334  

việc làm ngành Biên Phiên Dịch tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Phiên Dịch Xưởng Biết Tiếng Hoa (SL: 2 Người)

CONG TY TNHH CACH ANH - Bình Dương

Phiên Dịch Xưởng Biết Tiếng Hoa (SL: 2 Người)

Bình Dương - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

sinh viên làm thêm phiên dịch tiếng anh

cong ty tnhh vyoga world - Bình Dương

tuyển dụng thông dịch tiếng hàn

tnhh sam woo vina - Thủ Dầu Một

Trợ Lý Phiên Dịch (Sản Xuất)

Bình Dương

Phiên dịch tiếng Hoa 16

Cong ty TNHH MTV Gia Thang - Bình Dương

Tuyển Thông dịch viên tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thông dịch viên tiếng nhật 15

Cong ty TNHH san xuat va thuong mai N.B.A - Bình Dương

Nhân viên Phiên dịch tiếng Hàn Quốc

CONG TY TNHH SILSARANG ASIA - Bình Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bình Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bình Dương

Translator

Bình Dương

Translator

Om Yoga Wellness Hub - Bình Dương

Thông Dịch Tiếng Hàn -quản Lý Chất Lượng (nam)

Bình Dương

Trợ Lý Phiên Dịch Hiện Trường

CONG TY TNHH SUPER FOAM VIET NAM - Bình Dương

Translator

Bình Dương

Translator

Bình Dương

Phiên Dịch Tiếng Hoa

Bình Dương

Nhân viên tiếng nhật 10

Cong ty TNHH Ecru Vina - Bình Dương

Phiên Dịch Tiếng Hoa

Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>