239  

việc làm ngành Hàng Hải - Đóng Tàu Thuyền

  

Kỹ sư điện tàu thủy

Hà Nội

Chuyên viên chăm sóc khách hàng ( Call center) - Maritime Bank

Hà Đông

Chuyên viên chăm sóc khách hàng ( Call center) - Maritime Bank

Hà Đông

Giám Đốc Trung Tâm Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Doanh Nghiệp - Maritime Bank (msb)

Hà Nội

Chuyên viên chăm sóc khách hàng ( Call center) - Maritime Bank

Hà Đông

Quản Lí Cửa Hàng Hải Sản

Tp Hồ Chí Minh

Giám định viên phòng Hàng Hải - Marine Chief Inspector

IITS Company Ltd - Tp Hồ Chí Minh

Quản Lý Cửa Hàng Hải sản 24

Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Service Technician (marine)

Đồng Nai

Nhân viên spa - Maritime Hotel & Spa

Khánh Hòa

Đầu bếp nhà hàng hải sản

Cong ty TNHH Mua sam Khang Gia - Hà Nội

Phụ bếp Nhà hàng hải sản

Cong ty TNHH Mua sam Khang Gia - Hà Nội

Quản lý nhà hàng hải sản cao cấp

Cong ty Cp Dau tu Hai Ngan - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân (RM2) -Maritime Bank

Cong Ty CP Quan Tri Nguon Nhan Luc M-Talent - Vĩnh Phúc - Hà Nội

Quản lý nhà hàng Hải Sản Cao cấp

Nha hang Truc Vien - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Cao Cấp Giám Sát Tuân Thủ Về Phòng Chống Rửa Tiền - Maritime Bank

Hà Nội

Kỹ sư sửa chữa máy tàu biển

Cong Ty Co Phan Thuong Mai Va Cong Nghiep Tan - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thủy thủ

Cong ty TNHH Dong Nam A - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thủy thủ đi tàu

Cong ty TNHH TM va DV van tai bien LEEDUMARIN - Hà Đông - Hà Nội

Thủy thủ tàu SB dưới 1.500 tấn

Cong ty TNHH Hoang Ha - Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>