372  

việc làm ngành Biên Phiên Dịch tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Trợ Lý Biên Phiên Dịch ( Tiếng Anh/ Hoa)

Cong Ty TNHH LD Chi Hung - Bình Dương

Phiên Dịch Tiếng Nhật

CareerLink's Client - Thủ Dầu Một

Phiên dịch tiếng anh

Cong ty TNHH Co khi va dich vu Lien Doan - Bình Dương

Phiên Dịch 16

Cong ty CP Bat Dong San Pho An Sinh - Bình Dương

Tuyển Phiên Dịch Hiện Trường Tiếng Hàn

Bình Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hoa

Bình Dương

Tuyển Phiên Dịch Tiếng Hoa, Lương Cao

Bình Dương

Ngoại ngữ - Tuyển Trợ Lý Văn Phòng - Phiên Dịch (Tiếng Trung)

Cong ty TNHH MTV Sac Huong Phu - Bình Dương - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Anh

Bình Dương

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật (10 Người)

Bình Dương

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật (10 Người)

Bình Dương

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật (10 Người)

Bình Dương

Phiên Dịch Viên

Bình Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Hàn

Bình Dương

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Hàn

Bình Dương

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Hàn

Bình Dương

Nhân Viên Dịch Thuật Hành Chính (tiếng Anh - Tiếng Hoa - Tiếng Hàn)

Bình Dương

Huấn Luyện Viên + Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bình Dương

Korean Localization Tester

Bình Dương

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>