1609  

việc làm ngành Du Lịch - Khách Sạn tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên đặt phòng

Cong ty TNHH Global Tour - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Người giúp việc

CONG TY TNHH DAE WOONG VIET NAM - Tp Hồ Chí Minh

Điều hành tour nội địa

Khang Linh Travel - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Người giúp việc

CONG TY TNHH DAE WOONG VIET NAM - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển gấp Nhân Viên phục vụ phòng NET làm việc tại quận 1

Centralnet Game - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển gấp Nhân Viên phục vụ phòng NET làm việc tại quận 1

Centralnet Game - Tp Hồ Chí Minh

Nam Lễ tân (Nhà hàng - Khách sạn)

Cong ty Savills Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên đặt phòng

Cong ty TNHH Global Tour - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên Phục vụ phòng NET - Cafe

Huyen Thoai Cybergame - Coffee - Tp Hồ Chí Minh - 2.600.000₫ một tháng

Trưởng phòng kinh doanh du lịch nội địa - out bound

Cong ty TNHH MTV du lich VIETRIP - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển gấp Nhân Viên phục vụ phòng NET làm việc tại quận 1

Centralnet Game - Tp Hồ Chí Minh

Người giúp việc

CONG TY TNHH DAE WOONG VIET NAM - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Phục vụ phòng NET - Cafe

Huyen Thoai Cybergame - Coffee - Tp Hồ Chí Minh - 2.600.000₫ một tháng

Trợ lý giám đốc - Quản lý khách sạn

Khach san Au Lac 1 - Tp Hồ Chí Minh

Điều hành tour nội địa

Khang Linh Travel - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển gấp Nhân Viên phục vụ phòng NET làm việc tại quận 1

Centralnet Game - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển gấp Nhân Viên phục vụ phòng NET làm việc tại quận 1

Centralnet Game - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển gấp Nhân Viên phục vụ phòng NET làm việc tại quận 1

Centralnet Game - Tp Hồ Chí Minh

Người giúp việc

CONG TY TNHH DAE WOONG VIET NAM - Tp Hồ Chí Minh

Người giúp việc

CONG TY TNHH DAE WOONG VIET NAM - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>