403  

việc làm ngành Hàng Hải - Đóng Tàu Thuyền

  

Kỹ sư máy Tàu thủy

Cong ty co phan sua chua tau bien va gian - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư thiết kế tàu thủy (kỹ sư vỏ tàu)

CONG TY TNHH TU VAN THIET KE THIEM LONG - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Đại phó, máy trưởng, sỹ quan boong, sỹ quan máy

Cong ty TNHH Hoang Phat - Hải Phòng

Thủy thủ nội địa

Nha Hang Bonsai Cruise. - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư thiết kế tàu thủy (kỹ sư vỏ tàu)

CONG TY TNHH TU VAN THIET KE THIEM LONG - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng và máy trưởng tàu sông hạng 1

Cong ty Co phan Cang Khuyen Luong - Hà Nội

Kỹ sư máy Tàu thủy

Cong ty co phan sua chua tau bien va gian - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư chuyên ngành hàng hải

Cong ty Co phan Dong Duong CTS - Hà Nội

Kỹ sư chuyên ngành hàng hải

Cong ty Co phan Dong Duong CTS - Hà Nội

Nhân viên khai thác, môi giới và đại lý hàng hải

Cong ty TNHH Van tai bien va thue tau Nam - Tp Hồ Chí Minh

Đại phó, máy trưởng, sỹ quan boong, sỹ quan máy

Cong ty TNHH Hoang Phat - Hải Phòng

Kỹ sư chuyên ngành hàng hải

Cong ty Co phan Dong Duong CTS - Hà Nội

Đại phó, máy trưởng, sỹ quan boong, sỹ quan máy

Cong ty TNHH Hoang Phat - Hải Phòng

Kỹ sư máy Tàu thủy

Cong ty co phan sua chua tau bien va gian - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư vỏ tàu thủy

Cong ty co phan ky thuat va phat trien cong - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thủy thủ nội địa

Nha Hang Bonsai Cruise. - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư chuyên ngành hàng hải

Cong ty Co phan Dong Duong CTS - Hà Nội

Trưởng và máy trưởng tàu sông hạng 1

Cong ty Co phan Cang Khuyen Luong - Hà Nội

Thủy thủ nội địa

Nha Hang Bonsai Cruise. - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư vỏ tàu thủy

Cong ty co phan ky thuat va phat trien cong - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>