312  

việc làm xuat nhap khau tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Mua Hàng XNK

Cong Ty Co Phan Viet Phap San Xuat Thuc An - Biên Hòa

Nhân Viên Kinh Doanh ( Xuất Nhập Khẩu)

Đồng Nai

Cán Bộ Xuất Nhập Khẩu

Đồng Nai

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu ( Import-export Executive)

Biên Hòa

Nhân viên Admin và xuất nhập khẩu

ICONIC - Đồng Nai

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Biên Hòa

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Đồng Nai - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Đồng Nai

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Đồng Nai - 300-500 $ một tháng

Nhân viên kinh doanh dịch vụ xuất nhập khẩu 06

Cong ty tnhh quoc te Delta - Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh dịch vụ xuất nhập khẩu

Cong ty tnhh quoc te Delta - Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trợ lý xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH CSP - Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Purchasing Staff (Urgent)

CONG TY LIEN DOANH CAP TAIHAN SACOM - Đồng Nai

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Purchasing Staff

CONG TY LIEN DOANH CAP TAIHAN SACOM - Đồng Nai

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

CONG TY LIEN DOANH CAP TAIHAN SACOM - Đồng Nai

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Đồng Nai

Ngoại ngữ - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

CONG TY LIEN DOANH CAP TAIHAN SACOM - Đồng Nai

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Đồng Nai

Nhân Viên Kinh Doanh ( Xuất Nhập Khẩu)

Đồng Nai

trang:     1 | 2 | 3    >>