128  

việc làm ngành Biên Phiên Dịch tại Duyên Hải Nam Trung Bộ

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

Quảng Nam

Biên phiên dịch ngành hàng dệt may (Bình Định)

Bình Định

Biên phiên dịch ngành hàng dệt may (Bình Định)

Bình Định

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đà Nẵng - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Đà Nẵng

Nhân viên biên dịch tiếng Nhật 26

Cong ty TNHH Tu van va dich thuat A2Z - Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật (Comtor) 27

Cong Ty Co Phan GMO RUNSYSTEM - Đà Nẵng

Nhân viên biên dịch tiếng Hàn 26

Cong ty TNHH Tu van va dich thuat A2Z - Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Viên Tiếng Anh

Đà Nẵng

Nhân viên biên dịch tiếng Nhật

Cong ty tnhh tu van va dich thuat a2z - Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Dệt may - Phiên Dịch Tiếng Nhật

Cong Ty TNHH Xuat Nhap Khau Cuong Thinh - Đà Nẵng - 400-600 $ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đà Nẵng - 400-600 $ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đà Nẵng

Quản Lý Sản Xuất Kiêm Thông Phiên Dịch Tiếng Nhật

Cong Ty Co Phan Jellyfish Education - Bình Định

Quản Lý Sản Xuất Kiêm Thông Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bình Định

Biên dịch tiếng Anh

Cong ty co phan Dich thuat chuyen nghiep So 1 - Đà Nẵng

Biên, Phiên Dịch Tiếng Nhật (02 Người)

Đà Nẵng - Quảng Nam

Phiên dịch viên ngôn ngữ Hàn, Nhật, Trung 18

Cong ty TNHH Kiem toan va Tham dinh gia MH - Đà Nẵng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đà Nẵng - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Viên

Đà Nẵng

trang:     1 | 2 | 3    >>