32  

việc làm xuat nhap khau tại Bình Phước

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Phước

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên chúng từ xuất nhập khẩu 16

Cong ty TNHH TM & GNVT Dai Son - Bình Phước

Nhân viên giao nhận xuất nhập khẩu 16

Cong ty TNHH TM & GNVT Dai Son - Bình Phước - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên xuất nhập khẩu

Bình Phước

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu 30

Cong ty TNHH TM & GNVT Dai Son - Bình Phước

Import Staff (Nhân viên nhập khẩu)

Bình Phước

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Công Nhân Kỹ Thuật

Cong ty TNHH Song Am Thanh - Bình Phước

Nhân Viên Kỹ Thuật

Bình Phước

Nhân Viên Kỹ Thuật

Bình Phước

Thủ Kho

Bình Phước

KẾ TOÁN KHO

Bình Phước

Thủ Kho

Bình Phước

Kế toán tổng hợp

Bình Phước - 3.500.000-4.000.000₫ một tháng

Kế toán tổng hợp

Bình Phước - 3.500.000-4.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kinh Doanh Làm Việc Tại Chi Nhánh 22

FPT Telecom - Bình Phước

Nhân Viên Quản Lý Tổng Vụ (Tiếng Anh/Tiếng Hoa)

Cong Ty TNHH Thuy My Tu Viet Nam (Trimmers Vietnam - Bình Phước - Bình Dương

Trưởng Phòng Kinh Doanh Làm Việc Tại Chi Nhánh 18

FPT Telecom - Bình Phước

Kiến trúc/Nội thất - Thợ Sơn Pu & Thợ Mộc

NHA MAY KOZOKA - Bình Phước - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Vận Hành Máy

CONG TY TNHH SONG AM THANH - Bình Phước

GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN NHÀ MÁY

Cong Ty TNHH Duc Loi 2 - Bình Phước

TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH

Cong Ty TNHH Duc Loi 2 - Bình Phước

trang:     1 | 2    >>