626  

việc làm xuat nhap khau tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quan hệ đối ngoại - [Vina] Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH Xuat Nhap Khau Vi Na Dai Viet - Đồng Nai - Lâm Đồng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Biên Hòa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phòng Xuất Nhập Khẩu

Biên Hòa

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Đồng Nai

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Exim Manager

Cong ty TNHH Kotop Vina - Đồng Nai - Lâm Đồng - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Vinh - Đồng Nai - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

IMPORT - EXPORT STAFF / NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

Đồng Nai - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

IMPORT - EXPORT STAFF / NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

Tieng Viet - Đồng Nai - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Exim Team Chief

Cong ty TNHH Kotop Vina - Đồng Nai - Lâm Đồng - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH Kotop Vina - Đồng Nai - Lâm Đồng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Đồng Nai

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Kiêm Nhân Sự - Tổng Vụ / 貿易スタッフ

Đồng Nai

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Đồng Nai - Lâm Đồng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phòng Marketing & Xuất Nhập Khẩu

Tieng Viet - Đồng Nai

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu - Thăng Tiến Cao

Cong ty SVEAM - Đồng Nai - Lâm Đồng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Tiếng Anh Tốt

Cong ty SVEAM - Đồng Nai - Lâm Đồng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Nam Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong ty SVEAM - Đồng Nai - Lâm Đồng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nam Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong ty SVEAM - Đồng Nai - Lâm Đồng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nam Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu_ Tiếng Anh Tốt

Cong ty SVEAM - Biên Hòa - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Kiêm Nhân Sự - Tổng Vụ / 貿易スタッフ

Đồng Nai

trang:     1 | 2 | 3    >>