44  

việc làm xuat nhap khau tại Bình Phước

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Phước

Các tìm kiếm gần nhất

Shipping Clerk - Nhân viên xuất nhập khẩu

Bình Phước

Shipping Clerk - Nhân viên xuất nhập khẩu

Bình Phước

Nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH Quoc Te Cargo Rush - Bình Phước - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh

Cong ty CP Xay dung TRUONG KY NGUYEN - Bình Phước

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Cán Bộ Kỹ Thuật (Sửa Chữa)

CONG TY CO PHAN NGUYEN VU - Bình Phước

Nhân Viên Điều Độ Sản Xuất

Bình Phước

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Kỹ Thuật Viên Máy Ép Nhựa

Cong Ty TNHH Song Am Thanh - Bình Phước

Ngoại ngữ - Phiên Dịch Tiếng Hàn

Cong ty TNHH SAN XUAT Thuong mai Dich vu O - Bình Phước

Thủ Kho

Bình Phước - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

Bình Phước

Nhân Viên Kỹ Thuật

Bình Phước

Trưởng Phòng Kinh Doanh Làm Việc Tại Chi Nhánh Bình Phước

FPT Telecom - Bình Phước

Nhân Viên Kỹ Thuật

Bình Phước

Nhân Viên Kinh Doanh

Bình Phước

Nhân Viên Kỹ Thuật

Bình Phước

Trưởng Phòng Kinh Doanh Làm Việc Tại Chi Nhánh Bình Phước

Đông Xoài

Nhân Viên Thu Cước Viễn Thông tại nhà khách hàng ở Thị xã Đồng Xoài

Đông Xoài

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Kế Toán Viên

Cong ty TNHH Dong Thanh - Đông Xoài

Bưu chính viễn thông - Trưởng Phòng Kinh Doanh Làm Việc Tại Chi Nhánh Bình Phước

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Đông Xoài

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Cán Bộ Kỹ Thuật Nông Nghiệp (Trồng Trọt)

CONG TY CO PHAN NGUYEN VU - Bình Phước - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>