Việc làm viec lam moi nhat tại Đồng Nai

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 1030 việc làm  

【管理者】Giám Sát An Toàn Lao Động Và Môi Trường - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai - 700-1.200 $ một tháng

【品質管理リーダ】Quản Lý Chất Lượng - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai - 500-600 $ một tháng

【生産管理】Quản Lý Sản Xuất - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai - 500-900 $ một tháng

【印刷部門管理】Tổ Trưởng Vận Hành Hệ Thống In - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai - 300-800 $ một tháng

【 生産管理 】Trưởng Phòng Sản Xuất - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai

【総合経理】Kế Toán Tổng Hợp - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai - 600-800 $ một tháng

【営業】Nhân Viên KInh Doanh - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai - 350-450 $ một tháng

【計画立】Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai

【アシスタント】Trợ Lý Giám Đốc - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai

【品質管理課長】Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai

【品質管理課長】Trưởng Phòng Chất Lượng - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai

【金型スタッフ】Nhân Viên Thành Hình Ép Nhựa - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai - 250-350 $ một tháng

【機械技術者】Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Khuôn Mẫu - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai

【品質管理募集】Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai

【労働安全検査部】Giám Sát An Toàn Lao Động - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai

【IT技術者】Lập Trình Viên - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai

【日本語の教師】Giáo Viên - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai - 250-350 $ một tháng

【設計】Nhân Viên Thiết Kế Auto Cad - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai - 400-500 $ một tháng

【技術管理】Quản Lý Kỹ Thuật Ép Nhựa - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai

【通訳者】Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật - Việc Làm Tiếng Nhật - Đồng Nai

Đồng Nai

Nhận thông báo qua email mới nhất cho
Việc làm viec lam moi nhat tại Đồng Nai
Tạo thông báo
Bạn có thể huỷ thông báo qua email bất cứ lúc nào.

trang:     1 2 3 >>