82  

việc làm ngành Biên Phiên Dịch tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển phiên dịch N2

Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH Yu Won NRT - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hà Nội - Hưng Yên - 500-800 $ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên

Phiên dịch viên

Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Công ty mới thành lập tuyển dụng phiên dịch viên

Hưng Yên - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Biên - Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH May mac Chau A - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH thiet bi khong che chat long Viet - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

Biên - Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên

H1043 ] Biên phiên dịch N2

Hưng Yên - 600-900 $ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH Bao bi Viet Hung - Hưng Yên

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên Dịch Công Xưởng

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Hàn

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>