360  

việc làm y te duoc tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ sư Thiết Bị Y Tế

Hải Phòng

Quản lý trình dược viên ETC, OTC tại các tỉnh thành

Cong ty cp duoc va vat tu y te Thanh - Hải Phòng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

Cong ty Co phan y duoc Phap Au - Hải Phòng

Trình dược viên

Coong ty TNHH Duoc Pham Nhat Tam - Hải Phòng - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

Coong ty TNHH Duoc Pham Nhat Tam - Hải Phòng - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên ETC

Cong ty Co Phan Duoc Pham 4T Pharma - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh ( trình dược viên)

Cong ty CP Thuong Mai Duoc Pham Binh Minh - Hải Phòng

Trình dược viên

Cong ty CP Thuong Mai Duoc Pham Binh Minh - Hải Phòng

Trình dược viên OTC các Tỉnh 25

Cong ty TNHH Duoc Pham ALANTA - Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên

Hải Phòng

Trình Dược Viên

Hải Phòng

Trình Dược Viên

Hải Phòng

Trình Dược Viên

Hải Phòng

Trình Dược Viên OTC - Hải Phòng

Hải Phòng

Trình dược viên tỉnh

Cong ty TNHH Nudinphar - Hải Phòng - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên, CTV, đại lý khu vực tỉnh

Cong ty TNHH Nudinphar - Hải Phòng - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên tỉnh

Cong ty TNHH Nudinphar - Hải Phòng - 10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Tỉnh

Cong ty TNHH Nudinphar - Hải Phòng - 10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên

Hải Phòng

Trình Dược Viên (khu Vực Bắc - Trung - Nam)

Hà Nội - Hải Phòng - 15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>