124  

việc làm ngành Biên Phiên Dịch tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên

Nhân viên Dịch vụ khách hàng (tuyển gấp)

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Cong ty CP Lien Doanh HTC - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên Dịch vụ khách hàng (tuyển gấp)

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Viên QC

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật Làm Việc Tại Hưng Yên

Hưng Yên

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng (tiếng Trung & Tiếng Anh)_urgent

Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Trung ưu tiên người Hưng Yên

Tat ca Muc luong - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

(Rất gấp) Phiên dịch tiếng Nhật (2 vị trí)

Hưng Yên - 500-600 $ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn Và Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Hưng Yên

Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>