56  

việc làm xuat nhap khau tại Bình Phước

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Phước

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Bình Phước

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Sacred Earth - Vietnam - Bình Phước

Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu

Bình Phước

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh Silicone Khu Vực Tỉnh Bình Phước

Cong Ty CP DT XNK Truong Giang - Bình Phước

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty CP Du'c Và Che' Tạo Khuon Mãu CEM - Bình Phước

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Thủ Kho

Sacred Earth - Vietnam - Bình Phước

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kế Hoạch

Cong ty CP KIM TIN MDF - Bình Phước

MDF Production Associate - Chuyên Viên Sản Xuất MDF

Bình Phước

MDF Supervisors (5) - Giám Sát Sản Xuất MDF

Bình Phước

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Lao Động Phổ Thông

Cong Ty CP Du'c Và Che' Tạo Khuon Mãu CEM - Bình Phước

Nhân Viên Điều Độ Sản Xuất

Bình Phước

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Thiết Kế (Cơ Khí Cho Ngành Khuôn Mẫu)

Cong Ty TNHH Thuong Mai Va San Xuat LYL - Bình Phước

Trưởng Bộ Phận KCS

Bình Phước - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Thủ Kho

CONG TY TNHH SX TM KIEN THANH - Bình Phước

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Kế Toán Kho [ Có Ngoại Hình]

CONG TY TNHH ALOMART VIET NAM - Tp Hồ Chí Minh - Đông Xoài

Bán Hàng Dự Án Khu Vực Bình Dương- Bình Phước

Bình Phước - Bình Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Giám Sát Công Trình

Bình Phước

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường Bình Dương & Bình Phước

Bình Phước - Bình Dương - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

FPTShop Tuyển Nhân Viên Quản Lý Kho Đtdđ/laptop Tại Bình Phước

Bình Phước

Tin tuyển dụng việc làm Nhân Viên Lập Trình Phay CNC ngày18/01/2016

Bình Phước - Bình Dương - 8.000.000-9.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>