Việc làm ngành Biên Phiên Dịch tại Duyên Hải Nam Trung Bộ

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 116 việc làm  

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Thời Vụ (Làm Việc Tại Bình Định)

Bình Định

Lễ Tân Phiên Dịch Tại Resort

Tuy Hòa

NHÂN VIÊN DỊCH VỤ SÂN GOLF (GOLF SERVICE)

Khánh Hòa - 4.500.000₫ một tháng

02 Nhân viên dịch thuật, làm tài liệu kỹ thuật, bảng màu

TONG CONG TY CP DET MAY HOA THO - Quảng Nam

02 Nhân viên dịch thuật, làm tài liệu kỹ thuật, bảng màu

TONG CONG TY CP DET MAY HOA THO - Quảng Nam

02 Nhân viên dịch thuật, làm tài liệu kỹ thuật, bảng màu

Quảng Nam

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Quảng Nam

Tuyển Nhân viên tiếng Nhật N4

Đà Nẵng

Biên phiên dịch tiếng Trung Biên phiên dịch tiếng Trung

Đà Nẵng

Biên phiên dịch tiếng Trung Biên phiên dịch tiếng Trung

Đà Nẵng

NHÂN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Đà Nẵng

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Tại Đà Nẵng

Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Tiếng Trung

Cong ty CP Keyhinge Toys Viet Nam - Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Quảng Nam - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Biên Phiên Dịch Nhật ( Translator )

Đà Nẵng

PHIÊN BIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

CONG TY CP GIAI PHAP KY THUAT Y TUONG - Đà Nẵng

Biên - Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật

Đà Nẵng

PHIÊN BIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

Đà Nẵng

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Đà Nẵng

Nhân Viên Tiếng Nhật-n3

Khánh Hòa - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>