68  

việc làm nhựa tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ Thuật Viên Vận Hành Máy ép Phun Nhựa ( Injection )

Hải Phòng

Công Nhân Bóc Tách, Phân Loại Nhựa

Hải Phòng - 3.500.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Chất Lượng Chế Tạo Linh Kiện ép Nhựa (tiếng Nhật N2)

Hải Phòng

Tuyển Trưởng Phòng Chế Tạo Linh Kiện ép Nhựa (tiếng Nhật/anh)

Hải Phòng

Công Nhân ép Nhựa

Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Linh Kiện Nhựa

Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Ép Nhựa (X320)

Hải Phòng

Nhân Viên Kỹ Thuật Ép Nhựa (X320)

Hải Phòng

Công nhân bóc tách phân loại Nhựa

Hop tac xa Bao bi Hoang Minh - Hải Phòng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân bóc tách phân loại Nhựa

Hop tac xa Bao bi Hoang Minh - Hải Phòng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân bóc tách phân loại Nhựa

Hop tac xa Bao bi Hoang Minh - Hải Phòng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ Nhôm Kính, Cửa Nhựa Lõi Thép

Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Hải Phòng - Quản Lý Chất Lượng Linh Kiện Nhựa (thỏa Thuận)

Hải Phòng

Hải Phòng - Vận Hành Máy ép Nhựa (thỏa Thuận)

Hải Phòng

Nhân viên bộ phận đúc nhựa

Hải Phòng - 500 $ một tháng

Nhân viên bộ phận đúc nhựa

Hải Phòng - 500 $ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Khuôn Nhựa

Hải Phòng

Nhân Viên Kỹ Thuật Khuôn Nhựa

Hải Phòng

Công nhân bóc tách phân loại nhựa, túi Nylon

Hải Phòng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân bóc tách phân loại nhựa

Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>