Việc làm ngành Biên Phiên Dịch tại Bình Dương

Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 216 việc làm  

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Bình Dương

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bình Dương - 6.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tiếng Trung

Bình Dương - 8.000.000-14.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bình Dương - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

PHIÊN DỊCH TIẾNG HOA

Bình Dương

Chuyên Viên Biên Phiên Dịch Phòng Nhân Sự (Tiếng Hoa)

Bình Dương

Chuyên Viên Biên Phiên Dịch Phòng Nhân Sự (Tiếng Hoa)

Bình Dương

【翻訳, 通訳者】Nhân Viên Biên Phiên Dịch TIếng Nhật Làm Việc Tại Bình Dương

Bình Dương

Phiên Dịch Viên

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Hiện Trường

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Hiện Trường

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Hiện Trường ( Tiếng Hoa )

Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương

PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG HOA

Bình Dương

Phiên Dịch Viên Tiếng Trung

Bình Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bình Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hoa

Bình Dương

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bình Dương - 5.000.000-9.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch

Bình Dương - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Phiên Dịch Tiếng Nhật N3 - Bình Dương

CONG TY TNHH SAI GON STEC - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Tiếng Hàn -việt

Bình Dương

Nhận thông báo qua email mới nhất cho
Việc làm ngành Biên Phiên Dịch tại Bình Dương
Tạo thông báo
Bạn có thể huỷ thông báo qua email bất cứ lúc nào.

trang:     1 2 3 >>