157  

việc làm y te duoc tại Quảng Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trình Dược Viên - Khu Vực Quảng Ninh

Cong Ty Co Phan Duoc Pham Viet Duc - Quảng Ninh

Trình Dược Viên tại Nghệ An, Quảng Ninh

Cong Ty TNHH Tue Linh - Quảng Ninh - Nghệ An

Trình Dược Viên tại Nghệ An, Quảng Ninh 19

Cong Ty TNHH Tue Linh - Quảng Ninh - Nghệ An

Trình Dược Viên tại Nghệ An, Quảng Ninh

Quảng Ninh - Nghệ An - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Otc Miền Bắc

CONG TY TNHH TUE LINH - Quảng Ninh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Tuyen Tdv Khu Vuc Quang Ninh

Cong ty TNHH TMDV Duọc Tam Phu'c Thành - Quảng Ninh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC

Quảng Ninh - 3.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Quảng Ninh, Hải Dương

Cao Bằng - Quảng Ninh - 3.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tuyển dụng Trình Dược viên tại Quảng Ninh

Quảng Ninh

Trình Dược Viên OTC Các Tỉnh Phía Bắc

Quảng Ninh

Trình Dược Viên Quảng Ninh

Quảng Ninh

Trình Dược Viên OTC - Khu Vực Đông Bắc

Quảng Ninh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Làm Việc Quảng Ninh

CONG TY TNHH TUE LINH - Quảng Ninh

Trình Dược Viên Làm Việc Quảng Ninh

Quảng Ninh

Trình Dược Viên/ Nhân Viên Kinh Doanh

Quảng Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Trình Dược Viên Kiêm Nhà Phân Phối (npp) Quảng Ninh

Quảng Ninh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Tại Quảng Ninh

Quảng Ninh

Trình Dược Viên OTC Quảng Ninh

Quảng Ninh

Cần Tuyển Trình Dược Viên OTC Trên Địa Bàn Tỉnh Quảng Ninh

Quảng Ninh

Trình Dược Viên OTC Quảng Ninh + Quảng Bình

Quảng Ninh - Quảng Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>