5330  

việc làm xuat nhap khau tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh Cước Vận Chuyển Quốc Tế

Cong ty TNHH Xuat Nhap Khau NII - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu 03

Cong ty co phan Xuat nhap khau Phuong Phu - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Co Phan Xuat Nhap Khau Nong San Phu Sinh Sai - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh

Co phan xuat nhap khau nong san Phu Sinh Sai - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH giao nhan xuat nhap khau Duong Minh - Tp Hồ Chí Minh

Chuyên viên xuất nhập khẩu 09

Cong ty TNHH San xuat Dich vu Thuong mai Minh - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH San Xuat Co khi Duy Phong - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh Quốc Tế

Cong Ty TNHH Thuong Mai San Xuat Nem Mousse Lien - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Chuyên Viên Oversea Ngành Food & Beverage

Cong ty TNHH San Xuat Thuong mai Sao Do - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Chuyên Viên Oversea Ngành Cosmetic

Cong ty TNHH San Xuat Thuong mai Sao Do - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu

Cong Ty Co Phan Quoc Te Ga Ma - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Operation Assistant

Jupiter Logisitics Vietnam Joint Stock Company - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Giám Sát

Chi Nhanh Tp.ho Chi Minh Cty TNHH Paldo Vina - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu

Cong Ty Co Phan Quoc Te Ga Ma - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Import Export Staff (4-5 Years Experience)

MOL Logistics (vietnam)inc. - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên xuất nhập khẩu/ Nhân viên Phòng kinh doanh

Long An - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

NV XUẤT NHẬP KHẨU (TIẾNG ANH)

Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>