6053  

việc làm xuat nhap khau tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Quản Lý Sản Phẩm

Cong Ty Thuong Mai & Xuat Nhap Khau Viettel Thuoc - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Kế Toán Kho

CONG TY TNHH THUONG MAI VA XUAT NHAP KHAU XUAN - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên giao nhận xuất nhập khẩu 26

Cong ty CP Thuc Pham Nong San Xuat Khau Sai - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên giao nhận xuất nhập khẩu

Cong ty CP Thuc Pham Nong San Xuat Khau Sai - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Thu Mua Xuất Nhập Khẩu

CONG TY TNHH SAN XUAT CONG NGHIEP VIET D.E.L.T.A - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Ngoại Thương Xuất Nhập Khẩu

CONG TY TNHH SAN XUAT CONG NGHIEP VIET D.E.L.T.A - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Thu Mua Xuất Nhập Khẩu

CONG TY TNHH SAN XUAT CONG NGHIEP VIET D.E.L.T.A - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH Nahal vina - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Kinh Doanh Kiêm Trợ Lý Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH BlueScope Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên giao nhận xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH Thuong Mai Dich Vu Giao Nhan KTB - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên xuất nhập khẩu

Tp Hồ Chí Minh - 400-550 $ một tháng

Nhân viên giao nhận chứng từ xuất nhập khẩu

Cty CP DV GN TM VT SC XD Nguyen Son - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên xuất nhập khẩu

Cong Ty TNHH TM Thy Long - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Hàng Nhập (Tiếng Hoa)

Cong ty TNHH MTV giao nhan van tai Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty international energy solution - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên xuất nhập khẩu biết tiếng anh

Cong ty international energy solution - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu mua xuất nhập khẩu

Cong ty international energy solution - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu mua xuất nhập khẩu 04

Cong ty international energy solution - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh Nguyên Liệu Thức Ăn Chăn Nuôi

Cong ty Co phan GARIN - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>