277  

việc làm ngành Biên Phiên Dịch tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Thông dịch viên tiếng Hàn

CONG TY TNHH ACE WORLD VINA - Bình Dương - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch

Cong ty TNHH MTV Ky Tu - Bình Dương

Phiên dịch Anh - Hoa

Cong ty TNHH MTV Ky Tu - Bình Dương

Nhân viên phiên dịch

Cong ty TNHH MTV Ky Tu - Bình Dương

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thông dịch viên tiếng hàn

Cong ty TNHH Dooil TPS Vina - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật (7 Người)

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thông dịch sản xuất

CT TNHH SAO MINH VIETNAM - Bình Dương - 10.000.000₫ một tháng

Translator english

Nha may san xuat soi vai - Bình Dương

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn Quốc (Nhà Máy)

Sewoon Medical Vina Co.,Ltd - Bình Dương

Phiên Dịch Tiếng Nhật (7 Người)

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên thông phiên dịch tiếng Nhật

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty Hong Sheng - Bình Dương

Tuyển nhân viên thông phiên dịch tiếng Nhật

Bình Dương

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Bình Dương

Tuyển nhân viên thông phiên dịch tiếng Nhật

Bình Dương

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Nhật - Anh (Salary 1,000 USD)

Cong ty TNHH Sai Gon Stec - Bình Dương

Biên-Phiên Dịch Tiếng Nhật (Tiếng Nhật + Anh)

CareerLink's Client - Bình Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Cong ty TNHH Sai Gon Stec - Bình Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>