382  

việc làm xuat nhap khau tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Mua Hàng XNK

Cong Ty Co Phan Viet Phap San Xuat Thuc An - Biên Hòa

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

CONG TY LIEN DOANH CAP TAIHAN SACOM - Đồng Nai

Nhân Viên Kinh Doanh ( Xuất Nhập Khẩu)

Đồng Nai

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Đồng Nai

Ngoại ngữ - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

CONG TY LIEN DOANH CAP TAIHAN SACOM - Đồng Nai

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Đồng Nai

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Nam)

Đồng Nai

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty TNHH Daitoh Industry Viet Nam - Đồng Nai

Nhân viên xuất nhập khẩu (nữ, mới ra trường)

DNTN Nam Van Phat - Đồng Nai

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Đồng Nai

Nhân viên Xuất Nhập Khẩu

Đồng Nai

Nhân Viên Kinh Doanh ( Xuất Nhập Khẩu)

Đồng Nai

Nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH Co Phan Dien Co Thuy Lam, Viet - Đồng Nai - 10.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu

Biên Hòa - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Đồng Nai

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH Tam Dung Son - Biên Hòa - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Xuất Nhập Khẩu

Đồng Nai

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Bán Hàng Xuất Khẩu

Cong ty CP Gach men Chang Yih - Đồng Nai

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Tiếng Anh Hoặc Tiếng Hàn)

Đồng Nai

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Trưởng Phòng Xnk

Cong ty CP Gach men Chang Yih - Đồng Nai

trang:     1 | 2 | 3    >>