123  

việc làm ngành Biên Phiên Dịch tại Duyên Hải Nam Trung Bộ

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tổng Vụ - Hành chính nhân sự, biên phiên dịch(Tiếng Nhật)

Đà Nẵng

Fpt Telecom Quảng Nam Tuyển Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng

Quảng Nam - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trợ lý phiên dịch

Đà Nẵng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Đà Nẵng

Trợ lý, phiên dịch tiếng Nhật

Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN QUỐC

Đà Nẵng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Đà Nẵng

Nhân Viên Phiên Dịch Văn Phòng Biết Tiếng Nhật

Đà Nẵng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đà Nẵng

Biên phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH IF VIET NAM - Đà Nẵng - 10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung

Đà Nẵng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đà Nẵng - 6.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Đà Nẵng

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đà Nẵng

Công ty TNHH JAVIAR tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật

Đà Nẵng - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công ty TNHH Đất Mộng tuyển nhiều vị trí nhân viên tiếng Nhật

Đà Nẵng - 1.000 $ một tháng

Tuyển Dụng CTV Dịch Thuật

Công Ty Cổ Phần iNET - Đà Nẵng - 2.800.000-3.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Đà Nẵng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đà Nẵng - Tp Hồ Chí Minh

Ctv Dịch Thuật

Cong ty co phan iNET - Đà Nẵng - 200 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>