28  

việc làm xuat nhap khau tại Bình Phước

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Phước

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Bình Phước - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Làm Việc Tại Bình Phước)

Cong ty TNHH SIT VINA - Bình Phước

Quản Đốc Sản Xuất

Bình Phước

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Cơ Khí (Vận Hành Máy Cnc)

Cong Ty TNHH Thuong Mai Va San Xuat LYL - Bình Phước

Môi trường/Xử lý chất thải - Cán Bộ Kỹ Thuật Lâm Nghiệp

Cong Ty Co Phan San Xuat Xay Dung Thuong Mai - Bình Phước - Tp Hồ Chí Minh

Kế toán tổng hợp

Bình Phước - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kế toán tổng hợp

Bình Phước

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Logisitics

CONG TY TNHH VAN TAI MIEN SON - Bình Phước

Nhân Viên Kế Toán Biết Tiếng Hoa

Bình Phước - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nghiệp Vụ Biết Tiếng Hoa

Bình Phước - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Quản Lý Xưởng Biết Tiếng Hoa

Cong ty TNHH MTV TM Dai Thinh - Bình Phước

Nhân Viên Phòng Kinh Doanh

Bình Phước - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân sự - Nhân Viên Thủ Kho

Cong ty TNHH MTV TM Dai Thinh - Bình Phước

Nhân Viên Kỹ Thuật Nghề Gỗ

Bình Phước

Nhân Viên Chuyên Ngành: Chăn Nuôi, Thú Y, Điện Công Nghiệp

Bình Phước - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kế toán tại cửa hàng xăng dầu 07

Cong Ty TNHH Thuong Mai Quoc Thang - Bình Phước - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì

Bình Phước

Nhân Viên IT Phần Mềm (Làm việc tại Bình Dương/ Bình Phước)

Bình Phước - Bình Dương - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Kế Toán Kho

CONG TY TNHH THIEN MY ALOMART - Tp Hồ Chí Minh - Đông Xoài

Luật/Pháp lý - Nhân Viên Kế Toán Kho

CONG TY TNHH THIEN MY ALOMART - Tp Hồ Chí Minh - Đông Xoài

trang:     1 | 2    >>