17  

việc làm ngành Công Nghệ Thông Tin - Viễn Thông tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ sư Công nghệ thông tin

Bắc Giang

Nhân viên IT

Cong ty TNHH GoerTek VINA - Bắc Giang

Nhân viên lập trình

Cong ty TNHH 1 Thanh vien Thuong Mai Viet Han - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thống Kê

Bắc Giang

Bưu chính viễn thông - Fpt Telecom Nhân Viên Kinh Doanh Tại Bắc Giang

CONG TY CP VIEN THONG FPT - Bắc Giang

Bưu chính viễn thông - Fpt Telecom Chuyên Viên Kỹ Thuật Tại Bắc Giang

CONG TY CP VIEN THONG FPT - Bắc Giang

Nhân viên thống kê

Cong ty co phan Ca phe Hoa tan Trung Nguyen - Bắc Giang

Kỹ Sư Viễn Thông

Bắc Ninh - Bắc Giang

Nhân Viên Công Nghệ Thông Tin - Mạng Truyền Thông

Bắc Giang

Nhân viên bán hàng đường truyền Internet

Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thống Kê Phiên Dịch

Bắc Giang

Nhân Viên Công Nghệ Thông Tin - Mạng Truyền Thông

Bắc Giang

Viễn Thông FPT Bắc Giang Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Đường Truyền Internet

Bắc Giang - 3.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên IT

Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

FPT Telecom Bắc Giang Tuyển Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

1 Nhân Viên Thống Kê Kho Và 1 Nhân Viên Lái Xe Nâng

Bắc Giang

Nhân viên thống kê phiên dịch

Bắc Giang