148  

việc làm xuat nhap khau tại Bình Phước

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Phước

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Bình Phước

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Bình Phước

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Bình Phước

Nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty Yakjin Intertex - Bình Phước

Nhân viên Thương mại, xuất nhập khẩu

JakJin Sai gon Co., LTD - Bình Phước

Trưởng Phòng / Quản lí Xuất Nhập Khẩu

Yakjin Intertex - Bình Phước

Cán Bộ Quản Lý Kế Hoạch Sản Xuất

Bình Phước

Chuyên Viên Cải Tiến Sản Xuất

Bình Phước

Nhân Viên Học Việc Sản Xuất & Lắp Đặt Cửa

Bình Phước

Giám Đốc Sản Xuất

Bình Phước

Lao Động Phổ Thông Sản Xuất Đồ Gỗ Nội Thất

Bình Phước - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kỹ Thuật Sản Xuất Cửa Nhựa

Bình Phước - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Sản Xuất Cửa Nhựa Upvc

Bình Phước - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - [Tuyển Gấp] Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất

CONG TY CO PHAN NGUYEN VU - Bình Phước

Kiến trúc/Nội thất - [Tuyển Gấp] Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất

CONG TY CO PHAN NGUYEN VU - Bình Phước

tuyển Gấp] Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất

Bình Phước

Sản xuất/Vận hành sản xuất - [Tuyển Gấp] Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất

CONG TY CO PHAN NGUYEN VU - Bình Phước

Quản đốc nhà máy

Cong ty Co phan xuat nhap khau nong san Phu - Bình Phước - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản đốc nhà máy 25

Cong ty Co phan xuat nhap khau nong san Phu - Bình Phước - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên Xuất Nhập Khẩu - Logistics Staff

Bình Phước

trang:     1 | 2 | 3    >>