - 350-500 $ một tháng

【計画立】Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai

【QA 品質管理】Quản Lý Chất Lượng QA - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai

【金型管理】 Quản Lý Khuôn Mẫu - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai - 600-800 $ một tháng

【組み立て技術員】 Kỹ Thuật Viên Lắp Ráp - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai - 500-800 $ một tháng

【技術生産課長】Quản Lý Kỹ Thuật Sản Xuất - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai - 800-1.000 $ một tháng

【組み立てグルップ長】Tổ Trưởng Lắp Ráp - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai - 250-350 $ một tháng

【日本語の教師】Giáo Viên - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai - 250-350 $ một tháng

【生産管理】Quản Lý Sản Xuất - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai, Bình Dương

Đồng Nai - Bình Dương - 750-1.000 $ một tháng

【購買スーパーバイザー募集】 Trưởng Phòng Mua Hàng - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai - 1.000-1.200 $ một tháng

【通訳者】Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai

電気技術管理] Nhân Viên Kỹ Thuật Máy Cắt Plasma - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai

【アシスタント】Trợ Lý Tổng Giám Đốc - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai

【計画立つ】Nhân Viên Kế Hoạch Phát Triển Sản Phẩm - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai - 400-600 $ một tháng

【金型修理スタッフ】Nhân Viên Sửa Chữa Khuôn - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai - 250-350 $ một tháng

【QA 品質管理】Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai

【会計】Kê' Toa'n Viên - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai

【機械技術者】Kỹ Sư Cơ Khí - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai - 700-1.000 $ một tháng

Nhận thông báo qua email mới nhất cho
Việc làm viec lam moi nhat tại Đồng Nai
Tạo thông báo
Bạn có thể huỷ thông báo qua email bất cứ lúc nào.

trang:     1 2 3 >>