1201  

việc làm ngành Du Lịch - Khách Sạn tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên CSKH Du lịch

Cong ty CP Truyen thong Viet Nam - VC Corp - Tp Hồ Chí Minh

Quản lý điều hành tour nội địa khách Việt Nam

Cong ty truyen thong quang cao Dai Dong Duong - Tp Hồ Chí Minh

Người giúp việc

Cong ty TNHH Thuong Mai Tan Gia Dai - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên điều hành tour OB

Cong ty TNHH Du Lich Tran Viet - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên điều hành tour OB

Cong ty TNHH Du Lich Tran Viet - Tp Hồ Chí Minh

Người giúp việc

Cong ty TNHH Thuong Mai Tan Gia Dai - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên Phục vụ phòng NET - Cybergame

Huyen Thoai Cybergame - Coffee - Tp Hồ Chí Minh - 2.600.000₫ một tháng

Nhân viên điều hành tour - sales

Cong ty Co phan Tan (Refresh Tour) - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Điều hành tour nội địa

Khang Linh Travel - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên CSKH Du lịch

Cong ty CP Truyen thong Viet Nam - VC Corp - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên điều hành tour OB

Cong ty TNHH Du Lich Tran Viet - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên điều hành tour - sales

Cong ty Co phan Tan (Refresh Tour) - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản lý điều hành tour nội địa khách Việt Nam

Cong ty truyen thong quang cao Dai Dong Duong - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên CSKH Du lịch

Cong ty CP Truyen thong Viet Nam - VC Corp - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên sale tour

Cong ty DL Sai Gon Tre - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên sale tour

Cong ty DL Sai Gon Tre - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên sale tour

Cong ty DL Sai Gon Tre - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên điều hành tour OB

Cong ty TNHH Du Lich Tran Viet - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên sale tour

Cong ty DL Sai Gon Tre - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên CSKH Du lịch

Cong ty CP Truyen thong Viet Nam - VC Corp - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>