5611  

việc làm xuat nhap khau tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Sales Cước Vận Chuyển Quốc Tế

Cong ty TNHH Xuat Nhap Khau NII - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh Cước Vận Chuyển Quốc Tế

Cong ty TNHH Xuat Nhap Khau NII - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Co Phan Xuat Nhap Khau Nong San Phu Sinh Sai - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH giao nhan xuat nhap khau Duong Minh - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Trưởng Phòng Kinh Doanh Quốc Tế ( $2000 - Lương Tối Thiểu )

Cong Ty TNHH San Xuat-thuong Mai Dong Tien Hung - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH San Xuat Co khi Duy Phong - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Chuyên Viên Oversea Ngành Cosmetic

Cong ty TNHH San Xuat Thuong mai Sao Do - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Chuyên Viên Oversea Ngành Food & Beverage

Cong ty TNHH San Xuat Thuong mai Sao Do - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kế Toán Xuất Nhập Khẩu

CONG TY CO PHAN CHE BIEN & XNK THUY SAN - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU ( LINH KIỆN ĐTDĐ)

Tp Hồ Chí Minh

Thực tập kế toán, quản trị, tài chính,xuất nhập khẩu, điện tử

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Thuốc

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giao Nhận Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên giao nhận xuất nhập khẩu 27

Cong ty TNHH TM DV Thai Duong Toan Cau - Tp Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyên viên kinh doanh xuất nhập khẩu

Tp Hồ Chí Minh - 12.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên xuất nhập khẩu - Linh kiện ĐTDĐ

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>