167  

việc làm ngành Kiến Trúc - Xây Dựng tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kiến Trúc Sư

Hải Phòng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ điện tử công nghiệp

Hải Phòng

Kỹ sư điện nước

Hải Phòng - 7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư điện nước

Hải Phòng - 7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư điện

Hải Phòng

Kỹ Sư Điện Tự Động Hóa

Hải Phòng

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Hải Phòng

Kỹ Sư Điện Nước Tại Hải Phòng

Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chỉ huy trưởng công trình

Hải Phòng

Chỉ huy trưởng công trình

Cong ty co phan Le Duong - Hải Phòng

Thợ điện

Hải Phòng - 5.000.000-8.500.000₫ một tháng

Kỹ sư cấp thoát nước

Hải Phòng

Kỹ sư điện nước

Hải Phòng - 7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư xây dựng

Hải Phòng - 7.000.000₫ một tháng

Thợ điện

Hải Phòng - 5.000.000-8.500.000₫ một tháng

Chuyên viên xây dựng

Hải Phòng

Kỹ sư xây dựng

Hải Phòng

Kỹ sư xây dựng

Hải Phòng

Chuyên viên xây dựng

Hải Phòng

Kỹ sư xây dựng

Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>