Việc làm ngành Kỹ Thuật tại Yên Bái

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 12 trong 12 việc làm  

Kỹ sư xây dựng

Hà Nội - Yên Bái

Vinpro] Nhân Viên Kỹ Thuật (Hà Nội, Thanh Hóa, Yên Bái, Tuyên Quang)

Tieng Viet - Tuyên Quang - Yên Bái

Vinpro] Nhân Viên Kỹ Thuật (Hà Nội, Thanh Hóa, Yên Bái, Tuyên Quang)

Tuyên Quang - Yên Bái

Kinh doanh - [Fpt Retail] _ Quản Lý Siêu Thị Kỹ Thuật Số Tại Yên Bái

Cong ty Cỏ Phàn Ba'n Lẻ Kỹ Thuạt So' FPT - Yên Bái - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kỹ Thuật

Yên Bái

Kỹ Sư Cơ Khí

Yên Bái - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Điện Công Nghiệp

Yên Bái

Kỹ Sư Cơ Khí

Yên Bái

Kỹ Sư Cơ Khí

Yên Bái

Nhân Viên Kỹ Thuật Giao Lắp Điện Máy [yên Bái]

Yên Bái - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Hành - Yên Bái

Yên Bái - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Điện Công Nghiệp

Yên Bái - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng