382  

việc làm ngành Biên Phiên Dịch tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bình Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Phiên Dịch Tiếng Hoa

Bình Dương

Trợ Lý Phiên Dịch Tiếng Hoa

Bình Dương

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Hàn

Bình Dương

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Hàn

Bình Dương

Japanese Translator

Bình Dương - 15.000.000-18.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng kiêm QA

DHL Supply Chain (Vietnam) Ltd. - Bình Dương

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng kiêm QA

DHL Supply Chain (Vietnam) Ltd. - Bình Dương

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng kiêm QA

Bình Dương

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Hàn

Cty TNHH Castec Vina - Bình Dương

Ngoại ngữ - Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Hàn

Cty TNHH Castec Vina - Bình Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hoa

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

TUYỂN THÔNG DỊCH KIÊM TRỢ LÝ TIẾNG NHẬT

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Chứng Từ Hải Quan

Bình Dương - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bình Dương

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bình Dương

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Chứng Từ Hải Quan

Bình Dương

TUYỂN THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG KHMER TRONG KINH DOANH

Bình Dương

Thông Dịch Kiêm Trợ Lý Tổng Vụ (Tiếng Nhật N2)

CareerLink's Client - Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>