4980  

việc làm xuat nhap khau tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Sales Cước Vận Chuyển Quốc Tế

Cong ty TNHH Xuat Nhap Khau NII - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên xuất nhập khẩu 01

Cong ty TNHH Xuat Nhap Khau Nong San Va Thuc - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh Cước Vận Chuyển Quốc Tế

Cong ty TNHH Xuat Nhap Khau NII - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Co Phan Xuat Nhap Khau Nong San Phu Sinh Sai - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH giao nhan xuat nhap khau Duong Minh - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Trưởng Phòng Kinh Doanh Quốc Tế ( $2000 - Lương Tối Thiểu )

Cong Ty TNHH San Xuat-thuong Mai Dong Tien Hung - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH San Xuat Co khi Duy Phong - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Chuyên Viên Oversea Ngành Cosmetic

Cong ty TNHH San Xuat Thuong mai Sao Do - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Chuyên Viên Oversea Ngành Food & Beverage

Cong ty TNHH San Xuat Thuong mai Sao Do - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH TMDV XNK Thoi Dai Moi - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

VNCAREER tuyển Trưởng Phòng xuất nhập khẩu

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU / IMPORT EXPORT OPERATION

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH Ba Hat - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Phòng Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu 26

Cong Ty Co Phan Nhua Rang Dong - Tp Hồ Chí Minh

Kế Toán Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Quan hệ đối ngoại - Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu

MINH HUNG GROUP - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Thực Tập Xuất Nhập Khẩu, Quản Trị KD, Tài Chính

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>