476  

việc làm ngành Biên Phiên Dịch tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Thông dịch viên tiếng Nhật kiêm trợ lý 16

Cong ty TNHH Dream Infinity Viet Nam - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Customer Care Assistant cum Chinese Interpreter

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Cong ty TNHH KOVITEK - Bình Dương

Thông dịch viên tiếng Nhật kiêm trợ lý

Cong ty TNHH Dream Infinity Viet Nam - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Văn Phòng--Hành Chánh---Thư Ký---Phiên Dịch

Bình Dương

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật Kiêm Trợ Lý

Bình Dương

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bình Dương

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bình Dương

Iên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bình Dương

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bình Dương

Phiên dịch tiếng Nhật

Bình Dương

Thư kí kiêm thông phiên dịch tiếng Nhật

Bình Dương - 500-1.000 $ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bình Dương

Trợ Lý Phiên Dịch (sản Xuất)

Bình Dương

Thông Dịch Tiếng Nhật Kiêm Trợ Lý

Bình Dương - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

CONG TY TNHH MTI VIET NAM - Bình Dương

Thông Dịch Tiếng Nhật Kiêm Quản Lý Sản Xuất (Bình Dương) 11

CareerLink's Client - Bình Dương

Thông Dịch Tiếng Nhật Kiêm Quản Lý Sản Xuất (Bình Dương)

CareerLink's Client - Bình Dương

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bình Dương

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Cong Ty TNHH Saigon Ve Wong - Bình Dương - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>