339  

việc làm ngành Biên Phiên Dịch tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên tổng vụ phiên dịch tiếng Hoa 28

Cong ty TNHH Det May Nguyen Thong - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật

Bình Dương

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật

Bình Dương

Phiên Dịch Tiếng Hàn _ Binh Duong

Bình Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bình Dương

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bình Dương

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn

Bình Dương

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn

Bình Dương

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bình Dương

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật (15 Người)

Cong Ty TNHH Wonderful Saigon Electrics - Bình Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bình Dương

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên dịch viên 25

Cong ty Huu Han SX Ngu Kim Hua Shun - Bình Dương

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật (15 Người)

Bình Dương

Phiên dịch viên

Cong ty Huu Han SX Ngu Kim Hua Shun - Bình Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Anh

Bình Dương

Thông Dịch Tiếng Hàn

Bình Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Anh

Cong ty TNHH TM& DV Hong Duong - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương

Phiên Dịch Tiếng Anh

Bình Dương

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Làm Việc Tại Bình Dương

Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>