141  

việc làm y te co quan tại Tây Nguyên

  

Bio Medical Engineer (Kỹ Sư Trang Thiết Bị Y Tế)

Đà Lạt

Bio Medical Engineer (Kỹ Sư Trang Thiết Bị Y Tế)

Đà Lạt

Quan hệ đối ngoại - Quản Lý Cửa Hàng Tại Các Tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên

Cong ty Cỏ Phàn Ba'n Lẻ Kỹ Thuạt So' FPT - Tây Nguyên

Quan hệ đối ngoại - Quản Lý Cửa Hàng Tại Đức Trọng - Lâm Đồng

Cong ty Cỏ Phàn Ba'n Lẻ Kỹ Thuạt So' FPT - Lâm Đồng

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Hành Chính Vật Chất Tại Dak Lak

Cong ty Cỏ Phàn Ba'n Lẻ Kỹ Thuạt So' FPT - Đắc Lắc

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Hành Chính Vật Chất Tại Đắk Lắk

Cong ty Cỏ Phàn Ba'n Lẻ Kỹ Thuạt So' FPT - Đắc Lắc

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Hành Chính Vật Chất Tại Tây Nguyên

Cong ty Cỏ Phàn Ba'n Lẻ Kỹ Thuạt So' FPT - Tây Nguyên

Quan hệ đối ngoại - Quản Lý Cửa Hàng Cho Shop Tại Đức Trọng - Lâm Đồng

Cong ty Cỏ Phàn Ba'n Lẻ Kỹ Thuạt So' FPT - Lâm Đồng

Quản Lý Siêu Thị Gia Lai

Gia Lai - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Quản Lý Cửa Hàng - Vinpro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Lâm Đồng

NV Quản Lý Kho (Đà Lạt) - VINPRO

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Đà Lạt

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Quản Đốc Phân Xưởng

CONG TY TNHH HAI LOC - Lâm Đồng - Bình Dương

Thực phẩm/DV ăn uống - Quản Đốc Phân Xưởng

CONG TY TNHH HAI LOC - Lâm Đồng - Bình Dương

Quản Lý Quán Cà Phê

Đắc Lắc

Cán Bộ Quản Lý Trại

Lâm Đồng

Quản Lý KDL Cụm Thác Draynur

Đắc Lắc

Nhân viên quản lý thiết kế

Cong ty PPC Tranding-Bella-Tailor - Lâm Đồng

Công Nhân Lái Máy Cơ Giới

Lâm Đồng

Bác sỹ thú y

Cong ty co phan chan nuoi Gia Lai - Gia Lai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nam LĐPT Să'p Xê'p Sữa Vinamilk Lương 400k/ngày

HOÀNG LAN - Đắc Lắc - 15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>