57  

việc làm xuat nhap khau tại Bình Phước

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Phước

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu

Bình Phước

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu

VRG DongWha MDF Joint Stock Company - Bình Phước

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu

Bình Phước

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Làm Việc Tại Bình Phước)

Cong ty TNHH SIT VINA - Bình Phước

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Làm Việc Tại Bình Phước)

Cong ty TNHH SIT VINA - Bình Phước

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Cơ Khí (Vận Hành Máy Cnc)

Cong ty TNHH thuong mai va san xuat LYL - Bình Phước

Quản Lý Sản Xuất

Cong ty Giay Gia Dinh - Bình Phước

Kho vận/Vật tư - Thủ Kho Xuất Hàng

CONG TY TNHH VFR - Bình Phước - Bình Dương

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Bình Phước

Thủ Kho Xuất Hàng

Bình Phước - Bình Dương

Nhân Viên Giám Sát Sản Xuất

Bình Phước

Nhân Viên Phụ Kho

Bình Phước

Nhân Viên Hành Chánh - Văn Phòng

Bình Phước - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Thợ Sửa Chữa Bảo Trì Xe

Bình Phước

Thợ Sơn Xe Ô Tô

Bình Phước

Nhân viên Giao hàng và Thu tiền Bình Phước (Lương cao)

Bình Phước

Nhân Viên Tài Xế

Bình Phước

Nhân Viên Cơ Khí (Vận Hành Máy Cnc)

Bình Phước

NHÂN VIÊN KHO VẬT TƯ

CONG TY VFR - Bình Phước

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Kho Vật Tư

CONG TY TNHH VFR - Bình Phước - Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>