185  

việc làm ngành Gỗ - Giấy - Nội Thất tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên thiết kế nội thất

Cong ty TNHH Long Thuan - Bình Dương - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Mua Hàng Chuyên Ngành Gỗ

Bình Dương

Trưởng Phòng Mua Hàng Chuyên Ngành Gỗ

Bình Dương

THỢ KỸ THUẬT CÁC CÔNG ĐOẠN CHẾ BIẾN ĐỒ GỖ NỘI THẤT

Bình Dương

Nhân Viên Kinh Doanh Đồ Gỗ Nội Thất - Thị Trường Nhật (Tiếng Nhật N1)

CareerLink's Client - Bình Dương

Nhân viên bảo trì cơ điện ( ngành gỗ )

Cong Ty TNHH KPQ - Bình Dương

Thợ Mộc

Bình Dương

Thợ Mộc

Bình Dương

Kiến trúc/Nội thất - Trưởng Phó Phòng Kỹ Thuật

Cong ty Co phan Go An Cuong - Bình Dương

Nhân viên thiết kế nội thất

TNHH Long Thuan - Bình Dương - 10.000.000₫ một tháng

Tổ Trưởng Ráp Gỗ Nội Thất

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Marketing Assistant

Cong Ty TNHH Che Bien Go Han Nguyen Ky - Bình Dương

Thợ Mộc

Bình Dương

Kiến trúc/Nội thất - Tổ Trưởng Tổ Mộc -Thợ Mộc Máy

Cong Ty TNHH MTV Thuong Mai Xay Dung Hansa - Bình Dương

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Tổ Trưởng Tổ Mộc -Thợ Mộc Máy

Cong Ty TNHH MTV Thuong Mai Xay Dung Hansa - Bình Dương

Nv Thiết Kế Nội Thất

Cong Ty TNHH Dien Tu ELEK - Bình Dương

Kiến trúc/Nội thất - Nhân Viên Lập Dự Toán Nội Thất

Cong Ty TNHH MTV Thuong Mai Xay Dung Hansa - Bình Dương

Nhân viên chạy máy CNC 3 trục, 4 trục, 5 trục (ngành gỗ)

Cong Ty TNHH KPQ - Bình Dương

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Tổ Trưởng Tổ Mộc -Thợ Mộc Máy

Cong Ty TNHH MTV Thuong Mai Xay Dung Hansa - Bình Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất (Ngành Gỗ)

Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>