121  

việc làm y te co quan tại Tây Nguyên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản lý tỉnh 06

Cong ty Co phan Duoc pham Glomed - Đắc Lắc - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Công nghệ thông tin - Quản Lý Cửa Hàng - Fpt Shop Tại Gia Lai

Cong ty Cỏ Phàn Ba'n Lẻ Kỹ Thuạt So' FPT - Gia Lai

Quản lý trình dược viên OTC (khu vực nam trung bộ)

Cong Ty Co Phan Duoc Pham Quoc Gia - CN - Đà Lạt - Đắc Lắc - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Quản lý tỉnh

Cong ty Co phan Duoc pham Glomed - Đắc Lắc - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quan hệ đối ngoại - Quản Lý Cửa Hàng Tại Các Tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên

Cong ty Cỏ Phàn Ba'n Lẻ Kỹ Thuạt So' FPT - Tây Nguyên

Quan hệ đối ngoại - Quản Lý Cửa Hàng Tại Các Tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên

Cong ty Cỏ Phàn Ba'n Lẻ Kỹ Thuạt So' FPT - Tây Nguyên

PHÓ QUẢN ĐỐC SẢN XUẤT (SX-PQĐ)

Đà Lạt

PHÓ QUẢN ĐỐC SẢN XUẤT (SX-PQĐ)

Đà Lạt

PHÓ QUẢN ĐỐC SẢN XUẤT

Lâm Đồng

Quản lý vùng (ASM Đông Tây Nguyên) 23

Cong ty TNHH Eross Viet Nam - Kon Tum

Quản Lý Trình Dược Viên OTC (Base Gia Lai Và Huế)

Gia Lai - Huế - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Quản Lý Trình Dược Viên OTC (Base Gia Lai Và Huế)

Huế - Gia Lai

Nhân viên-Quản lý khách hàng

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Đắc Lắc

Nhân viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - Kon Tum

ACB - Kon Tum

Quản Lý Cửa Hàng - FPT Shop Tại Gia Lai

Gia Lai

Nhân viên kinh doanh thuốc thú y

Cong ty CP phan phoi va Tiep thi Minh Long - Hà Nội - Lâm Đồng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Thuô'c Thu' Y

Lâm Đồng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nam LĐPT Să'p Xê'p Sữa Vinamilk Lương 400k/ngày

HOÀNG LAN - Đắc Lắc - 15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng (otc) Miền Tây, Miền Đông và khu vực Tây Nguyên

Cty CP Vat Tu Y Te Kim Hoang - Tây Nguyên

Nhân viên bán hàng tại Big C Đà lạt 28

Cong ty co phan quoc te Rong Phuong Nam - Lâm Đồng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>