365  

việc làm ngành Biên Phiên Dịch tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Anh

Bình Dương

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Bình Dương

Phiên Dịch Tiếng Nhật (gâ'p)

Cong ty TNHH Sai Gon Stec - Bình Dương

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Yazaki Eds Viet Nam - Bình Dương

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bình Dương

phiên dịch tiếng anh

Bình Dương

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Thủ Dầu Một - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Bình Dương

Nhân viên phiên dịch tiếng Hoa - phổ thông

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bình Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hoa

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Quản Lý Sản Xuất, Phiên Dịch Hiện Trường

Bình Dương

Nghiệp Vụ, Phiên Dịch Hiện Trường

Bình Dương

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng

Bình Dương

Nhân viên Dịch vụ Khách hàng ( làm việc tại Bến Cát)

Cargill Vietnam - Bình Dương

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương

Biên phiên dịch tiếng Trung

Cong Ty Co Phan Jellyfish HR - Bình Dương

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>