126  

việc làm y te duoc tại Quảng Ninh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Bắc Bộ

 Quảng Ninh

Các tìm kiếm gần nhất

Trình dược viên Quảng Ninh 01

Cong ty cp duoc va vat tu y te Thanh - Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên tại Quảng Ninh 01

Cong ty cp duoc va vat tu y te Thanh - Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên tại Quảng ninh 31

Cong ty cp duoc va vat tu y te Thanh - Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC - ETC tại Quảng Ninh 13

Cong ty co phan duoc pham va thiet bi y - Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên làm việc tại Quảng Ninh(Đông Triều, Uông Bí, Bãi Cháy)

Cong ty Co phan Y Duoc Phap Au - Quảng Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trình dược viên nhà thuốc

Cong ty CP DP va thiet bi Y te Dong - Quảng Ninh

Trình dược viên Điện Biên - Quảng Ninh 22

Cong ty co phan Duoc pham Viet Duc - Quảng Ninh - Điện Biên - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

Cong ty TNHH Duoc pham Hoa Thien Phu - Quảng Ninh - 6.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Tại Thái Bình, Quảng Ninh, Phú Thọ

Phú Thọ - Quảng Ninh

Trình Dược Viên Tại Thái Bình, Quảng Ninh, Phú Thọ

CONG TY TNHH TMDV DUỌC TAM PHU'C THÀNH - Phú Thọ - Quảng Ninh

Trình dược viên OTC tại Quảng Ninh 27

Cong ty TNHH HHD Poland Viet Nam - Quảng Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên ETC tại Quảng Ninh 27

Cong ty TNHH HHD Poland Viet Nam - Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên ETC tại Quảng Ninh 21

Cong ty TNHH HHD Poland Viet Nam - Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC tại Quảng Ninh 21

Cong ty TNHH HHD Poland Viet Nam - Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên OTC Tỉnh

Quảng Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Trình Dược Viên Làm Việc Tại Thanh Hóa, Quảng Ninh

Quảng Ninh - Thanh Hóa - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Quảng Ninh Phụ Trách Địa Bàn Bãi Cháy. Đông Triều, Uông Bí

Quảng Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Bệnh Viện

Quảng Ninh

Trình Dược Viên

Quảng Ninh - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên

Quảng Ninh - 6.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>