138  

việc làm ngành Gỗ - Giấy - Nội Thất tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Giám sát công trình (thi công nội thất) 03

Cong ty TNHH Coco Furniture - Bình Dương

Tổ trưởng phôi (ngành gỗ) 03

Cong ty Co phan Lam Viet - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám sát công trình (thi công nội thất)

CONG TY TNHH THUONG MAI XUAT NHAP KHAU COCO - Bình Dương

Thợ Pha Màu (Sơn Ngành Gỗ)

Bình Dương

Quản lý sản xuất ngành gỗ

Cong ty TNHH Noi That Cao Thanh - CN Binh - Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thợ mộc (Ngành gỗ, ván ép MFC) 01

Cong ty TNHH Coco Furniture - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản lý sản xuất ngành gỗ 01

Cong ty TNHH Noi That Cao Thanh - CN Binh - Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thi Công Nội Thất/ Nhân Viên Lắp Ráp Nội Thất

Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương

Nhân Viên Kinh Doanh (Ngành Gỗ)

Bình Dương

Giám Đốc Điều Hành Sản Xuất ( Ngành Gỗ)

Bình Dương

Kỹ thuật ngành gỗ, công nhân ngành gỗ. 30

Cong ty TNHH MTV Hoang Du - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Ngành Gỗ (Nội Thất)

Bình Dương

Nhân Viên Chạy Máy CNC 3 Trục, 4 Trục, 5 Trục (Ngành Gỗ)

Bình Dương

Nhân Viên Thiết Kế (Biết Solidwork) Ngành Gỗ

Bình Dương

Nhân Viên Thiết Kế Nội Ngoại Thất

Bình Dương

Trưởng Phòng QA/QC Chuyên Ngành Gỗ

Bình Dương

Tổ Trưởng Sản Xuất (Ngành Gỗ)

Bình Dương

Tổ Trưởng Kcs Ngành Gỗ

Bình Dương - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tổ Trưởng Sản Xuất (Ngành Gỗ)

Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>