148  

việc làm ngành Biên Phiên Dịch tại Duyên Hải Nam Trung Bộ

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Quảng Ngãi

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Đà Nẵng

Trợ Lý Kinh Doanh, Biên - Phiên Dịch

Đà Nẵng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đà Nẵng

Nhân viên biên dịch tiếng Hàn

Cong ty THHH Ngoi sao Dai Duong Xanh - Đà Nẵng

Nhân viên biên dịch tiếng Hàn

Cong ty THHH Ngoi sao Dai Duong Xanh - Đà Nẵng

Nhân viên dịch vụ khách hàng

Chi nhanh Quang Nam - Cong ty co phan vien - Quảng Nam - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Đà Nẵng

Nhân Viên Dịch Thuật Tiếng Nhật

Đà Nẵng

Xây dựng - Phiên Dịch Tiếng Hàn

Cong Ty TNHH Xay Dung Pico - Đà Nẵng

Biên Biên dịch tiếng Nhật tại Đà Nẵng

Đà Nẵng - 600 $ một tháng

Phiên dịch viên

Cong ty TNHH Miwon Viet Nam - Đà Nẵng

Phiên dịch viên

Cong ty TNHH Miwon Viet Nam - Đà Nẵng

Trợ Lý Kinh Doanh, Biên - Phiên Dịch

Cong Ty TNHH SX - XD & TM Khai Phat - Đà Nẵng

Biên Dịch Viên/ Thông Dịch Viên

Đà Nẵng

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Nói Tiếng Trung

Khánh Hòa

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Đà Nẵng

Nhân viên dịch vụ khách hàng

Chi nhanh Quang Nam - Cong ty co phan vien - Quảng Nam - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nghệ thông tin - Thông Biên Dịch Viên Tiếng Nhật ( N1 / N2 / N3)

Cong ty co phan AsianTech - Đà Nẵng - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Kiêm Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đà Nẵng - 7.500.000-8.500.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>