132  

việc làm ngành Biên Phiên Dịch tại Duyên Hải Nam Trung Bộ

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viện Dịch Vụ Khách Hàng Tại Vĩnh Long, Cai Lậy & Quảng Nam

Quảng Nam - Vĩnh Long - 4.500.000-5.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Biên Phiên Dịch Viên Tiếng Trung

CONG TY TNHH MTD NHA TRANG - Nha Trang

Biên Phiên Dịch Viên Tiếng Trung

Nha Trang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung Hiện Trường

Quảng Ngãi - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân sự - Nhân Viên Tiếng Anh

Cong ty CP Keyhinge Toys Viet Nam - Đà Nẵng

Công Tác Viên Biên Phiên Dịch

Đà Nẵng - 3.000.000₫ một tháng

phiên dịch tiếng anh

Phú Yên

Công nghệ thông tin - Nhân Viên Tiếng Anh

Cong ty CP Keyhinge Toys Viet Nam - Đà Nẵng

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Phú Yên

★★★ Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật ★★★

Đà Nẵng - 700-1.000 $ một tháng

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH - PHIÊN DỊCH TIẾNG NGA

Khánh Hòa

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng

cong ty tiep van doi tac chan that mien trung - Đà Nẵng

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng

Đà Nẵng

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH - PHIÊN DỊCH TIẾNG NGA

Khánh Hòa

Thông dịch viên tiếng nhật

Đà Nẵng

J99 ] Quản lý sản xuất kiêm thông phiên dịch tiếng Nhật (Bình Định) Tuyển gấp

Bình Định - 500-800 $ một tháng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Biên Dịch Tiếng Anh

Đà Nẵng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đà Nẵng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Kiêm Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đà Nẵng

trang:     1 | 2 | 3    >>