7238  

việc làm xuat nhap khau tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Hướng dẫn viên xuất nhập khẩu

Cau lac bo xuat Nhap Khau LUB - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Hướng dẫn viên xuất nhập khẩu 12

Cau lac bo xuat Nhap Khau LUB - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Quản Lý Sản Phẩm

Cong Ty Thuong Mai & Xuat Nhap Khau Viettel Thuoc - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Kế Toán Kho

CONG TY TNHH THUONG MAI VA XUAT NHAP KHAU XUAN - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty Co Phan San Xuat Va Xuat Khau Cao - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên giao nhận xuất nhập khẩu

Cong ty CP Thuc Pham Nong San Xuat Khau Sai - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên giao nhận xuất nhập khẩu

Cong ty CP Thuc Pham Nong San Xuat Khau Sai - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Thu Mua Xuất Nhập Khẩu

CONG TY TNHH SAN XUAT CONG NGHIEP VIET D.E.L.T.A - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Ngoại Thương Xuất Nhập Khẩu

CONG TY TNHH SAN XUAT CONG NGHIEP VIET D.E.L.T.A - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Thu Mua Xuất Nhập Khẩu

CONG TY TNHH SAN XUAT CONG NGHIEP VIET D.E.L.T.A - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng nhóm xuất nhập khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Nhận hướng dẫn sinh viên thực tập ngành Quản trị kinh doanh, Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh đồ gỗ xuất nhập khẩu

Cong ty Co phan Cong Nghiep Toan Phat - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên xuất nhập khẩu

Cong Ty TNHH Nhua Duong Minh Dat - Tp Hồ Chí Minh

Nhận sinh viên thực tập Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

HCM0715-041] TRƯỞNG PHÒNG XUẤT NHẬP KHẨU

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên giao nhận xuất nhập khẩu

CONG TY TNHH SX-TM TBM-MINH PHAT - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH van chuyen quoc te An Toan - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>