1735  

việc làm ngành Du Lịch - Khách Sạn tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Người giúp việc

Trung Tam To Chuc Su Kien Tiec Cuoi Grand City - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên tư vấn bán tour du lịch

Cong ty TNHH Dia Diem An Uong - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Part-time Tour Guide

Back of the Bike Tours - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Part-time Tour Guide

Back of the Bike Tours - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Sales Executive / Travel Desk

Tp Hồ Chí Minh

Tư vấn viên visa du lịch

Cong ty Co phan Thuong mai - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên điều hành tour nội địa

Cong ty Co phan Thuong mai - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh tour

Cong ty TNHH Du Lich Tran Viet - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên tư vấn bán tour du lịch

Cong ty TNHH Dia Diem An Uong - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Part-time Tour Guide

Back of the Bike Tours - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh tour

Cong ty TNHH Du Lich Tran Viet - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên tư vấn bán tour du lịch 20

Cong ty TNHH Dia Diem An Uong - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên sản phẩm và hợp đồng (ngành du lịch)

FOCUS ASIA - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên tư vấn bán tour du lịch

Cong ty TNHH Dia Diem An Uong - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên sản phẩm và hợp đồng (ngành du lịch)

FOCUS ASIA - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên sản phẩm và hợp đồng (ngành du lịch)

FOCUS ASIA - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên sale tour Nội địa

Cong ty TNHH DVDL Nam Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Người giúp việc gia đình

TNHH Bao Anh Nam - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên đặt phòng

Cong ty TNHH Global Tour - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Người giúp việc gia đình

TNHH Bao Anh Nam - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>