5681  

việc làm xuat nhap khau tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Co Phan Xuat Nhap Khau Nong San Phu Sinh Sai - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh

Co phan xuat nhap khau nong san Phu Sinh Sai - Tp Hồ Chí Minh

Cộng tác viên - Xuất Nhập Khẩu 20

Cong ty TNHH Xuat Nhap Khau Tri Nhan Tam - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH giao nhan xuat nhap khau Duong Minh - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH San Xuat Co khi Duy Phong - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh Quốc Tế

Cong Ty TNHH Thuong Mai San Xuat Nem Mousse Lien - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Trưởng Phòng Kinh Doanh Xuất Khẩu

CONG TY TNHH SAN XUAT CONG NGHIEP VIET D.E.L.T.A - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu

CONG TY TNHH SAN XUAT CONG NGHIEP VIET D.E.L.T.A - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Ngoại Thương Xnk

CONG TY TNHH SAN XUAT CONG NGHIEP VIET D.E.L.T.A - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Trưởng Phòng Kinh Doanh Nhập Khẩu

CONG TY TNHH SAN XUAT CONG NGHIEP VIET D.E.L.T.A - Tp Hồ Chí Minh

Chuyên viên kinh doanh xuất nhập khẩu 28

Cong ty TNHH San Xuat Co khi Duy Phong - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng xuất nhập khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Export - Import Manager (Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu)

TNHH Terratex Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên xuat nhập khẩu 22

Cong ty TNHH Kim Bang - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Dệt may - Export - Import Manager (Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu)

TNHH Terratex Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh

Export - Import Manager (Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu

Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Logistic Manager

Cong Ty CP Phan Phoi Tan Khoa - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

CTY TNHH Cloth & People Vina - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>