121  

việc làm ngành Biên Phiên Dịch tại Duyên Hải Nam Trung Bộ

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG

Đà Nẵng - 3.500.000-5.000.000₫ một tháng

CTV Phiên Dịch Tiếng Nhật / Tiếng Hàn (Part-time) 19

Cong Ty Co Phan VietTonkin - Đà Nẵng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đà Nẵng

Trợ Lý, Thư Ký Kiêm Phiên Dịch Tiếng Nhật

Cong Ty TNHH Dat Mong - Đà Nẵng

Trợ Lý, Thư Ký Kiêm Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đà Nẵng - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Khánh Hòa

Trợ lý, thư ký kiêm phiên dịch 17

Cong ty TNHH Dat Mong - Đà Nẵng - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Phiên dịch viên Tiếng Nhật

Đà Nẵng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đà Nẵng - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Dịch Thuật Tiếng Nhật

Đà Nẵng - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Cán Bộ Biên, Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đà Nẵng

Nhân viên trợ lý phiên dịch 12

Cong Ty TNHH Tiep Van Anh Phu - Đà Nẵng

Tuyển nhân viên ngoại ngữ

Đà Nẵng - 4.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Cong Ty TNHH CN Chia Chen - Phú Yên

Tuyển nhân viên ngoại ngữ

Đà Nẵng - 4.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Đà Nẵng

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Anh

Đà Nẵng - 4.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Kiêm Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đà Nẵng - 7.500.000-8.500.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Hàn: 02 Người

Đà Nẵng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đà Nẵng

trang:     1 | 2 | 3    >>