82  

việc làm ngành Biên Phiên Dịch tại Duyên Hải Nam Trung Bộ

  
Các khu vực

Việt Nam

 Duyên Hải Nam Trung Bộ

Bình Định

Quảng Nam

Đà Nẵng

Các tìm kiếm gần nhất

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Biên, Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật Và Tiếng Trung

Đà Nẵng - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Quảng Ngãi

Nhân Viên Biên Dịch Tiếng Nhật Làm

Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tiếng Nhật

Đà Nẵng

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung - Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Biên Dịch Tiếng Nhật Làm Việc Tại Đà Nẵng

Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Việc làm J2072] Thông dịch viên IT

Đà Nẵng - Tp Hồ Chí Minh - 500-1.000 $ một tháng

Nhân Viên Biên, Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đà Nẵng

Nhân Viên Dịch Thuật

Đà Nẵng

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn / Korean Interpreter

Quảng Nam

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Bình Định

Quản Lý Kiêm Phiên Dịch Tiếng Hàn

Đà Nẵng

Nhân Viên Tiếng Trung

Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đà Nẵng

Biên Dịch Viên Kiêm Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Đà Nẵng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên dịch thuật Tiếng Hàn, Nhật, Trung

Đà Nẵng

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn Quốc

Đà Nẵng

Biên Phiên Dịch Tiếng Thái

Quảng Nam

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đà Nẵng

trang:     1 | 2 | 3    >>