201  

việc làm ngành Biên Phiên Dịch tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Phiên dịch tiếng Hoa

Bình Dương

Nhân Viên - Tiếng Nhật

Bình Dương

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bình Dương

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bình Dương

BD] Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật (700$ - 800$)

Bình Dương - 700-800 $ một tháng

Tuyển dụng tổng vụ kiêm thông dịch tiếng Nhật

Bình Dương - 450-650 $ một tháng

Tuyển dụng tổng vụ kiêm thông dịch tiếng Nhật

Bình Dương - 450-650 $ một tháng

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng

Bình Dương

Thông Dịch Viên (tiếng Trung)

Bình Dương

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Bình Dương

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bình Dương

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bình Dương

Nhân Viên Phiên Dịch (Gấp)

Bình Dương - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Bình Dương

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Bình Dương

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bình Dương

Thông dịch viên tiếng Nhật 13

Cong ty TNHH Long Van - Bình Dương

Thông dịch tiếng nhật phòng hành chánh

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thông dịch tiếng nhật phòng hành chánh

Bình Dương - 500-1.000 $ một tháng

Nhân viên thông phiên dịch tiếng nhật phòng kiểm soát dự án

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>