17  

việc làm ngành Bán Hàng tại Yên Bái

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Yên Bái

Yên Bái

Nhân Viên Kinh Doanh

Yên Bái - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Yên Bái

Yên Bái

Giám Sát Bán Hàng Yên Bái

Yên Bái - 9.000.000-14.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Yên Bái

Yên Bái

Nhân Viên Kinh Doanh

Doanh nghiep tu nhan Suc Xuan - Yên Bái - 7.000.000₫ một tháng

Tuyển giám sát bán hàng Yên Bái

Cong ty CP TP Hong Phu - Yên Bái

Nhân Viên Kinh Doanh

Yên Bái

Vận tải Hà Thanh đang cần tuyển nhân viên bán xăng

Yên Bái

Nhân Viên Kinh Doanh

Yên Bái

Giám sát bán hàng tại Yên Bái 06

Cong ty Ngoc Nghia - Yên Bái - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

GSBH +2 NV Kinh Doanh

Cty TNHH NTG Viet Nam ( NPP) - Yên Bái

Nhân Viên Kinh Doanh

Yên Bái

Giám sát kinh doanh tỉnh Yên Bái 27

Cong ty CP phan phoi va ban le BT (BTCom) - Yên Bái - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

Yên Bái - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kinh Doanh Tại Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La

Lào Cai - Yên Bái

Nhân Viên Kinh Doanh Du Lịch

Hà Nội - Yên Bái - 2.000.000₫ một tháng