77  

việc làm nhựa tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên QC - Phòng QC Đúc Nhựa (Biết tiếng Trung)

Hải Phòng

Nhân Viên Phân Loại Nhựa -vận Hành Máy Băm Nhựa

Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên QC - Phòng QC Đúc Nhựa (Biết tiếng Trung)

Hải Phòng

Nhân Viên QC - Phòng QC Đúc Nhựa (Biết tiếng Trung)

Hải Phòng

Kỹ thuật viên trộn màu nhựa

Tat ca Muc luong - Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển dụng QC - Công nhân cho nhà máy Nhựa sạch Hải Phòng

Hải Phòng - 5.000.000₫ một tháng

Tuyển Trưởng Phòng Chế Tạo Linh Kiện ép Nhựa (tiếng Nhật/anh)

Hải Phòng

Tuyển Nhân Viên Chất Lượng Chế Tạo Linh Kiện ép Nhựa (tiếng Nhật N2)

CONG TY ASAHI TEC VIET NAM - Hải Phòng

Tuyển Nhân Viên Chất Lượng Chế Tạo Linh Kiện ép Nhựa (tiếng Nhật N2)

Hải Phòng

Tuyển Nhân Viên Chất Lượng Chế Tạo Linh Kiện ép Nhựa (tiếng Nhật N2)

CONG TY ASAHI TEC VIET NAM - Hải Phòng

Tuyển Nhân Viên Chất Lượng Chế Tạo Linh Kiện ép Nhựa (tiếng Nhật N2)

CONG TY ASAHI TEC VIET NAM - Hải Phòng

Trưởng phòng chế tạo linh kiện ép nhựa ($1500)

Hải Phòng - 1.500 $ một tháng

H931 ] Nhân viên bộ phận đúc nhựa

Hải Phòng - 300-500 $ một tháng

Nhân viên bộ phận đúc nhựa

Hải Phòng - 500 $ một tháng

Nhân viên bộ phận đúc nhựa

Hải Phòng - 500 $ một tháng

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT (Khuôn Đúc Nhựa) - KCN VSIP, Hải Phòng

Hải Phòng

Nhân Viên Phân Loại Nhựa -vận Hành Máy Băm Nhựa

Cong ty TNHH Ha Noi Moi - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển dụng công nhân cho Nhà máy Nhựa An Trì Hải Phòng

Hải Phòng - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ thuật viên trộn màu nhựa

Cong ty Mang xa hoi MasterStreets.com - Hải Phòng - 10.000.000₫ một tháng

Tuyển Trưởng Phòng Chế Tạo Linh Kiện ép Nhựa (tiếng Nhật/anh)

CONG TY ASAHI TEC VIET NAM - Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>