Việc làm ngành Biên Phiên Dịch tại Duyên Hải Nam Trung Bộ

Các khu vực

Việt Nam

 Duyên Hải Nam Trung Bộ

Khánh Hòa

Quảng Nam

Đà Nẵng

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 94 việc làm  

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Anh

Cong Ty TNHH MTV Sun Frontier Viet Nam - Đà Nẵng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Anh

Cong Ty TNHH MTV Sun Frontier Viet Nam - Đà Nẵng

Biên phiên dịch ngắn hạn (6 tháng) Tiếng Nhật ngành dệt

Viecoi's Client - Quảng Nam - 500-700 $ một tháng

Phiên dịch Tiếng Nhật

Đà Nẵng

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật Kiêm Trợ Lý

Nha Trang

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Anh

Đà Nẵng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hoa

Bình Định

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

Đà Nẵng

Chăm sóc khách hàng - Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng

CTY CP DT Va Kinh Doanh Toan Cau G5 Da - Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn (Đà Nẵng)

Đà Nẵng

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Nhân Viên Biên Phiên Dịch

Đà Nẵng

Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn (Đà Nẵng)

Tieng Viet - Đà Nẵng

Phiên Dịch Tiếng Trung(Bán Thời Gian)

Tieng Viet - Khánh Hòa - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn (Đà Nẵng)

Đà Nẵng

Phiên Dịch Tiếng Trung(Bán Thời Gian)

Khánh Hòa - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Biên Dịch Tiếng Anh

Cong ty CP Dich Thuat chuyen nghiep So 1 - Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quan hệ đối ngoại - Biên Dịch Tiếng Anh

Cong ty CP Dich Thuat chuyen nghiep So 1 - Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT (NHA TRANG)

Nha Trang

THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT (NHA TRANG)

Nha Trang

trang:     1 | 2 | 3    >>