100  

việc làm ngành Biên Phiên Dịch tại Duyên Hải Nam Trung Bộ

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Biên Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật

Đà Nẵng

Phiên Dịch Tiếng Trung Hiện Trường

Quảng Ngãi

Trợ Lý Kiêm Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đà Nẵng - 7.500.000-8.000.000₫ một tháng

Phiên dịch viên Tiếng Nhật

Đà Nẵng

Tuyển thông dịch tiếng Nhật cao cấp

Đà Nẵng

Phiên dịch viên tiếng Trung

Cong Ty CP Dau tu Nghia An Thinh - Đà Nẵng

Trợ Lý Kiêm Phiên Dịch Tiếng Nhật

Cong ty TNHH Tu Tu Viet Nam - Đà Nẵng

Trợ Lý Kiêm Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đà Nẵng - 5.000.000-6.000.000₫ một tháng

Tuyển thông dịch viên tiếng Nhật cao cấp

Đà Nẵng

Biên Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật

Cty CP AsianTech - Đà Nẵng

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đà Nẵng

Phiên dịch tiếng Nhật / tiếng Anh

Niigata Machine Techno (Viet Nam) - Khánh Hòa

Phiên dịch tiếng Nhật / tiếng Anh 16

Niigata Machine Techno (Viet Nam) - Niigata, Niigata - Khánh Hòa

Phiên Dịch Tiếng Nhật / Tiếng Anh

Khánh Hòa

Nhân viên biên phiên dịch 15

Cong ty TNHH MTV Cong nghe cao Nha Trang - Nha Trang - Tp Hồ Chí Minh

Biên Phiên dịch Tiếng Nhật

FPT Software - Hà Nội - Đà Nẵng

日本語通訳/翻訳 Biên/ Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đà Nẵng

Phiên Dịch Tiếng Trung Hiện Trường

Quảng Ngãi - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN TIẾNG THÁI LAN

Cong ty TNHH Thai Viet Swine Line - Đà Nẵng

Thông Dịch Viên Tiếng Trung

Bình Định

trang:     1 | 2 | 3    >>