19  

việc làm ngành Công Nghệ Thông Tin - Viễn Thông tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Kinh Doanh FPT Telecom Bắc Giang

Bắc Giang

Nhân Viên Kinh Doanh FPT Telecom Bắc Giang

Bắc Giang

FPT Telecom tuyển nhân viên Dịch vụ khách hàng tại Bắc Giang

Bắc Giang

Nhân viên lập trình

Cong ty TNHH 1 Thanh vien Thuong Mai Viet Han - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Công nghệ thông tin - Kế Toán Bán Hàng Tại Siêu Thị Bigc Bắc Giang

Cong ty Co phan Cong nghe so Bach Khoa BKC - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Viễn Thông

Bắc Ninh - Bắc Giang

Nhân viên IT

Cong ty TNHH Youngone Bac Giang - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Công Nghệ Thông Tin - Mạng Truyền Thông

Bắc Giang

Nhân viên bán hàng đường truyền Internet

Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

FPT Telecom Bắc Giang Tuyển Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

CTV Công Nghệ Thông Tin

Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên IT

Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

1 Nhân Viên Thống Kê Kho Và 1 Nhân Viên Lái Xe Nâng

Bắc Giang

Nhân Viên Công Nghệ Thông Tin - Mạng Truyền Thông

Bắc Giang

Viễn Thông FPT Bắc Giang Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Đường Truyền Internet

Bắc Giang - 3.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thống Kê Phiên Dịch

Bắc Giang

Chuyên viên kỹ thuật tại FPT telecom Bắc Giang

Bắc Giang

Nhân viên kinh doanh tại FPT Telecom Bắc Giang

Bắc Giang

Chuyên viên IT

Cong ty co phan Mediamart Viet Nam - Bắc Giang