128  

việc làm ngành Biên Phiên Dịch tại Duyên Hải Nam Trung Bộ

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Biên dịch tiếng Anh

Cong ty co phan Dich thuat chuyen nghiep So 1 - Đà Nẵng

Biên, Phiên Dịch Tiếng Nhật (02 Người)

Đà Nẵng - Quảng Nam

Phiên dịch viên ngôn ngữ Hàn, Nhật, Trung 18

Cong ty TNHH Kiem toan va Tham dinh gia MH - Đà Nẵng

NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG

Đà Nẵng - 3.500.000-5.000.000₫ một tháng

Phiên dịch viên Tiếng Nhật

Đà Nẵng

Phiên Dịch Viên

Đà Nẵng

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Quảng Nam

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đà Nẵng - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Đà Nẵng - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Biết Kiến Thức Kiến Trúc Cơ Bản

Vacs Vietnam Co.,ltd - Đà Nẵng

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Anh

Đà Nẵng - 4.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Phiên Dịch Tiếng Nhật (có Chuyên Môn Về Xây Dựng)

Cong Ty Co Phan Dau Tu Phan Vu - Quảng Ngãi - Bình Thuận

Nhân viên phiên dịch tiếng Nhật

Clu99- Furama Resort. - Đà Nẵng

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Cong nghe vien thong Mobell - Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên thông dịch tiếng trung

Huong Son - Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH San Xuat Thuong Mai Dich Vu O - Đà Nẵng

Nhân Viên Phiên Dịch

Bình Định

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Thuong Mai Luong Ha - Đà Nẵng

Thông dịch viên Tiếng Nhật

Cong ty Yuri ABC Da Nang - Đà Nẵng

Nhân viên biên phiên dịch

Cong ty TNHH Thang Kiet - Đà Nẵng

trang:     1 | 2 | 3    >>