75  

việc làm ngành Biên Phiên Dịch tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phiên Dịch Viên Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Hàn ( Range Salary $800 - $1200 )

Hà Nội - Hưng Yên

Biên - phiên dịch tiếng Anh - Trung

Hưng Yên

Nhân viên phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH Phat trien Cong nghe He thong - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung Làm Việc Tại Nhà Máy Ô Tô Cửu Long

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật ( N3 )

Hưng Yên - 600-800 $ một tháng

Sub Leader An Toàn-Môi trường kiêm Phiên dịch tiếng Nhật

Hưng Yên

Nhân viên biên dịch tài liệu tiếng Hàn

Cong ty TNHH Shin Sung - Hưng Yên

PHIÊN DỊCH VIÊN (Tiếng Nhật) - KCN Thăng Long 2, Hưng Yên - Lương Hấp Dẫn

Hưng Yên

日本語通訳兼安全.環境チームサブチームリーダー

Hưng Yên

Biên - phiên dịch tiếng Anh - Trung

Cong ty co phan Phu Khang - Hưng Yên

Tuyển thông dịch viên

Hưng Yên - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Biên - phiên dịch tiếng Anh - Trung 18

Cong ty co phan Phu Khang - Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung (Ngành Ô Tô)

Hà Nội - Hưng Yên

NV Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hà Nội - Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH MS COSMO - Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH MS COSMO - Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nga

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>