133  

việc làm ngành Gỗ - Giấy - Nội Thất tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ thuật viên làm mẫu nội thất

DNTN Thiet Dan - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Mua Hàng Chuyên Ngành Gỗ

Bình Dương

BD] Tổ Trưởng Sản Xuất (Có Kinh Nghiệm Ngành Gỗ) (SL: 03) (negotiation)

Bình Dương

Nhân viên thiết kế nội thất

Cong ty TNHH san xuat va thuong mai N.B.A - Bình Dương

Trưởng Phòng Mua Hàng Chuyên Ngành Gỗ

Cong ty CP Tran Duc - Bình Dương

Nhân viên kế hoạch tiến độ (ngành gỗ)

Cong ty Co phan Lam Viet - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh vật tư ngành gỗ

Cong ty TNHH Thuong Mai Dich Vu Dai Hong Phat - Bình Dương

Nhân viên kinh doanh vật tư ngành gỗ

Cong ty TNHH Thuong Mai Dich Vu Dai Hong Phat - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Mua Hàng Chuyên Ngành Gỗ

Cong ty CP Tran Duc - Bình Dương

Trưởng Phòng Mua Hàng Chuyên Ngành Gỗ

Cong ty CP Tran Duc - Bình Dương

Trưởng Phòng Mua Hàng Chuyên Ngành Gỗ

Bình Dương

Thiết kế nội thất

Cong ty TNHH san xuat va thuong mai N.B.A - Bình Dương

Trưởng Phòng QA/QC Chuyên Ngành Gỗ

Cong ty CP Tran Duc - Bình Dương

NV Thiet Ke Noi That

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Điều Hành Sản Xuất ( Ngành Gỗ)

Cong ty CP Tran Duc - Bình Dương

Trưởng Phòng QA/QC Chuyên Ngành Gỗ

Cong ty CP Tran Duc - Bình Dương

Giám Đốc Điều Hành Sản Xuất ( Ngành Gỗ)

Cong ty CP Tran Duc - Bình Dương

Kiến trúc/Nội thất - Trưởng Phòng Kế Hoạch - Kỹ Thuật

CONG TY TNHH SX THINH VIET II - Bình Dương

NV KỸ THUẬT MỘC

CONG TY TNHH SONG AM THANH - Bình Dương

NV KỸ THUẬT MỘC

CONG TY TNHH SONG AM THANH - Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>