129  

việc làm ngành Biên Phiên Dịch tại Duyên Hải Nam Trung Bộ

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên biên dịch tiếng Nhật

Cong ty tnhh tu van va dich thuat a2z - Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Dệt may - Phiên Dịch Tiếng Nhật

Cong Ty TNHH Xuat Nhap Khau Cuong Thinh - Đà Nẵng - 400-600 $ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đà Nẵng - 400-600 $ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đà Nẵng

PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG

Quảng Nam

Quản Lý Sản Xuất Kiêm Thông Phiên Dịch Tiếng Nhật

Cong Ty Co Phan Jellyfish Education - Bình Định

Quản Lý Sản Xuất Kiêm Thông Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bình Định

Biên dịch tiếng Anh

Cong ty co phan Dich thuat chuyen nghiep So 1 - Đà Nẵng

Biên, Phiên Dịch Tiếng Nhật (02 Người)

Đà Nẵng - Quảng Nam

Phiên dịch viên ngôn ngữ Hàn, Nhật, Trung 18

Cong ty TNHH Kiem toan va Tham dinh gia MH - Đà Nẵng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đà Nẵng - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Viên

Đà Nẵng

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Quảng Nam

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Đà Nẵng - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Biết Kiến Thức Kiến Trúc Cơ Bản

Vacs Vietnam Co.,ltd - Đà Nẵng

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Anh

Đà Nẵng - 4.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Phiên Dịch Tiếng Nhật (có Chuyên Môn Về Xây Dựng)

Cong Ty Co Phan Dau Tu Phan Vu - Quảng Ngãi - Bình Thuận

Nhân Viên Phiên Dịch

CONG TY TNHH GO CHAN LAM - Bình Định

Interpreter/Phiên dịch

Cong ty TNHH NIBC - Bình Định

Phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH San Xuat Thuong Mai Dich Vu O - Đà Nẵng

trang:     1 | 2 | 3    >>