16  

việc làm ngành Du Lịch - Khách Sạn tại Thừa Thiên Huế

  
Các khu vực

Việt Nam

Bắc Trung Bộ

 Thừa Thiên Huế

Huế

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Kinh Doanh Du Lịch

Thừa Thiên Huế

Nhân Viên Điều Hành Tour

Huế - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Lý

Thừa Thiên Huế

Nhân Viên Kinh Doanh Tour Du Lịch

Cong ty co phan Fiditour - Huế - 200-500 $ một tháng

Nhân viên đặt phòng khách sạn

Vinh - Huế - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Du Lịch

Thừa Thiên Huế

Nhân Viên Kinh Doanh Du Lịch

Thừa Thiên Huế

Nhân viên văn phòng du lịch

Cong ty TNHH TM DV Kha Tran - Thừa Thiên Huế

Nhân viên bộ phận buồng, bếp

Huế

Tiếp Tân Khách Sạn

Huế

Nhân Viên Kinh Doanh Tour Du Lịch Nước Ngoài

Huế - Tp Hồ Chí Minh

Tổ Trưởng An Ninh Khách Sạn

Thừa Thiên Huế

Nhân Viên Văn Phòng Du Lịch

Thừa Thiên Huế

Hướng Dẫn Viên Du Lịch

Huế - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Văn Phòng Du Lịch

Thừa Thiên Huế

Housekeeping Manager

Huế