339  

việc làm xuat nhap khau tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Mua Hàng XNK

Cong Ty Co Phan Viet Phap San Xuat Thuc An - Biên Hòa

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu

CONG TY TNHH MTV VIKYNO & VINAPPRO - Biên Hòa

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Tiếng Hoa)

Đồng Nai

Nhân viên Xuất nhập khẩu

Cong Ty TNHH Moland - Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh dịch vụ xuất nhập khẩu

Cong ty tnhh quoc te Delta - Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Đồng Nai

Nhân Viên Kinh Doanh ( Xuất Nhập Khẩu)

Cong Ty TNHH Phu My Gia - Đồng Nai

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Đồng Nai - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh ( Xuất Nhập Khẩu)

Đồng Nai

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Logistic Operator

Đồng Nai

Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu

Biên Hòa - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Tiếng Hoa)

Đồng Nai

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu

Đồng Nai

Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh - Đồng Nai

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Nhóm Phòng Xuất Nhập Khẩu

Đồng Nai - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh ( Bình Dương & Đồng Nai )

Thami Shipping & Airfreight Corp - Đồng Nai - Bình Dương

TUYỂN NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU LÀM VIỆC TẠI ĐỒNG NAI

Đồng Nai

【輸出入募集】 TUYỂN NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU LÀM VIỆC TẠI ĐỒNG NAI

Đồng Nai - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>