162  

việc làm ngành Kiến Trúc - Xây Dựng tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ Sư Điện-Meb

Đồng Nai - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Xây Dựng

Đồng Nai

Kỹ Sư Cơ Khí

Cong ty TNHH Uni-Red Viet Nam - Đồng Nai

Kỹ sư xây dựng, cầu đường 24

Cong ty TNHH MTV XD TM DV Trieu Nguyen - Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư xây dựng

Cong ty TNHH MTV XD TM DV Trieu Nguyen - Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí

Đồng Nai

Kiến trúc sư

Cong ty Co Phan Dau Tu Nhon Trach - Đồng Nai - 10.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên Điện Lạnh

Đồng Nai - 3.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Đồng Nai - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Điện

Đồng Nai

Kỹ Sư Cơ Khí

Đồng Nai

Kỹ Thuật Viên Điện Tử

Đồng Nai

Kỹ sư xây dựng

Đồng Nai - 10.000.000-20.000.000₫ một tháng

Kiến trúc sư - TK nội thất tại Đồng Nai

Đồng Nai - 10.000.000-20.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cấp Thoát Nước

Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kiến trúc sư

Đồng Nai - 10.000.000-20.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trưởng Công Trường

Cong Ty Co Phan VNDECO - Sóc Trăng - Đồng Nai

Kỹ sư xây dựng thiết kế

Cong ty TNHH MTV Thiet Ke Song Vu - Đồng Nai - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Kiến trúc sư

Cong ty TNHH MTV Thiet Ke Song Vu - Đồng Nai - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Môi trường/Xử lý chất thải - Kỹ Sư Cấp Thoát Nước

CONG TY TNHH TV TK XAY DUNG BINH DOANH - Biên Hòa

trang:     1 | 2 | 3    >>