110  

việc làm ngành Biên Phiên Dịch tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phiên dịch tiếng trung văn phòng 15

Cong ty TNHH Makoto Viet Nam - Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung Quốc

Cong Ty CP Thuc An Chan Nuoi Bien Dong - Hưng Yên

Biên phiên dịch tiếng Nhật (700$+, Manufacturing)

MEGACEO'S Client - Hưng Yên - 700 $ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên dịch tiếng trung kiêm tiếng anh 06

Cong ty CP phat trien Tuna Viet Nam - Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung Kiêm Tiếng Anh

Hưng Yên

Nhân viên phiên dịch 03

Cong ty TNHH Hoang Giai - Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Hàn Quốc tại Hưng Yên 01

Hưng Yên - Hàn Quốc

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Cong Ty CP Phat Trien Tuna Viet Nam - Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Hàn ($700-$800)

Hà Nội - Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Hàn Quốc tại Hưng Yên 25

Hưng Yên - Hàn Quốc

Nhân viên phiên dịch tiếng trung

Cong ty TNHH Makoto Viet Nam - Hưng Yên

Nhân viên phiên dịch tiếng trung

Cong ty TNHH Makoto Viet Nam - Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Nhật

S Lotus Co.,Ltd - Hưng Yên

Nhân viên phiên dịch tiếng trung

Cong ty TNHH Makoto Viet Nam - Hưng Yên

Nhân viên phiên dịch tiếng trung

Cong ty TNHH Makoto Viet Nam - Hưng Yên

Nhân viên phiên dịch tiếng trung

Cong ty TNHH Makoto Viet Nam - Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>