149  

việc làm ngành Biên Phiên Dịch tại Duyên Hải Nam Trung Bộ

  

CẦN TUYỂN THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN

Khánh Hòa - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng - TT Điện máy (Đà Nẵng, Cần Thơ)

Đà Nẵng - Cần Thơ

Nhân viên dịch vụ khách hàng

Nha Trang

EFL Teacher For Nha Trang Campus (native Speaker)

Khánh Hòa

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đà Nẵng

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng - Số Lượng 01

Đà Nẵng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đà Nẵng

Lễ Tân Phiên Dịch

Tuy Hòa - 3.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng tại Phú Yên

Phú Yên

Cán Bộ Biên, Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đà Nẵng

Cán Bộ Biên, Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đà Nẵng

Ngoại ngữ - Thông Dịch Viên Tiếng Nhật Tại Khánh Hòa (Nam)

CONG TY TNHH NGOC TRAI SAI GON - Khánh Hòa

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Đà Nẵng - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

TUYỂN DỤNG THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG PHÁP

Vinh - Nha Trang

Trợ lý thư ký kiêm phiên dịch tiếng Nhật

TNHH Dat Mong - Đà Nẵng - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Trợ lý thư ký kiêm phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH Cherry Island Nhat Ban - Đà Nẵng - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Đà Nẵng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đà Nẵng - 400-750 $ một tháng

Tuyển Phiên Dịch Tiếng Trung ĸ�文翻译 À�经理助理

Quảng Ngãi - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>