34  

việc làm xuat nhap khau tại Bình Phước

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Phước

Các tìm kiếm gần nhất

NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

Bình Phước

NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

Bình Phước

NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

Bình Phước

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Bình Phước

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH Sang Hun - Đông Xoài

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH Sang Hun - Đông Xoài

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Bình Phước - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Kỹ Thuật Mỏ Có Biên Chế

Tap Doan Cong Nghiep Than - Truong Cao Dang Nghe - Hà Nội - Bình Phước - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản Lý Sản Xuất

Bình Phước - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Cơ Khí (Vận Hành Máy Cnc)

Cong Ty TNHH Thuong Mai Va San Xuat LYL - Bình Phước

Nhân Viên Bảo Vệ Ngân Hàng Techcombank Bình Phước

Bình Phước - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Bộ Phận Quản Lý Chất Lượng (Tiếng Hoa)

Bình Phước

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Bình Phước

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Bình Phước

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Bình Phước

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Kỹ Thuật Mỏ Có Biên Chế

Tap Doan Cong Nghiep Than - Truong Cao Dang Nghe - Hà Nội - Bình Phước - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

QC Manager / 品管科經理

Bình Phước

Chuyên viên pháp lý

Bình Phước - 18.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Nông Nghiệp (Bình Dương, Bình Phước)

Bình Phước - Bình Dương

Chuyên Viên Pháp Lý

Bình Phước - 18.000.000-20.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2    >>