19  

việc làm ngành Bán Hàng tại Yên Bái

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Yên Bái

Yên Bái

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Yên Bái

Yên Bái

Giám sát bán hàng,( các tỉnh)

Cong ty CP do uong cao cap Thai Lan - Yên Bái - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Kiêm Quản Lý

Cong ty TNHH HT&Emotion - Đà Nẵng - Yên Bái

Kế Toán Bán Hàng Tại Yên Bái

Yên Bái

Nhân Viên Kinh Doanh - FPT Telecom chi nhánh Yên Bái

Yên Bái

Tuyể gấp Nhân viên kinh doanh

Cong ty TNHH Kinh doanh Duoc Thien Thanh - Yên Bái

Giám sát bán. hàng 16

Cong ty TNHH Che Bien Thuc Pham Viet Uc - Yên Bái - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám sát bán. hàng

Cong ty tnhh che bien thuc pham Viet Uc - Yên Bái - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh - FPT Telecom chi nhánh Yên Bái

FPT Telecom - Yên Bái

Nhân Viên Kinh Doanh - FPT Telecom chi nhánh Yên Bái

Yên Bái

Kinh doanh - Trình Dược Viên Otc, Etc Tại Bắc Cạn , Hà Giang , Yên Bái

Cong ty TNHH Thuong mai FCM - Hà Giang - Yên Bái

Nhân Viên Bán Xăng Tại Yên Bái

Yên Bái

Đại Diện Thương Mại Khu vực Yên Bái

Yên Bái

Nhân Viên Kinh Doanh

Doanh nghiep tu nhan Suc Xuan - Yên Bái - 7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường ( Vĩnh Phúc, Yên Bái, Lào Cai)

Lào Cai - Yên Bái - 15.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

CONG TY TNHH THUONG MAI THUY NGAN - Yên Bái - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

FPT Telecom Yên Bái Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh

Yên Bái - 4.000.000-8.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kinh Doanh Tại Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La

Lào Cai - Yên Bái