123  

việc làm ngành Biên Phiên Dịch tại Duyên Hải Nam Trung Bộ

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phiên dịch tiếng Anh

Cong ty TNHH Domex (Quang Nam) - Quảng Nam

Phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH Foseca Viet Nam - Quảng Ngãi

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đà Nẵng - 6.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Quảng Ngãi

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Đà Nẵng

Phiên dịch viên tiếng hàn

Vitraco Tour - Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bình Định - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Bình Định - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Tiêng Hàn

Quảng Nam

CTV Dịch Thuật Và CTV Tổng Hợp Thông Tin

Đà Nẵng

VINGROUP Tuyển dụng Nhân viên dịch vụ khách hàng - Đà Nẵng

Vingroup Joint Stock Company - Đà Nẵng

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn

Đà Nẵng - Điện Biên Phủ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Ctv Dịch Thuật Và Ctv Tổng Hợp Thông Tin

Cong ty co phan iNET - Đà Nẵng

Interpreter (Phiên dịch tiếng Nhật)

Đà Nẵng - 500-600 $ một tháng

Nhân viên Biên Phiên dịch

Đà Nẵng

Trợ Lý Kiêm Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đà Nẵng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Quảng Nam

Thư ký kiêm phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH Tu Tu Viet Nam - Đà Nẵng

Thư ký kiêm phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH Tu Tu Viet Nam - Đà Nẵng

trang:     1 | 2 | 3    >>