22  

việc làm ngành Bán Hàng tại Yên Bái

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám sát bán hàng

Yên Bái

Nhân viên bán hàng thời trang

Yên Bái - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển gấp 05 nhân viên bán xăg dầu

Yên Bái

Nhân Viên Kinh Doanh (thu nhập cao, đi làm ngay)

Tap Doan Tecomen - Yên Bái

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Yên Bái

Cong Ty CP Thiet Bi Y Te Viet Nhat - Yên Bái

Trưởng kinh doanh khu vực

Yên Bái

Đại diện thương mại

Yên Bái

Nhân viên kinh doanh

Yên Bái

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Yên Bái

Yên Bái

Đại diện thương mại khu vực Yến Bái

Cong ty TNHH Thuong mai KG Viet Nam - Yên Bái

FPT Telecom Yên Bái Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh

Yên Bái - 4.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Chi Nhánh Yên Bái

Yên Bái - 4.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

Huế - Yên Bái - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Chi Nhánh Yên Bái

Yên Bái - 4.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng

Cong ty TNHH san xuat - thuong mai Ben Nghe - Yên Bái - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng

Cong ty TNHH san xuat - thuong mai Ben Nghe - Yên Bái - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám Sát Phát Triển Kinh Doanh

Cong Ty Tai Chinh TNHH MTV Ngan Hang TMCP Phat - Yên Bái

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Yên Bái

Yên Bái

Nhân Viên Kinh Doanh

Yên Bái - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Vận tải Hà Thanh đang cần tuyển nhân viên bán xăng

Yên Bái

trang:     1 | 2    >>