228  

việc làm ngành Hàng Hải - Đóng Tàu Thuyền

  

Chuyên viên chính quản lý kinh doanh - Maritime Bank

Hà Đông

NV THU MUA HÀNG HẢI SẢN 20

CONG TY Co PHan KNTP VIET SIN - Tp Hồ Chí Minh

NV THU MUA HÀNG HẢI SẢN

CONG TY Co PHan KNTP VIET SIN - Việt Nam

Chuyên Viên Viên Quản Lý Chất Lượng Bán Hàng- Hải Phòng

Hải Phòng

Chuyên Viên Viên Quản Lý Chất Lượng Bán Hàng- Hải Phòng 17

FE Credit - VPBank Consumer Finance - Hải Phòng

Chuyên Viên Viên Quản Lý Chất Lượng Bán Hàng- Hải Phòng

FE Credit - VPBank Consumer Finance - Hải Phòng

Công nhân Hàn Vỏ tàu thủy

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên đại lý, môi giới và khai thác hàng hải

Cong ty TNHH Van tai bien va thue tau Nam - Tp Hồ Chí Minh

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Kinh Doanh Động Cơ (hàng Hải)

Cong Ty TNHH Cong Nghiep Phu Thai - Đồng Nai

Marine Estimator

Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Kinh Doanh Động Cơ (hàng Hải)

Cong Ty TNHH Cong Nghiep Phu Thai - Đồng Nai

Kỹ Sư Khai Thác Máy Tàu Thủy

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Ứng Dụng Ngành Hàng Thiết Bị Hàng Hải

Tp Hồ Chí Minh

Quản Lý Nhà Hàng Hải Sản

Điện Biên Phủ - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Chuyên viên quản lý rủi ro hoạt động - Maritime Bank

Hà Đông

Electrical Foreman (Shipbuilding)

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Ứng Dụng Ngành Hàng Thiết Bị Hàng Hải

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Ứng Dụng Ngành Hàng Thiết Bị Hàng Hải

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Động Cơ (hàng Hải)

Đồng Nai

Kỹ Sư Điện Tự Động Tàu Thủy

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>