14  

việc làm ngành Bán Hàng tại Yên Bái

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám sát bán hàng khu vực Lào Cai, Yên Bái, Nam Định 27

Lào Cai - Yên Bái - 8.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng

IDP - Lào Cai - Yên Bái - 7.000.000-9.000.000₫ một tháng

Kế toán bán hàng

Doanh nghiep tu nhan Suc Xuan - Yên Bái - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng

Yên Bái - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong ty Co Phan Tap Doan Hoa Sen - Yên Bái - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Tại Chỗ

Yên Bái - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong ty TNHH Thuong Mai Quoc Te Mua Vang - Yên Bái - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám Sát Kinh Doanh KV Lào Cai - Yên Bái - Nam Định

Lào Cai - Yên Bái - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Kinh Doanh KV Lào Cai - Yên Bái

Lào Cai - Yên Bái

Fpt Telecom Nhân Viên Kinh Doanh Tại Yên Bái

Yên Bái - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng khu vực Lào Cai, Yên Bái, Nam Định 01

Lào Cai - Yên Bái - 8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh, Bán Hàng

Yên Bái - Vũng Tàu - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Xăng Tại Yên Bái

Yên Bái

FPT Telecom Yên Bái Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh

Yên Bái - 4.000.000-8.000.000₫ một tháng