57  

việc làm ngành Kiến Trúc - Xây Dựng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bà Rịa - Vũng Tàu

Vũng Tàu

Các tìm kiếm gần nhất

Thợ điện

CONG TY TNHH KY THUAT CONG NGHIEP HUNG GIA - Bà Rịa - Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kĩ Sư Điện

Bà Rịa - Vũng Tàu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Thi Công Lắp Đặt Hệ Thống Nhiệt Điện Lạnh

Bà Rịa - Vũng Tàu

Giám Sát An Toàn Tại Công Trường

Bà Rịa - Vũng Tàu

Giám Sát Thi Công Lắp Đặt Hệ Thống Nhiệt Điện Lạnh

Bà Rịa - Vũng Tàu

Giám Sát An Toàn Tại Công Trường

Bà Rịa - Vũng Tàu

Kho vận/Vật tư - Thủ Kho Kiêm Tạp Vụ Tại Công Trình

Cong ty TNHH Co Dien I-ON - Bà Rịa - Vũng Tàu

Kỹ Sư Giám Sát Thi Công

Vũng Tàu

Structural Engineer

Vũng Tàu

Nhân Viên Kinh Doanh, Kỹ Sư Xây Dựng, Kế Toán Bán Hàng

Bà Rịa - Vũng Tàu

Kỹ Sư Điện Đợt 02

Vũng Tàu - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Điện (công Trình) Số Lượng 02

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên-công Nhân Kỹ Thuật Điện Công Trình

Bà Rịa - Vũng Tàu - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng BP Quản Trị Công Trình

Tp Hồ Chí Minh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Trưởng BP Quản Trị Công Trình

Tp Hồ Chí Minh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Kỹ Sư Cầu Đường

Bà Rịa - Vũng Tàu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kiến Trúc Sư

Bà Rịa - Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Công Trình

Bà Rịa - Vũng Tàu

Kỹ Sư Cơ Giới/ Cơ Khí Động Lực

Bà Rịa - Vũng Tàu

Kỹ Sư Điện

Bà Rịa - Vũng Tàu

trang:     1 | 2 | 3    >>