70  

việc làm ngành Biên Phiên Dịch tại Duyên Hải Nam Trung Bộ

  
Các khu vực

Việt Nam

 Duyên Hải Nam Trung Bộ

Khánh Hòa

Quảng Nam

Đà Nẵng

Các tìm kiếm gần nhất

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Đà Nẵng

Phiên Dịch Viên / Thư Ký (Tiếng Anh)

Phú Yên - Khánh Hòa

Nhân Viên Tiếng Nhật

Đà Nẵng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đà Nẵng

Nhân viên Dịch vụ Khách hàng (Đà Nẵng)

Đà Nẵng

Biên Dịch Viên Tiếng Anh

Hội An - Tp Hồ Chí Minh

Biên Dịch Viên Tiếng Anh

Hội An - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Dịch vụ Khách hàng (Đà Nẵng)

Đà Nẵng

Nhân Viên Tiếng Nhật

Đà Nẵng

Nhân viên Dịch vụ Khách hàng (Đà Nẵng)

Đà Nẵng

Phiên Dịch Viên Tiếng Trung

Khánh Hòa - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển gấp nhân viên dịch vụ khách hàng tại bình sơn, quảng ngãi

Quảng Ngãi - 150.000.000-300.000.000₫ một năm

Ngoại ngữ - Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Cong ty CP Keyhinge Toys Viet Nam - Đà Nẵng

Biên-phiên Dịch Tiếng Anh (nam, Làm Việc Tại Bình Định)

Bình Định

Phiên Dịch Lễ Tân Hướng Dẫn Viên

Phú Yên

Nhân Viên Tiếng Nhật

Đà Nẵng

Cần Tuyển Nhân Viên Biên Dịch Tiếng Anh - Đà Nẵng

Đà Nẵng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Anh

Quảng Nam

Nhân Viên Tiếng Nhật

Đà Nẵng

trang:     1 | 2 | 3    >>