99  

việc làm ngành Biên Phiên Dịch tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phiên Dịch Tiếng Anh

Hưng Yên

Phiên Dịch tiếng Anh

Hưng Yên

Phiên Dịch tiếng Anh

Hưng Yên

Phiên dịch sản xuất Tiếng Nhật

Hưng Yên - 600-800 $ một tháng

Phiên dịch viên Tiếng Hàn

Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH Shin Sung - Hưng Yên - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân viên dịch vụ khách hàng

Hưng Yên

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng - FPT Telecom Hưng Yên

Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Nhật 28

Cong ty TNHH Furushima Viet Nam - Hưng Yên

Nhân viên dịch vụ khách hàng

FPT Telecom Hung Yen - Hưng Yên

Nhân viên phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH Tae Yang Viet Nam - Hưng Yên

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Hưng Yên

Nhân viên phiên dịch tiếng Hàn

Hưng Yên - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung 21

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Anh 20

Cong ty TNHH Thep va xu ly nhiet Hoang Anh - Hưng Yên

Nhân viên phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH Dau tu cong nghe Han Viet Orange - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên tiếng Trung

Hưng Yên - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Anh

Cong ty TNHH Thep va xu ly nhiet Hoang Anh - Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH Furushima Viet Nam - Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>