311  

việc làm ngành Biên Phiên Dịch tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

総務人事兼通訳、2名 (Nhân Viên /trưởng Phòng Hành Chính Tổng Vụ Kiêm Phiên Dịch)

Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 400-850 $ một tháng

Phiên dịch Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương

Phiên Dịch Công Trình Xây Dựng (tiếng Hoa)

Bình Dương

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng

Bình Dương

Phiên dịch công trình xây dựng ( Tiếng Hoa)

Cong ty TNHH TM DX Doan Luc - Bình Dương

Phiên Dịch Công Trình Xây Dựng ( Tiếng Hoa)

Bình Dương

Nhân viên Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bình Dương

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bình Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hoa (Trợ Lý Phó Tổng Giám Đốc)

Bình Dương

Biên Dịch Tiếng Nhật

Bình Dương

Nhân Viên Thông Phiên Dịch Tiếng Nhật Phòng Kiểm Soát Dự Án

Bình Dương

Biên, Phiên Dịch

Bình Dương - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Tiếng Nhật

Bình Dương

Phiên Dịch Tiếng Hoa

Bình Dương

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bình Dương - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Biên - Phiên Dịch

Bình Dương

Biên Dịch Tiếng Nhật 21

RGF HR AGENT VIETNAM CO., LTD. - Bình Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Doanh Nghiep Tu Nhan Viet Nhat - Bình Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hoa (Trợ Lý Phó Tổng Giám Đốc)

CONG TY TNHH SECURENMAN VIET NAM - Bình Dương

Biên phiên dịch tiếng Hàn 21

Cong ty TNHH DAEHA CABLE Viet Nam - Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>