Việc làm ngành Kỹ Thuật tại Yên Bái

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 10 trong 10 việc làm  

(Yên Bái) Nhân viên kỹ thuật phòng chiếu

Yên Bái

(Yên Bái) Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì

Yên Bái

Nhân Viên KCS Mỏ Kiêm Kỹ Thuật Viên

Yên Bái - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Khai Thác

Yên Bái

Kỹ Sư Cơ Khí

Yên Bái - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Điện Công Nghiệp

Yên Bái

Nhân Viên Kỹ Thuật Giao Lắp Điện Máy [yên Bái]

Yên Bái - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí

Yên Bái

Kỹ Sư Cơ Khí

Yên Bái

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Hành - Yên Bái

Yên Bái - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng