248  

việc làm ngành Hàng Hải - Đóng Tàu Thuyền

  

Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Nợ Rủi Ro - Maritime Bank

Hà Đông

Giao dịch viên - Maritime Bank

Hà Đông

Giao dịch viên - Maritime Bank

Hà Đông

Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Nợ Rủi Ro - Maritime Bank

Hà Đông

Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm - Ngân Hàng Eximbank, Maritime, Military Bank

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm - Ngân Hàng Eximbank, Maritime, Military Bank

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kỹ sư vỏ tàu thủy

Cong ty TNHH IMG Viet Nam - Hải Phòng

Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm - Ngân Hàng Eximbank, Maritime, Military Bank

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kỹ sư vỏ tàu thủy 27

Cong ty TNHH IMG Viet Nam - Hải Phòng

NV Kinh Doanh Thiết Bị Điện Tử Hàng Hải Cho Tàu Vận Tải Biển

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kĩ Thuật Vỏ Tàu Thuỷ

Việt Nam

Nhân Viên Kĩ Thuật Vỏ Tàu Thuỷ

Cong ty TNHH IMG Viet Nam - Việt Nam

NV Kinh Doanh Thiết Bị Điện Tử Hàng Hải Cho Tàu Vận Tải Biển

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Vỏ Tàu Thủy

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Vỏ Tàu Thủy

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Điện Tự Động Tàu Thủy

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Thiết Kế Và Sửa Chữa Máy Tàu Thủy

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Vỏ Tàu Thủy

Tp Hồ Chí Minh

NV THU MUA HÀNG HẢI SẢN

Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000₫ một tháng

Tuyển dụng nhân viên kĩ thuật Vỏ Tàu Thuỷ

Cong ty TNHH IMG Viet Nam - Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>