Việc làm xuat nhap khau tại Bình Phước

Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Phước

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 21 việc làm  

Giám Đốc Kĩ Thuật Sản Xuất Phân Bón (USD 1000, C939)

Bình Phước

Giám Đốc Kĩ Thuật Sản Xuất Phân Bón (USD 1000, C939)

Tieng Viet - Bình Phước

Cán Bộ Kỹ Thuật Vườn ươm

Bình Phước - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kho Làm Việc Tại Bình Phước

Bình Phước

Nhân Viên Thủ Kho

Bình Phước - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chuyên Ngành: Chăn Nuôi, Thú Y, Điện Công Nghiệp

Bình Phước - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

Bình Phước - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thủ Kho

Bình Phước

Nhân Viên Bán Hàng - Phân Bón

Bình Phước

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường Tỉnh

Bình Phước - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

Bình Phước

Nhân Viên Kinh Doanh

Bình Phước - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Vệ Ngân Hàng Techcombank Bình Phước

Bình Phước - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Và Công Nhân Kỹ Thuật Sửa Chữa Phương Tiện Cơ Giới

Bình Phước - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán Nhân Viên Kế Toán

Bình Phước

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm

Bình Phước - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý Sản Xuâ't

Bình Phước - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

Nam Hoang - Bình Phước

Nhân Viên Phòng Thí Nghiệm

Bình Phước

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bình Phước

trang:     1 | 2    >>