62  

việc làm ngành Bán Hàng tại Ninh Bình

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Ninh Bình

Ninh Bình

Thư ký giám đốc kinh doanh

Cong ty Co phan Xi mang He Duong - Ninh Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thư ký Giám đốc kinh doanh

Ninh Bình

Nhân viên bán hàng

Cong ty TNHH DV va TM Mesa - Chi nhanh - Ninh Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trợ lý kinh doanh biết tiếng Trung

Ninh Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý Bán Hàng Khu Vực Nam Định, Ninh Bình

Tap Doan Austdoor - Nam Định - Ninh Bình

Quản Lý Bán Hàng Khu Vực Nam Định, Ninh Bình

Nam Định - Ninh Bình

Nhân Viên Kinh Doanh FIVE STAR

Hà Nội - Ninh Bình - 6.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thư ký giám đốc kinh doanh. 30

Cong ty Co phan Xi mang He Duong - Ninh Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong ty Phat Dat - Ninh Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trợ lý kinh doanh biết tiếng Trung. 30

Cong ty Co phan Xi mang He Duong - Ninh Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng shoorom bigc

TMDV Cuong Nam - Ninh Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên Bán hàng siêu thị BigC

Cong ty Thuong mai Dich vu Cuong Nam - Ninh Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên dịch kiêm trợ lý kinh doanh

Cong ty Co phan Xi mang He Duong - Ninh Bình

Phiên dịch kiêm trợ lý kinh doanh 27

Cong ty Co phan Xi mang He Duong - Ninh Bình

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Hà Nam Và Ninh Bình

Hà Nam - Ninh Bình

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Hà Nội - Ninh Bình

Sales Executive (Plastic, Material of Flexible Packaging)

CareerLink's Client - Ninh Bình

Nhân viên Bán hàng siêu thị BigC 27

Cong ty Thuong mai Dich vu Cuong Nam - Ninh Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyên viên kinh doanh

Cong ty bao hiem MIC Ha Noi- MIC Nam Song - Ninh Bình

trang:     1 | 2 | 3    >>