152  

việc làm ngành Hàng Hải - Đóng Tàu Thuyền

  

KỸ SƯ ĐIỆN TỰ ĐỘNG TÀU THỦY

Tp Hồ Chí Minh

Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân RM2 - Maritime Bank

Hà Đông

KỸ SƯ THIẾT KẾ VÀ SỬA CHỮA MÁY TÀU THỦY

Tp Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân Rm2 - Maritime Bank

Hà Nội

Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân RM2 - Maritime Bank

Hà Đông

Mechanical Engineer Or Marine Engineer

Bà Rịa - Vũng Tàu

KỸ SƯ KHAI THÁC MÁY TÀU THỦY

Tp Hồ Chí Minh

KỸ SƯ VỎ TÀU THỦY

Tp Hồ Chí Minh

Chuyên viên quản lý rủi ro thị trường - Maritime Bank

Hà Đông

Hull Design Engineer -(Shipbuilding)

Tp Hồ Chí Minh

Chuyên viên quản lý rủi ro thị trường - Maritime Bank

Hà Đông

thủy thủ, thợ máy mới hoặc kn

Hải Phòng - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hỗ Trợ Bán Hàng - Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Hàng Hải

Tp Hồ Chí Minh

Giám đốc chính sách vận hành - Maritime Bank

Hà Đông

Giám đốc trung tâm hỗ trợ - Maritime Bank

Hà Đông

Nhân Viên Kinh Doanh - Thiết Bị Hàng Hải

Tp Hồ Chí Minh

5 thủy thủ tàu sông

Tp Hồ Chí Minh

2 máy trưởng tàu sông hạng 1

Tp Hồ Chí Minh

5 máy trưởng tàu sông hạng 2

Tp Hồ Chí Minh

Giám đốc trung tâm hỗ trợ - Maritime Bank

Hà Đông

trang:     1 | 2 | 3    >>