104  

việc làm ngành Kiến Trúc - Xây Dựng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bà Rịa - Vũng Tàu

Vũng Tàu

Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ Sư Cầu Đường

Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Điện

Vũng Tàu

Kỹ Sư Điện

Vũng Tàu

Kế Toán Trưởng (ưu Tiên Về Xây Dựng)

Bà Rịa - Vũng Tàu - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Kế Toán Trưởng (Công Ty Xây Dựng)

Bà Rịa - Vũng Tàu - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Kiến Trúc Sư

Bà Rịa - Vũng Tàu

Kiến Trúc Sư

Vũng Tàu

Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng

Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Họa Viên Kiến Trúc

Bà Rịa - Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Họa Viên Kiến Trúc

Bà Rịa - Vũng Tàu

Kỹ Sư Cầu Đường

Bà Rịa - Vũng Tàu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kiến Trúc Sư

Bà Rịa - Vũng Tàu

Kế Toán Công Trình (nam)

Bà Rịa - Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Xây Dựng

Bà Rịa - Vũng Tàu

Kiến Trúc Sư

Bà Rịa - Vũng Tàu

Welder (thợ Hàn)

Đồng Nai - Vũng Tàu

Kỹ Sư Xây Dựng

Bà Rịa - Vũng Tàu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Xây Dựng

Bà Rịa - Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN KHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Bà Rịa - Vũng Tàu

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Chỉ Huy Trưởng Công Trình

CHI NHA'NH CONG TY CO PHÀN DIC SO 4 - Vũng Tàu

trang:     1 | 2 | 3    >>