56  

việc làm xuat nhap khau tại Bình Phước

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Phước

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Bình Phước - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Làm Việc Tại Bình Phước)

Cong ty TNHH SIT VINA - Bình Phước

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Làm Việc Tại Bình Phước)

Cong ty TNHH SIT VINA - Bình Phước

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Cơ Khí (Vận Hành Máy Cnc)

Cong ty TNHH thuong mai va san xuat LYL - Bình Phước

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Tổ Trưởng Sản Xuất

Cong Ty TNHH Song Am Thanh - Bình Phước

Tổ Trưởng Sản Xuất

Bình Phước - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng Bộ Phận Sản Xuất Ngành Gỗ

Bình Phước - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Điều Độ Sản Xuất

Bình Phước

Kho vận/Vật tư - Thủ Kho Xuất Hàng

CONG TY TNHH VFR - Bình Phước - Bình Dương

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Bảo Trì

Cong Ty TNHH Song Am Thanh - Bình Phước

Nhân viên thi công bảo trì Chi Nhánh Bình Phước 02

FPT Telecom Ho Chi Minh - Bình Phước

Kế Toán Kho Kiêm Văn Phòng

Bình Phước - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kho Vật Tư

Bình Phước - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông Ngành Mộc (Gỗ)

Bình Phước - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Iqc (Kiểm Tra Đầu Vào)

Bình Phước - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật

Bình Phước

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Kế Toán Trưởng

CONG TY CO PHAN NGUYEN VU - Bình Phước - Tp Hồ Chí Minh

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Quản Lý Dự Án Nội Thất Lương Cao

CONG TY CO PHAN NGUYEN VU - Bình Phước - Tp Hồ Chí Minh

Kiến trúc/Nội thất - Kế Toán Trưởng

CONG TY CO PHAN NGUYEN VU - Bình Phước - Tp Hồ Chí Minh

Kiến trúc/Nội thất - Quản Lý Dự Án Nội Thất Lương Cao

CONG TY CO PHAN NGUYEN VU - Bình Phước - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>