22477  

việc làm y te duoc tại Đồng Bằng Sông Hồng

  

Chuyên viên Y tế và dược 24

Cong ty Co phan Duoc - Vat tu Y te - Nam Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giảng viên , Trợ giảng đào tạo về y tế-dược

Cong ty Co phan Duoc pham Minh Trung - Hà Nội

Giảng viên , Trợ giảng đào tạo về y tế-dược

Cong ty Co phan Duoc pham Minh Trung - Hà Nội

Giảng viên , Trợ giảng đào tạo về y tế-dược

Cong ty Co phan Duoc pham Minh Trung - Hà Nội

nhân viên kinh doanh lĩnh vực y tế - dược - cn sinh

cong ty cp. dich vu phan tich di truyen - - Hà Nội

Tuyển Cán Bộ Y Tế, Dược

Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Dược, Vật Tư Y Tế

Hà Nội

Nhân viên kinh doanh Dược - Thiết bị Y tế

Cong ty Co phan Dau tu va Thuong mai Ha - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Dược - Thiết Bị Y Tế

Hà Nội

Nhân viên y tế dược

Quay thuoc tu nhan - Hà Nội

Giảng Viên , Trợ Giảng Đào Tạo Về Y Tế-dược

Hà Nội

Nhân Viên Kênh Y Tế (trình Dược Viên)

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kênh Y tế (Trình dược viên)

Cong ty Co phan Dau Tu Nam Duong - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng đào tạo kênh y tế dược

Cong ty TNHH Hien Hung - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trình dược viên đào tạo y tế

Cong ty TNHH cong nghe EDA - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Cán bộ Y Tế, điều dưỡng, ngành dược

Cong ty Co phan Dich vu Truyen thong va Tu - Hà Nội

Giám đốc Công ty dược phẩm và Thiết bị y tế

Cong ty Co phan Him Lam Thu Do - Hà Nội

Thực tập sinh học nghề y tê' - dược

Cong ty co phan Spagamma My Viet - Hà Nội

Nhân viên y tế dược

Cong ty Co phan INNOTEK - Bắc Ninh

Trưởng phòng đào tạo kênh y tế dược

Cong ty TNHH Tuong Duy - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>