12  

việc làm ngành Kỹ Thuật tại Yên Bái

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Kỹ Thuật - FPT Telecom chi nhánh Yên Bái

Yên Bái

Kỹ sư thi công xây lắp điện

Cong ty co phan dau tu Tuong Phat - Yên Bái - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật - FPT Telecom chi nhánh Yên Bái

FPT Telecom - Yên Bái

Nhân Viên Kỹ Thuật - FPT Telecom chi nhánh Yên Bái

FPT Telecom - Yên Bái

Nhân Viên Kỹ Thuật - FPT Telecom chi nhánh Yên Bái

FPT Telecom - Yên Bái

Nhân Viên Kỹ Thuật - FPT Telecom chi nhánh Yên Bái

Yên Bái

Cán bộ kỹ thuật thi công

Cong ty Co phan Xay dung Thuong mai va XNK - Yên Bái

Mechanical & Electrical Engineer (Construction, Mechanical) 02 Positions

Yên Bái

Building Engineer

Yên Bái

Kỹ Sư Xây Dựng

Hà Nội - Yên Bái - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Camera, Máy Tính

Yên Bái - Vũng Tàu - 4.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư điện

Cong ty CP Tu van thiet ke xay dung Viet - Hà Nội - Yên Bái