11  

việc làm ngành Kỹ Thuật tại Yên Bái

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Kỹ Thuật Thị Trường

CONG TY CP DINH DUONG VIET TIN - Yên Bái

Nam Kỹ sư nông nghiệp 03

Trang Trai Nam tai xa Yen Bai, Ba Vi, Ha - Hà Nội - Yên Bái

Nhân Viên Kỹ Thuật Thiết Bị Y Tế

Yên Bái

Nhân viên kỹ thuật điện, điện lạnh

Lào Cai - Yên Bái

Kỹ sư xây dựng

Lào Cai - Yên Bái

Nhân viên KCS kiêm kỹ thuật viên

Cong ty TNHH MTV Van Khoa Hung Yen - Yên Bái - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư khai thác

Cong ty CP Khoang san Hoa Phat - Yên Bái

Nhân viên kỹ thuật tại Yên Bái

Cong ty Co Phan Ban le Ky Thuat So FPT - Yên Bái

Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật

Cong ty Co Phan Ban le Ky Thuat So FPT - Yên Bái

Nhân viên kỹ thuật TP. Sơn La

Cong ty Co Phan Ban le Ky Thuat So FPT - Yên Bái

Kỹ sư xây dựng - Cử nhân xây dựng

Cong ty TNHH Kien truc Do Thi Moi - Yên Bái