213  

việc làm ngành Biên Phiên Dịch tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Công Ty TNHH Hưng Nhất Tuyển Phiên Dịch Tiếng Trung

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bình Dương

Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bình Dương

Công Ty TNHH Tỷ Minh Tuyển Vị Trí Phiên Dịch Tiếng Trung (tiếng Hoa)

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung (Tiếng Hoa)

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Hoa

Cty TNHH Dich Vu Ke Toan Tri Can - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung (Tiếng Hoa)

Bình Dương - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bình Dương

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bình Dương - 700-800 $ một tháng

Phiên Dịch

Bình Dương - 6.000.000-9.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Tiê'ng Nhật

Bình Dương - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Biên phiên dịch tiếng Nhật

Bình Dương - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên tiếng Nhật

Bình Dương - 300 $ một tháng

Trợ lý phiên dịch tiếng Trung

Bình Dương

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Bình Dương

QA kiêm Thông dịch

Bình Dương - 400-500 $ một tháng

Phiên dịch tiếng hoa

Cong ty TNHH Jiang Men Technology Viet Nam - Bình Dương

Qa Kiêm Thông Dịch

Bình Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

TUYỂN GẤP NHÂN VIÊN QA KIÊM THÔNG DỊCH

Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

thông dịch

Bình Dương - 600 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>