266  

việc làm ngành Hàng Hải - Đóng Tàu Thuyền

  

Giám sát nhà hàng hải sản 3 miền. 01

Nha hang hai san 3 Mien. - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý Cửa Hàng Hải sản 01

Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám sát - nhà hàng hải sản 3 miền. 30

Nha hang hai san 3 Mien. - Hà Nội

Giám sát - nhà hàng hải sản 3 miền 30

Nha hang hai san 3 Mien. - Hà Nội

Giám sát - nhà hàng hải sản 3 miền.. 30

Nha hang hai san 3 Mien. - Hà Nội

Kỹ sư sửa chữa máy tàu biển - cơ khí động lực

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên khai thác và đại lý hàng hải

Cong Ty TNHH Van Tai Bien Va Thue Tau Nam - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Sửa Chữa Máy Tàu Biển - Cơ Khí Động Lực

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Sửa Chữa Máy Tàu Biển - Cơ Khí Động Lực

Tp Hồ Chí Minh

Quản Lý Cửa Hàng Hải sản 29

Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ sư sửa chữa máy tàu biển - cơ khí động lực

Tp Hồ Chí Minh

Hvac Engineer (Experienced In Shipbuilding)

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Sửa Chữa Máy Tàu Biển - Cơ Khí Động Lực

Cong Ty Co Phan Thuong Mai Va Cong Nghiep Tan - Tp Hồ Chí Minh

Electrical Foreman (Shipbuilding)

Tp Hồ Chí Minh

Giám định viên Hàng hải (Máy tàu thuỷ)

Tp Hồ Chí Minh

Fdi Relationship Manager - Maritime Bank

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Marketing, thu ngân, Sales, bảo vệ/ship

Hà Nội

Kỹ Sư Chuyên Ngành Hàng Hải

Hà Nội

Sea - Freight Export Executive

Tp Hồ Chí Minh

Quản Lý Cửa Hàng Hải sản 22

Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>