109  

việc làm ngành Biên Phiên Dịch tại Duyên Hải Nam Trung Bộ

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản Lý Kiêm Phiên Dịch Tiếng Hàn

Đà Nẵng

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Bình Định

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

Đà Nẵng

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN

Khánh Hòa

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Đà Nẵng

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Đà Nẵng

Biên Phiên Dịch Tiếng Thái

Quảng Nam

Thông Dịch Viên (Văn Phòng Phía Bắc - Dự Án Đèo Cả)

Phú Yên - 2.700.000-7.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Tiếng Anh

Cong ty CP Keyhinge Toys Viet Nam - Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên (Văn Phòng Phía Bắc - Dự Án Đèo Cả)

Phú Yên - 2.700.000-7.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Biên Dịch Viên

NANO VINA - Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng (Logistics)

Đà Nẵng

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng (Logistics)

Đà Nẵng

Biên Phiên Dịch Tiếng Hoa

Đà Nẵng

Phiên Dịch Trung - Việt

Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Biên Phiên Dịch Tiếng Hoa

Đà Nẵng

Giáo viên và nhân viên tiếng Nhật (7 - 20 triệu)

Đà Nẵng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Nhân Viên Tiếng Anh

Cong ty CP Keyhinge Toys Viet Nam - Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Biết Kiến Thức Kiến Trúc

Đà Nẵng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bình Định - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>