173  

việc làm yen phong tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển Gấp Nhân Viên Bảo Vệ Tại Nhà Máy Kcn Yên Phong - Bắc Ninh

Bắc Ninh - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Bảo Vệ Làm Việc Tại Yên Phong - Bắc Ninh

Bắc Ninh - 4.000.000-4.500.000₫ một tháng

Trưởng phòng cơ sở hạ tầng 29

Cong ty TNHH Green Enginneering Vina - Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Quản Lý Chất Lượng

Bắc Ninh

Nhân viên phòng phát triển 27

Cong ty TNHH Ha Noi Seowonintech - Hà Nội - Bắc Ninh

Trưởng Phòng Logistics

Bắc Ninh

Nhân viên phòng Quản lý chất lượng

Bắc Ninh

Trưởng phòng điều vận 26

Cong ty TNHH Foseca Viet Nam - Bắc Ninh

Trưởng phòng kế hoạch - bán hàng 24

Cong ty TNHH Em Tech Viet Nam - Bắc Ninh

Trưởng Phòng HCNS

Cong Ty Co Phan Dau Tu Bac Ky - Bắc Ninh

Trưởng phòng cơ sở hạ tầng 22

Cong ty TNHH Green Enginneering Vina - Bắc Ninh

Trưởng Phòng IT

Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Hành Chính - Nhân Sự

Bắc Ninh

Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất

Bắc Ninh

Trưởng Phòng Mua Hàng

Bắc Ninh

Nhân Viên QC Phòng Sơn

Cong ty P&Tel Viet Nam - Bắc Ninh

Trưởng Phòng IT

Cong ty P&Tel Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Kinh Doanh

Bắc Ninh

Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu

Hà Nội - Bắc Ninh

Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH DTTM & DV Ngoi Sao Xanh - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>