174  

việc làm ngành Biên Phiên Dịch tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty tnhh koryo vina - Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên - Tiếng Nhật

Bình Dương

Thông Dịch Kiêm Hành Chính Nhân Sự Ở Bình Dương (Tiếng Nhật N2)

CareerLink's Client - Bình Dương

Nhân viên thông dịch tiếng Hoa

Cong ty TNHH The Most - Bình Dương - 10.000.000₫ một tháng

Nhân sự - Nhân Văn Phòng, Phiên Dịch Tiếng Hoa -翻译人員

Vision International Co.,Ltd - Bình Dương

Phiên Dịch Viên Hoa - Việt

Bình Dương

Korean Translator (Urgent)

Bình Dương

Phiên Dịch Hiện Trường - Sinh Quản

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

J1217 ] Thông dịch viên tiếng Nhật

Bình Dương - 350-500 $ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hoa

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bình Dương - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng Hoa 01

Cong Ty Co Phan Lam Dat Hung - Bình Dương

Thông Dịch Viên Kiêm Trợ Lý Giám Đốc Nhà Máy

Bình Dương

Nhân viên phiên dịch tiếng trung 29

Cong Ty TNHH Yow Gaol Electrical Enterprises VN - Bình Dương

Phiên dịch tiềng Hoa 29

Cong ty TNHH Cuu Phu - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quan hệ đối ngoại - Phiên Dịch Tiếng Hoa

CONG TY TNHH THUC PHAM TM DAI PHAT - Bình Dương

Nhân viên biên - phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH Ko Ryo Vietnam - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Hoa

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Phiên Dịch Tiếng Trung

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>