54  

việc làm ngành Kế Toán - Kiểm Toán tại Bà Rịa - Vũng Tàu

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bà Rịa - Vũng Tàu

Vũng Tàu

Các tìm kiếm gần nhất

Kế Toán Tổng Hợp (trên 3 Năm Kinh Nghiệm)

Bà Rịa - Vũng Tàu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kế Toán Tổng Hợp

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Kế Toán Hồ Sơ

Bà Rịa - Vũng Tàu - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Cử Nhân Kinh Tế

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Thu Cước Phí

Bà Rịa - Vũng Tàu

Kế Toán Kho Công Ty

Bà Rịa - Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kế Toán Bán Hàng

Bà Rịa - Vũng Tàu - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Kinh Tế Hợp Đồng

Bà Rịa - Vũng Tàu

Kế Toán

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Làm Hồ Sơ Chứng Từ, Kế Toán

Bà Rịa - Vũng Tàu - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán

Bà Rịa - Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kế Toán Trưởng

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Kế Toán Bán Hàng

Vũng Tàu

Nhân Viên Kiểm Soát Mua Hàng

Bà Rịa - Vũng Tàu - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Làm Hồ Sơ Chứng Từ, Kế Toán

Bà Rịa - Vũng Tàu - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Kế Toán

Bà Rịa - Vũng Tàu

Kế Toán Trưởng: 01 Người

Bà Rịa - Vũng Tàu - 650-1.200 $ một tháng

Chuyên Viên Kế Toán

Bà Rịa - Vũng Tàu - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kế toán Tổng hợp

Bà Rịa - Vũng Tàu - 700-800 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>