141  

việc làm ngành Biên Phiên Dịch tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phiên dịch tiếng Nhật

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch

Hưng Yên

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn

Hưng Yên - 700 $ một tháng

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn

Hưng Yên - 700 $ một tháng

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn

Hưng Yên - 700 $ một tháng

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn

Hưng Yên - 700 $ một tháng

Phiên dịch sản xuất Tiếng Nhật

Hưng Yên - 600-800 $ một tháng

Phiên dịch sản xuất Tiếng Nhật

Hưng Yên - 600-800 $ một tháng

Nhân Viên Tiếng Anh

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Nhật- N2

Hưng Yên - 600-800 $ một tháng

Nhân Viên Tiếng Anh

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Hưng Yên

NV BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

Hưng Yên

Biên dịch tiếng Anh 12

Cong ty TNHH Thep va Xu ly nhiet Hoang Anh - Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên - 600-800 $ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Hàn ( Lương Hấp Dẫn)

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên - 650-950 $ một tháng

Phiên Dịch Viên Tiếng Trung

Cong ty TNHH V.status - Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>