78  

việc làm ngành Biên Phiên Dịch tại Duyên Hải Nam Trung Bộ

  
Các khu vực

Việt Nam

 Duyên Hải Nam Trung Bộ

Khánh Hòa

Quảng Nam

Đà Nẵng

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Tiếng Nhật

Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Đà Nẵng - 10.000.000₫ một tháng

Trợ lý, thư ký kiêm phiên dịch tiếng Nhật 23

The Blossom - Đà Nẵng - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật - Hành Chính

Đà Nẵng

Phiên Dịch Tiếng Trung Hiện Trường

Quảng Ngãi

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Anh

Khánh Hòa

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Đà Nẵng

Trợ lý, thư ký kiêm phiên dịch

The Blossom - Đà Nẵng - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Viên / Thư Ký (Tiếng Anh)

Phú Yên - Khánh Hòa

Biên phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH IF VIET NAM - Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Interpreter (Phiên dịch tiếng Nhật)

Đà Nẵng - 500-600 $ một tháng

Thông Dịch Tiếng Nhật

Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

Đà Nẵng

Hành chính, thông dịch tiếng Nhật

ICONIC - Đà Nẵng

Nhân Viên Tiếng Nhật N2

Đà Nẵng - Tp Hồ Chí Minh - 500-800 $ một tháng

Nhân viên phiên dịch

STK transmission parts Co, Ltd - Đà Nẵng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

TỔNG VỤ - KẾ TOÁN - BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

Đà Nẵng - Quảng Nam - 4.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật (Kiêm Trợ Lý)

Đà Nẵng

Trợ Lý Kiêm Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đà Nẵng

Lễ Tân Phiên Dịch

Tuy Hòa - 3.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>