Việc làm ngành Biên Phiên Dịch tại Duyên Hải Nam Trung Bộ

Các khu vực

Việt Nam

 Duyên Hải Nam Trung Bộ

Khánh Hòa

Quảng Nam

Đà Nẵng

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 87 việc làm  

Phiên Dịch Tiếng Nhật-Không Kinh

Đà Nẵng - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật kiêm Kế Toán

CareerLink's Client - Khánh Hòa

Ngoại ngữ - Thông Dịch Viên Tiếng Nhật (7-10 Triệu)

Cong Ty TNHH Thuc pham Mai Tin - Khánh Hòa - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật (7

Khánh Hòa - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật kiêm Kế Toán

CareerLink's Client - Khánh Hòa

Ngoại ngữ - Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Cong ty TNHH Viet Nam Kanzaki - Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật kiêm Kế Toán

Nha Trang

Biên Dịch Viên Tiếng Nhật

Đà Nẵng

Nhân Viên Biên Dịch Tiếng Anh

Đà Nẵng

Nhân Viên Dịch Vụ Visa - Đà Nẵng

Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Biên Dịch Tiếng Nhật

Đà Nẵng

Nhân Viên Dịch Vụ Visa

Đà Nẵng - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật Comtor

Đà Nẵng

Nhân Viên Tiếng Thái

Đà Nẵng

Nhân Viên Dịch Vụ Visa - Đà Nẵng

Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Anh Làm Việc Tại

Khánh Hòa - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

CTV Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Dịch Vụ Visa - Đà Nẵng

Tieng Viet - Đà Nẵng

Biên phiên dịch

Đà Nẵng - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>