355  

việc làm ngành Biên Phiên Dịch tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng

Bình Dương

Nhân Viên Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Ty Nha Khoa

Thái Bình - Bình Dương

Nhân Viên Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Ty Nha Khoa

Thái Bình - Bình Dương

Biên Dịch Tiếng Anh

Tieng Viet - Bình Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng

DHL Supply Chain (Vietnam) Ltd. - Bình Dương

Thông dịch tiếng Hàn

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Tieng Viet - Bình Dương - 7.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng

DHL Supply Chain (Vietnam) Ltd. - Bình Dương

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Bình Dương - 7.000.000-12.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Hoa (làm tại công trình xây dựng Bình Dương)

Bình Dương

Phiên Dịch Tiếng Hoa (làm tại công trình xây dựng Bình Dương)

Bình Dương

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng

Bình Dương

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn - Korean Interpreter

Bình Dương - 500-700 $ một tháng

Ngoại ngữ - Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hoa

Cong Ty TNHH Chi Hung - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Văn Phòng Kiêm Phiên Dịch Tiếng Hoa

Bình Dương

Biên Phiên Dịch Tiếng Anh

Bình Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Bình Dương - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hoa

Bình Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung (Tiếng Phổ Thông)

Bình Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung (Tiếng Phổ Thông)

Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>