117  

việc làm y te co quan tại Tây Nguyên

  

Tuyển Quản Lý, Kế Toán Trưởng, Kế Toán Kho, THÔNG DỊCH VIÊN

TAP DOAN KHOA HOC QUOC TE TRUONG SINH - Plây Ku

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Quản Lý Trình Dược Viên Otc (Base Gia Lai)

Cong Ty Co Phan Duoc Pham ECO (ECO Pharma JSC) - Gia Lai

Công nghệ thông tin - Quản Lý Cửa Hàng - Fpt Shop Tại Gia Lai

Cong ty Cỏ Phàn Ba'n Lẻ Kỹ Thuạt So' FPT - Gia Lai

Quản lý trình dược viên OTC (khu vực nam trung bộ)

Cong Ty Co Phan Duoc Pham Quoc Gia - CN - Đà Lạt - Đắc Lắc - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Quan hệ đối ngoại - Quản Lý Cửa Hàng Tại Các Tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên

Cong ty Cỏ Phàn Ba'n Lẻ Kỹ Thuạt So' FPT - Tây Nguyên

PHÓ QUẢN ĐỐC SẢN XUẤT (SX-PQĐ)

Đà Lạt

PHÓ QUẢN ĐỐC SẢN XUẤT (SX-PQĐ)

Đà Lạt

Phụ Trách Quản Lý Luân Chuyển Và Tổ Chức (big C Đà Lạt)

Lâm Đồng - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Quản Lý Trình Dược Viên OTC (Base Gia Lai Và Huế)

Huế - Gia Lai

Kỹ Sư Xây Dựng ( Quản Lý Dự Án )

Đắc Lắc

Quản Đốc Sản Xuất Tập Sự Tại Đà Lạt

Đà Lạt - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

PHÓ QUẢN ĐỐC SẢN XUẤT

Lâm Đồng - 5.000.000₫ một tháng

PHÓ QUẢN ĐỐC SẢN XUẤT

Lâm Đồng

Quản Lý Cửa Hàng - FPT Shop Tại Gia Lai

Gia Lai

Bác Sỹ Thú Y

Gia Lai - 4.500.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh thuốc thú y

Cong ty CP phan phoi va Tiep thi Minh Long - Hà Nội - Lâm Đồng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Thuô'c Thu' Y

Lâm Đồng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nam LĐPT Să'p Xê'p Sữa Vinamilk Lương 400k/ngày

HOÀNG LAN - Đắc Lắc - 15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng (otc) Miền Tây, Miền Đông và khu vực Tây Nguyên

Cty CP Vat Tu Y Te Kim Hoang - Tây Nguyên

Nhân viên bán hàng BigC Đà Lạt

Cong ty Co Phan Quoc Te Rong Phuong Nam - Đà Lạt - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>