155  

việc làm ngành Biên Phiên Dịch tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty Mang xa hoi MasterStreets.com - Hưng Yên - 600-800 $ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng Nhật

Hưng Yên

Phiên dịch Tiếng Trung

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch Tiếng Trung

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Biên phiên dịch ngành hàng dệt may (Hưng Yên)

Hưng Yên

Biên phiên dịch ngành hàng dệt may (Hưng Yên)

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên - 600-800 $ một tháng

Phiên Dịch Viên tiếng Nhật

Hưng Yên - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Nhật

S Lotus Co.,Ltd - Hưng Yên - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Viên tiếng Nhật

Hưng Yên - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Nhật (Nữ)

Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Nhật (Nữ)

Hưng Yên

Hành Chính Kiêm Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Nhật 27

S Lotus Co.,Ltd - Hưng Yên - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

NV BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

Hưng Yên

Phiên Dịch Viên Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch

Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Nhật

Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Nhật

NIC HR Consulting JSC - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Nhật (800$+, urgently)

Hưng Yên - 800 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>