Việc làm ngành Biên Phiên Dịch tại Bình Dương

Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 324 việc làm  

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hoa

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tiếng Trung Phòng Hành Chính, Tổng Vụ

Bình Dương

Nhân Viên Tiếng Trung

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tiếng Trung Phòng Quản Lý Chất Lượng

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tiếng Trung

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nghiệp Vụ, Phiên Dịch Hiện Trường

Bình Dương

Chuyên Viên Phiên Dịch - Tiếng Hoa - Nhật - Anh

Bình Dương - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Tiếng Nhật Phòng Nhân Sự

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Biên Phiên Dịch (Biết tiếng Hoa)

Bình Dương

Trợ Lý Biên Phiên Dịch (Biết tiếng Hoa)

Bình Dương

Japanese Translator/ Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bình Dương - 600-800 $ một tháng

PHIÊN DỊCH VIÊN

CONG TY THNN THAI BINH DUONG - Thái Bình - Bình Dương

Nhân Viên Phien Dịch Tiếng Hàn

Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật (N2)

CareerLink's Client - Bình Dương

Thông Phiên Dịch Tiếng Nhật - Thủ Dầu Một

CareerLink's Client - Thủ Dầu Một

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật (N2)

CareerLink's Client - Bình Dương

Phiên Dịch Tiếng Hoa

Bình Dương

Phiên Dịch Giám Đốc

Bình Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Hoa Kiêm Trợ Lý

Bình Dương

Phiên Dịch

Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>