242  

việc làm ngành Biên Phiên Dịch tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Phiên Dịch Tiến Hàn

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Biên Dịch Tiếng Hàn

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thông Phiên Dịch Tiếng Hoa Công Ty Mới Thành Lập (KCN An Tây)

Bình Dương

Tuyển gấp thông dịch viên

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Hoa

Cong ty TNHH Det Tuong Long - Bình Dương

Phiên Dịch Tiếng Hoa

Bình Dương

Tuyển Nhân viên Thông dịch tiếng Nhật

Bình Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Tuyển phiên dịch viên làm việc tại Bình Dương

Bình Dương - 500 $ một tháng

Tuyển thông dịch viên

Bình Dương - 600-750 $ một tháng

Nhân viên thông phiên dịch tiếng Nhật phòng khách hàng

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển biên phiên dịch tiếng Nhật

Bình Dương - 700-800 $ một tháng

Tuyển nhân viên thông dịch tiếng Nhật

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên thông phiên dịch tiếng Nhật

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Công ty TNHH Dream Infinity VN tuyển thông dịch viên

Bình Dương - 600-800 $ một tháng

Tuyển thông dịch viên tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Công ty TNHH Dream Infinity tuyển thông dịch kiêm trợ lý

Bình Dương - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên tiếng Nhật

Bình Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Tuyển thông dịch viên tiếng Nhật kiêm trợ lý giám đốc

Bình Dương - 400-600 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>