Việc làm y te duoc pham tại Thanh Hóa

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 16 trong 16 việc làm  

Nhân Viên Bán Hàng Y Tế Dược (trình Dược Viên) - Tại Thanh Hóa

Thanh Hóa

Trình Dược Viên Kênh Bệnh Viện Thanh Hóa

Thanh Hóa - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Kênh Bệnh Viện Thanh Hóa

Thanh Hóa - 7.000.000-11.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Kênh Bệnh Viện Thanh Hóa

Thanh Hóa

Trình Dược Viên ETC

Thanh Hóa - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên OTC Thanh Hóa

Thanh Hóa - 5.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Kênh Bệnh Viện Thanh Hóa

Thanh Hóa - 7.000.000-11.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Kênh Bệnh Viện Thanh Hóa

Tieng Viet - Thanh Hóa - 7.000.000-11.000.000₫ một tháng

Cán bộ kinh tế, kế hoạch Cán bộ kinh tế, kế hoạch

Thanh Hóa

Cán bộ kinh tế, kế hoạch Cán bộ kinh tế, kế hoạch

Thanh Hóa

Kế toán trưởng (Ưu tiên Nam) 1000$

Hà Nội - Thanh Hóa - 1.000 $ một tháng

Trưởng Nhóm Thiết Kế

Thanh Hóa - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Thanh Hóa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng

Thanh Hóa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quán lý khu ẩm thực

KLF GLOBAL - Thanh Hóa

Trưởng Phòng QA

Thanh Hóa