118  

việc làm ngành Biên Phiên Dịch tại Duyên Hải Nam Trung Bộ

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phiên Dịch Viên Tiếng Anh

Cong ty CP Nang Luong Agrita - Quang Nam - Quảng Nam - 500-700 $ một tháng

Guest Service Executive- Nam Nhân viên dịch vụ khách hàng

Khánh Hòa

Phiên dịch viên tiếng Trung

Cong ty TNHH Tap doan xay dung cau duong Son - Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Đà Nẵng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đà Nẵng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Quảng Ngãi

Trợ Lý Thư Ký Kiêm Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đà Nẵng - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Gallant Dachan Seafood - Quảng Ngãi

Thông dịch viên tiếng Hàn 10

Cong ty tnhh phan mem cong nghe An Phat - Đà Nẵng - Nghệ An

Thông dịch viên tiếng Hàn

Cong ty tnhh phan mem cong nghe An Phat - Đà Nẵng

Biên Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật (Trợ Lý Giám Sát Thuộc Văn Phòng Sản Xuất)

Cong Ty TNHH Dien Tu Foster Da Nang - Đà Nẵng

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Đà Nẵng

Biên Phiên Dịch Tiếng Thái

Cong Ty TNHH Thai Viet Agri Group - Quảng Nam

DNA1112-ReN] HÀNH CHÍNH KIÊM BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

Đà Nẵng - 300 $ một tháng

DNA1112-ReN] HÀNH CHÍNH KIÊM BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

Đà Nẵng - 300 $ một tháng

日本語からベトナム語への通訳・翻訳 (Japanese Interpreter/translator)

Đà Nẵng - 350-1.300 $ một tháng

Biên Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật

Đà Nẵng

Trợ Lý, Thư Ký Kiêm Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đà Nẵng

Biên Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật

Cty CP AsianTech - Đà Nẵng

Trợ Lý, Thư Ký Kiêm Phiên Dịch Tiếng Nhật

Cong Ty TNHH Dao Anh Dao - Đà Nẵng

trang:     1 | 2 | 3    >>