5974  

việc làm xuat nhap khau tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Sales Admin Tp.HCM - kiêm xuất nhập khẩu 14

Cong ty Co phan Xuat nhap khau Ban Hang Viet - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Sales Cước Vận Chuyển Quốc Tế

Cong ty TNHH Xuat Nhap Khau NII - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh Cước Vận Chuyển Quốc Tế

Cong ty TNHH Xuat Nhap Khau NII - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bộ phận xuất nhập khẩu (Hồ Chí Minh)

Cong ty TNHH San xuat va Che bien Nong san - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Trưởng Phòng Kinh Doanh Quốc Tế ( $2000 - Lương Tối Thiểu )

Cong Ty TNHH San Xuat-thuong Mai Dong Tien Hung - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Chuyên Viên Oversea Ngành Cosmetic

Cong ty TNHH San Xuat Thuong mai Sao Do - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Chuyên Viên Oversea Ngành Food & Beverage

Cong ty TNHH San Xuat Thuong mai Sao Do - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu- TpHCM (Hồ Chí Minh)

Cong Ty TNHH Dau Tu TM Va Tiep Van Sao - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên xuất nhập khẩu (Hồ Chí Minh)

Cong Ty TNHH TM Thy Long - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng phòng xuất nhập khẩu (Hồ Chí Minh)

Cong ty TNHH SX TM Dong Tien Hung - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên xuất nhập khẩu/kinh doanh/ trợ lý

Tp Hồ Chí Minh - 4.500.000-8.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Hậu Cần

Prestige Sports Cars Comapny Ltd. - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên xuất nhập khẩu (Hồ Chí Minh)

Cong Ty TNHH SX TM DV XNK Thuan Loi - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Thu Mua (purchasing Staff)

Cong Ty TNHH Kanaan Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Giao Nhận Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Cty TNHH TM DV XNK Nhat Minh Tan - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Vên Kinh Doanh Xuất Nhập khẩu

Cty TNHH TM DV XNK Nhat Minh Tan - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH Ke Toan Ngoi Sao Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Giao Nhận Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Cty TNHH TM DV XNK Nhat Minh Tan - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>