56  

việc làm ngành Du Lịch - Khách Sạn tại Bà Rịa - Vũng Tàu

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bà Rịa - Vũng Tàu

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Đặt Phòng ( Reservation)

Bà Rịa - Vũng Tàu

NV bán tour khách lẻ - du lịch nội địa

Đắc Lắc - Bà Rịa - Vũng Tàu

NV bán tour khách lẻ - Du lịch nước ngoài

Đắc Lắc - Bà Rịa - Vũng Tàu

Quản Lý Tiền Sảnh ( Front Office Supervisor - Malibu Hotel)

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Lễ Tân ( Receptionist - Malibu Hotel)

Bà Rịa - Vũng Tàu

Trợ Lý Trưởng Bộ Phận Tiền Sảnh ( Assistant Head of Front Office Department - Malibu Hotel)

Bà Rịa - Vũng Tàu

Quản Lí Tiền Sảnh ( Front Office Supervisor - Malibu Hotel )

Bà Rịa - Vũng Tàu

Điều Hành HouseKeeping ( HouseKeeping Executive)

Bà Rịa - Vũng Tàu

TRƯỞNG BỘ PHẬN TIỀN SẢNH ( HEAD OF FRONT OFFICE DEPARTMENT - Malibu Hotel)

Bà Rịa - Vũng Tàu

Trưởng Bộ Phận Tiền Sảnh ( Head Of Front Office Department - Malibu Hotel)

Bà Rịa - Vũng Tàu

Điều Hành Housekeeping ( Housekeeping Executive )

Bà Rịa - Vũng Tàu

Quản Lí Tiền Sảnh ( Front Office Supervisor - Malibu Hotel )

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Lễ Tân ( Receptionist - Malibu Hotel)

Bà Rịa - Vũng Tàu

Trợ Lý Trưởng Bộ Phận Tiền Sảnh ( Assistant Head of Front Office Department - Malibu Hotel)

Bà Rịa - Vũng Tàu

TRƯỞNG BỘ PHẬN TIỀN SẢNH ( HEAD OF FRONT OFFICE DEPARTMENT - Malibu Hotel)

Bà Rịa - Vũng Tàu

Điều Hành HouseKeeping ( HouseKeeping Executive)

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Lễ Tân (Receptionist - Malibu Hotel)

Bà Rịa - Vũng Tàu

TRỢ LÝ TRƯỞNG BỘ PHẬN TIỀN SẢNH ( ASSISTANT FRONT OFFICE MANAGER - Malibu Hotel )

Bà Rịa - Vũng Tàu

Trưởng Bộ Phận Tiền Sảnh ( Head of Front Office Department - Malibu Hotel)

Bà Rịa - Vũng Tàu

Trợ Lý Trưởng Bộ Phận Tiền Sảnh ( Assistant Head Of Front Office Department - Malibu Hotel)

Bà Rịa - Vũng Tàu

trang:     1 | 2 | 3    >>