3618  

việc làm ngành Kiến Trúc - Xây Dựng tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Trưởng phòng thi công 26

Cong ty TNHH Thuy trieu Dong Phuong - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kiến trúc sư và họa viên

Cong ty TNHH HOA DAT - Tp Hồ Chí Minh

Họa viên kiến trúc

Cong ty CP Dau Tu va Xay Dung Gia Hung - Tp Hồ Chí Minh

Kiến trúc sư và họa viên

Cong ty TNHH HOA DAT - Tp Hồ Chí Minh

Giám sát công trình và thư ký thi công 26

Cong ty TNHH Thuy trieu Dong Phuong - Tp Hồ Chí Minh - 6.000.000₫ một tháng

Kỹ sư cơ khí - cơ điện

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Tu Van Thuong Mai - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Giám Đốc Sản Xuất

Cty CP San Xuat Va Trang Tri Moc Hoa Binh - Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kiến trúc sư

Cong ty TNHH TM Ha Lo - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư cơ khí

Cong ty TNHH Co khi Anh Khoi - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật (Điện - Cơ Điện Tử)

Tp Hồ Chí Minh

Kiến trúc sư và họa viên

Cong ty TNHH HOA DAT - Tp Hồ Chí Minh

Kiến trúc sư và họa viên

Cong ty TNHH HOA DAT - Tp Hồ Chí Minh

Kiến trúc sư

Cong ty TNHH TM Ha Lo - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư cấp thoát nước

Cong ty TNHH TM-DV-KT Kim - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư cơ khí - cơ điện

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Tu Van Thuong Mai - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ sư cơ khí - cơ điện

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Tu Van Thuong Mai - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kiến trúc sư

Cong ty TNHH TM Ha Lo - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư điện điều khiển, tự động

Cong ty TNHH cong nghe va thuong mai Ha Son - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư cơ khí - cơ điện

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Tu Van Thuong Mai - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Họa viên kiến trúc

Cong ty CP Dau Tu va Xay Dung Gia Hung - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>