7277  

việc làm xuat nhap khau tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Thư Ký Hành Chính Xuất Nhập Khẩu

CONG TY TNHH DAU TU VA XUAT NHAP KHAU THU - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH Mot thanh vien Thuong Mai Xuat nhap - Tp Hồ Chí Minh

Nv. Chứng Từ Xuất Nhập khẩu

Cong ty Co Phan San Xuat Va Xuat Khau Cao - Tp Hồ Chí Minh

Ngoại ngữ - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty Co Phan Thuong Mai Dich Vu San Xuat - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Trưởng Phòng Kinh Doanh Xuất Khẩu

CONG TY TNHH SAN XUAT CONG NGHIEP VIET D.E.L.T.A - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty Co Phan Thuong Mai Dich Vu San Xuat - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Ngoại Thương Xuất Khẩu

CONG TY TNHH SAN XUAT CONG NGHIEP VIET D.E.L.T.A - Tp Hồ Chí Minh

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Thu Mua Xuất Nhập Khẩu

CONG TY TNHH SAN XUAT CONG NGHIEP VIET D.E.L.T.A - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên chứng từ Xuất nhập khẩu - Thủ tục Hải quan

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên chứng từ Xuất nhập khẩu - Thủ tục Hải quan

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Vị trí tuyển dụng Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu ngày03/02/2016

Tp Hồ Chí Minh

Phó Phòng Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Phó Phòng Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu - Khai Báo Hải Quan

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu - Khai Báo Hải Quan

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>