94  

việc làm ngành Biên Phiên Dịch tại Duyên Hải Nam Trung Bộ

  
Các khu vực

Việt Nam

 Duyên Hải Nam Trung Bộ

Bình Định

Khánh Hòa

Đà Nẵng

Các tìm kiếm gần nhất

Biên phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH IF VIET NAM - Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Khánh Hòa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

nhân viên phiên dịch

Đà Nẵng

NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT LÀM THỜI VỤ

Đà Nẵng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đà Nẵng - 500-800 $ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Anh

Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công ty TNHH kỹ thuật & thương mại Y.C.L tuyển nhân viên tiếng Nhật

Đà Nẵng

Cộng tác viên biên dịch tiếng Hàn

Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên Tiếng Trung

Đà Nẵng - 7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật (Kiêm Trợ Lý)

Đà Nẵng

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH - PHIÊN DỊCH TIẾNG NGA

Khánh Hòa

Biên-phiên Dịch Tiếng Anh (nam, Làm Việc Tại Bình Định)

Bình Định

Biên Phiên Dịch Tiếng Anh (nam, Làm Việc Tại Bình Định)

Bình Định

NHÂN VIÊN BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

Đà Nẵng - 5.500.000-8.000.000₫ một tháng

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG & DỊCH VỤ VĂN GIA PHÁT

Đà Nẵng

Phiên Dich Viên Tiếng Nhật

Đà Nẵng

Biên-phiên dịch tiếng Anh làm việc tại Bình Định

Cong Ty TNHH Nong San MB - Bình Định

NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

Đà Nẵng

Phiên Dịch Viên / Thư Ký (Tiếng Anh)

Phú Yên - Khánh Hòa

Nhân viên Tiếng Trung

Đà Nẵng

trang:     1 | 2 | 3    >>