16  

việc làm ngành Du Lịch - Khách Sạn tại Thừa Thiên Huế

  
Các khu vực

Việt Nam

Bắc Trung Bộ

 Thừa Thiên Huế

Huế

Các tìm kiếm gần nhất

TRƯỞNG BỘ PHẬN LỄ TÂN

Huế

TRƯỞNG BỘ PHẬN LỄ TÂN

Huế

Nhân Viên Văn Phòng Du Lịch

Thừa Thiên Huế

Tổ Trưởng An Ninh Khách Sạn

Thừa Thiên Huế

Nhân Viên Kinh Doanh Du Lịch

Thừa Thiên Huế

Nhân Viên Văn Phòng Du Lịch

Thừa Thiên Huế

Housekeeping manager

Huế

Nhân Viên Điều Hành Du Lịch

Thừa Thiên Huế

Tiếp Tân Khách Sạn

Huế

Tài Xế Lái Xe Du Lịch

Thừa Thiên Huế

Giám Đốc Điều Hành Dịch Vụ Lữ Hành

Thừa Thiên Huế

Hướng Dẫn Viên Du Lịch

Thừa Thiên Huế

Điều Hành Tour

Thừa Thiên Huế

Nhân viên bộ phận buồng, bê'p

Huế

Tuyển Hướng Dẫn Viên Du Lịch

Huế

Tuyển Nhân Viên Điều Hành Tour

Huế