16  

việc làm ngành Bán Hàng tại Yên Bái

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kế Toán Bán Hàng Tại Yên Bái

Yên Bái

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Yên Bái

Yên Bái

Nhân Viên Kinh Doanh

Huế - Yên Bái

Nhân Viên Kinh Doanh

Huế - Yên Bái

nhân viên bán hàng

Yên Bái

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Yên Bái

Yên Bái

Nhân viên kinh doanh thị trường

Tat ca Muc luong - Yên Bái - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh, Bán Hàng

Yên Bái - Vũng Tàu - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kinh Doanh Tại Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La

Lào Cai - Yên Bái

Nhân Viên [nữ] Chăm Sóc Kh Kiêm Kế Toán Bán Hàng

Yên Bái - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng

Yên Bái - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

FPT Telecom Yên Bái Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh

Yên Bái - 4.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong Ty TNHH Thuong Mai NABIPHAR - Yên Bái - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh thị trường

Cong Ty CP Thuc an Chan Nuoi Dong Tam - Yên Bái - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Tại Yên Bái

Yên Bái - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Xăng Tại Yên Bái

Yên Bái