6556  

việc làm xuat nhap khau tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu

Cong Ty Co Phan San Xuat Xuat Nhap Khau Le - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu

Cong Ty Co Phan San Xuat Ca Phe G8 - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu

Cong Ty Co Phan San Xuat Ca Phe G8 - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên Xuất Nhập Khẩu

CONG TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI DICH VU THANH - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty Co phan Viet Long Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên xuất nhập khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Nhân Viên Văn Phòng/ Nhân Viên Tiếp Thị - Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty TNHH Phuong Bac - Tp Hồ Chí Minh

Thư Ký Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH MTV Anh Minh Anh - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Sales Executive

Vanguard Logistics Services ( Viet Nam) - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Thu Mua ( Biết Tiếng Hoa )

Cong Ty TNHH MTV TM SX Me Non - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Trợ Lý Phòng Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên chứng từ dịch vụ xuất nhập khẩu

I CARE (VIETNAM) CO., LTD - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu (Nữ)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giao Nhận Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty Vina Token - Tp Hồ Chí Minh

Phó Phòng Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>