45  

việc làm xuat nhap khau tại Bình Phước

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Phước

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Bình Phước

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty CP Du'c Và Che' Tạo Khuon Mãu CEM - Bình Phước

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Bình Phước - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Marketing Xuất Khẩu

Bình Phước

Chuyên Viên Marketing Xuất Khẩu

Bình Phước

Nhân Viên Điều Độ Sản Xuất

Bình Phước

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Thợ Sơn

Cong ty CP Nguyen Gia Phat - Bình Phước

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Quản Đốc Xưởng

Cong ty CP Nguyen Gia Phat - Bình Phước

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Thiết Kế (Cơ Khí Cho Ngành Khuôn Mẫu)

Cong Ty TNHH Thuong Mai Va San Xuat LYL - Bình Phước

Kế Toán

Bình Phước

Bưu chính viễn thông - Cán Bộ Chất Lượng Fpt Telecom Bình Phước

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Bình Phước

Nhân Viên Thu Cước Viễn Thông Tại Nhà Khách Hàng.Fpt Telecom Bình Phước

FPT Telecom - Bình Phước - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Cước Viễn Thông Tại Nhà Khách Hàng.Fpt Telecom Bình Phước

FPT Telecom - Bình Phước - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kế Toán Tổng Hợp (Làm Việc Tại Bình Phước) - Số Lượng 02

Bình Phước - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Nhà Máy

Bình Phước - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Vận Hành Máy Sấy Và Máy ép

Bình Phước

Cán Bộ Chất Lượng - Fpt Telecom Bình Phước

FPT Telecom - Bình Phước - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kế Toán Tổng Hợp (Làm Việc Tại Bình Phước) - Số lượng 02

Cong Ty CP Dau tu Minh Phat - Bình Phước

Cán Bộ Chất Lượng - Fpt Telecom Bình Phước

FPT Telecom - Bình Phước - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Cộng Tác Viên Bán Hàng - Bình Dương, Bình Phước

Cong ty TNHH Hoa CHat Va Phan Bon Dai Viet - Bình Phước - Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>