18  

việc làm ngành Du Lịch - Khách Sạn tại Bà Rịa - Vũng Tàu

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bà Rịa - Vũng Tàu

Các tìm kiếm gần nhất

Lễ Tân Resort Làm Việc Tại Côn Đảo

Bà Rịa - Vũng Tàu - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Khách Sạn

Bà Rịa - Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Hướng Dẫn Viên Du Lịch

Bà Rịa - Vũng Tàu

Tuyển Dụng Quản Lý Khu Du Lịch

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Khuân Vác Hành Lý

Bà Rịa - Vũng Tàu

Reservation Manager (six Senses Côn Đảo)

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Bảo Vệ Khách Sạn

Bà Rịa - Vũng Tàu

Receptionist _guest Service_ Cashier

Vũng Tàu - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

NV Tài Chính Ngân Hàng-sale Tour-hdv Du Lịch-nv Bán Vé Máy Bay

Bà Rịa - Vũng Tàu - 2.000.000-5.000.000₫ một tháng

Hướng Dẫn Viên Du Lịch

Bà Rịa - Vũng Tàu

Tuyển Nhân Viên Lễ Tân Làm Việc Tại Côn Đảo Resort

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Hành Lý

Bà Rịa - Vũng Tàu

Trưởng Bộ Phận Lễ Tân

Bà Rịa - Vũng Tàu

Quản Lý Nhà Hàng - Khách Sạn

Vũng Tàu

Giám Sát Buồng Phòng Khách Sạn

Bà Rịa - Vũng Tàu

Giám Sát Buồng Phòng Khách Sạn

Bà Rịa - Vũng Tàu

Quản Lý Nhà Hàng Khách Sạn Kiều Anh

Bà Rịa - Vũng Tàu

Hotel Manager 30 Mil VND - 34 Mil VND

First Alliances - Bà Rịa - Vũng Tàu