3459  

việc làm ngành Gỗ - Giấy - Nội Thất

  

Trưởng nhóm thiết kế nội thất ( trưởng nhóm ý tưởng, 3D, kỹ thuật)

Cong ty Co phan dau tu xay dung va tu - Hà Nội

Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất - CAD

Cong Ty Co Phan Noi That Chau A - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản đốc xưởng sản xuất nội thất

Cong ty Co phan noi that Phuc Hung - Hà Nội

Quản đốc xưởng sản xuất nội thất

Cong ty Co phan noi that Phuc Hung - Hà Nội

Thợ mộc

Cong ty co phan xay dung va noi that AZ - Nam Định

Thiết kế nội thất

Cong ty TNHH Noi that Xuan Khanh - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên thiết kế nội thất - CAD

Cong ty Co phan Noi that Duc Khang - Hà Nội

Nhân viên tư vấn nội thất biết thiết kế 2D ngành hàng nội thất

Cong ty TNHH Noi that Xuan Khanh - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tổ trưởng Sơn chuyên đồ gỗ nội thất

Cong ty TNHH san xuat Phan Le - Bình Dương

Thợ mộc

Cong ty co phan noi that Nha Viet - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng nhóm thiết kế nội thất ( trưởng nhóm ý tưởng, 3D, kỹ thuật)

Cong ty Co phan dau tu xay dung va tu - Hà Nội

Thợ mộc

Cong ty co phan noi that Nha Viet - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng nhóm thiết kế nội thất ( trưởng nhóm ý tưởng, 3D, kỹ thuật)

Cong ty Co phan dau tu xay dung va tu - Hà Nội

Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất - CAD

Cong Ty Co Phan Noi That Chau A - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tổ trưởng Sơn chuyên đồ gỗ nội thất

Cong ty TNHH san xuat Phan Le - Bình Dương

Quản đốc xưởng sản xuất nội thất

Cong ty Co phan noi that Phuc Hung - Hà Nội

Thiết kế nội thất

Cong ty TNHH Trang Tri Noi That Nang Moi - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản đốc xưởng sản xuất nội thất

Cong ty Co phan noi that Phuc Hung - Hà Nội

Nhân viên thiết kế nội thất (chuyên bổ kỹ thuật)

Cong ty Co phan dau tu xay dung va tu - Hà Nội

Trưởng nhóm thiết kế nội thất ( trưởng nhóm ý tưởng, 3D, kỹ thuật)

Cong ty Co phan dau tu xay dung va tu - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>