307  

việc làm ngành Biên Phiên Dịch tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hoa

Thủ Dầu Một - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân viên thông phiên dịch tiếng nhật phòng phàn nàn khách hàng

Bình Dương

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Cong Ty TNHH ESTec Viet Nam - Bình Dương

Nhân Viên Tổng Vụ Kiêm Phiên Dịch Tiếng Nhật (Bình Dương)

Bình Dương - 400-550 $ một tháng

Nam thông dịch sản xuất (Tiếng Nhật)

Thủ Dầu Một - 350-600 $ một tháng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bình Dương

NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT N2, N1

Kyoritsu Bussan Vietnam Co., Ltd - Bình Dương

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bình Dương

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bình Dương

Trợ lý phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Shun Deng Technology - Bình Dương

NHÂN VIÊN TIẾNG NHẬT - KCN Mỹ Phước 2, Bình Dương

Bình Dương

Phiên dịch tiếng Hoa

.Cong Ty Co Phan Quoc te Trung Dung - Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển thông dịch và trợ lý

Bình Dương

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bình Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Thông dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH PLAY VINA - Bình Dương

Trợ lý - Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Shun Deng Technology - Bình Dương

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật (Urgent)

Cong ty TNHH Sài Gòn Stec - Bình Dương

Tuyển 03 thông dịch tiếng Hàn làm tại Bình Dương

Trường Hàn ngữ Việt - Hàn Kanata - Bình Dương

Thông dịch

ICONIC - Bình Dương

Biên phiên dịch

ICONIC - Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>