Việc làm ngành Biên Phiên Dịch tại Bình Dương

Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 318 việc làm  

Nhân Viên Văn Phòng & Thông Dịch (Nữ/1 người)

Bình Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bình Dương

Biên phiên dịch

cong ty TNHH Co Khi Huu Mau - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bình Dương

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn

Đồng Nai - Bình Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bình Dương

Thông Dịch Viên Tiếng Trung

Bình Dương - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Phiên Dịch Hiện Trường Sản Xuất Biết Tiếng Hoa

Bình Dương

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn

Đồng Nai - Bình Dương

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Bình Dương

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn

Đồng Nai - Bình Dương

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng (Bình Dương)

Cong Ty Co Phan BHNT Phu Hung (Phu Hung Life) - Bình Dương

Translator (Việt - Anh, Anh - Anh)

Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng (Bình Dương)

Cong Ty Co Phan BHNT Phu Hung (Phu Hung Life) - Bình Dương

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng (Bình Dương)

Cong Ty Co Phan BHNT Phu Hung (Phu Hung Life) - Bình Dương

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng (Bình Dương)

Thủ Dầu Một

Phiên Dịch Viên Tiếng Trung

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Nhật

Bình Dương

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Thủ Dầu Một

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bình Dương - 500-700 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>