93  

việc làm ngành Biên Phiên Dịch tại Duyên Hải Nam Trung Bộ

  

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đà Nẵng

Nhân viên ngoại ngữ Tiếng Anh 24

Chi nhanh Tap Doan Det May Viet Nam - Xi - Quảng Ngãi - 5.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Anh

Quảng Nam

Nhân Viên Tiếng Trung, Tiếng Hàn

Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thông dịch tiếng Trung 19

Bình Định

Tuyển Phiên Dịch Tiếng Nhật (kiêm Trợ Lý)

Đà Nẵng

Thông Dịch Viên Tiếng Trung

Bình Định

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật Trong Nhà Máy

Đà Nẵng

Biên Phiên Dịch Tiếng Thái

Đà Nẵng

Trợ Lý Kiêm Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đà Nẵng - 7.500.000-8.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung Hiện Trường

Quảng Ngãi

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Trung

Bình Định - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng - TT Điện máy (Đà Nẵng, Cần Thơ)

Đà Nẵng - Cần Thơ

nhân viên phiên dịch

Đà Nẵng

Tuyển gấp Phiên dịch Tiếng Trun

Quảng Ngãi

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Bình Định

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng - TT Điện máy (Đà Nẵng, Cần Thơ)

Đà Nẵng - Cần Thơ

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đà Nẵng

EFL Teacher For Nha Trang Campus (native Speaker)

Khánh Hòa

trang:     1 | 2 | 3    >>