Việc làm ngành Biên Phiên Dịch tại Bình Dương

Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 194 việc làm  

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bình Dương

Phiên Dịch Anh - Hoa

Bình Dương

Korean factory interpreter - Nhân viên phiên dịch tại xưởng

Bình Dương

Phiên Dịch Hoa - Việt

Bình Dương

Nhân Viên Văn Phòng Kiêm Phiên Dịch Tiếng Hoa

Bình Dương

Phiên dịch tiếng Hàn/tiếng Anh

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bình Dương

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Mỹ Phước 3 - Nhân Viên Thông Dịch

Bình Dương - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Trợ Lý Phiên Dịch

CONG TY TNHH CN TUNGSHIN - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thông Phiên Dịch Tiếng Nhật - Thủ Dầu Một

CareerLink's Client - Thủ Dầu Một

Phiên dịch viên tiếng Hàn (Gấp)

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thông Phiên Dịch Tiếng Nhật - Thủ Dầu Một

Thủ Dầu Một

Thông Phiên Dịch Tiếng Nhật - Thủ Dầu Một

CareerLink's Client - Thủ Dầu Một

Thông Phiên Dịch Tiếng Nhật - Thủ Dầu Một

CareerLink's Client - Thủ Dầu Một

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bình Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hoa

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bình Dương

Ngoại ngữ - Mỹ Phước 3 - Nhân Viên Thông Dịch (Tiếng Nhật N2), Lương Hấp Dẫn

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Bình Dương - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>