186  

việc làm ngành Gỗ - Giấy - Nội Thất tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ thuật quản lý chất lượng đồ gỗ

Bach Hung Thinh - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Tổ Trưởng Kcs Ngành Gỗ

Cong ty TNHH SX Thinh Viet - Bình Dương

Nhân viên thiết kế nội thất

Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất

Bình Dương

Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất

Bình Dương - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật - Vận Hành Máy Cnc (Ngành Gỗ Nội Thất)

Bình Dương

Kiến trúc/Nội thất - Kỹ Sư Xây Dựng: 01 Nam

Cong Ty TNHH Xi Mang Fico Binh Duong - Bình Dương

Nhân viên thiết kế nội thất

CONG TY TNHH LY PHU DAN - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Nhân Viên Vẽ Kỹ Thuật / Thiết Kế Đồ Gỗ

Burden Furniture Co., Ltd - Bình Dương

Kiến trúc/Nội thất - Kỹ Sư Dự Toán

Cong Ty Co Phan Full Power - Bình Dương

Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất

Bình Dương

Nhân Viên Kinh Doanh Nội Thất

Bình Dương

Nhân viên thiết kế, công nhân kỹ thuật ngành gỗ

Cong Ty TNHH KPQ - Bình Dương

Nhân viên thiết kế nội thất

CONG TY TNHH LY PHU DAN - Bình Dương - 10.000.000₫ một tháng

Công nhân lao động ngành gỗ

DNTN CHE BIEN GO TRAN NGOC - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản lý sản xuất ngành gỗ

Cong ty TNHH SUNWOOD VINA - Bình Dương

Trưởng Phòng Mua Hàng Chuyên Ngành Gỗ

Bình Dương

Wood Warehouse Supervisor

Bình Dương

Nhân Viên Mua Hàng Chuyên Ngành Gỗ

Bình Dương

Kiến trúc/Nội thất - Nhân Viên Thống Kê Xưởng

Cong ty Co phan Go An Cuong - Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>