70  

việc làm xuat nhap khau tại Bình Phước

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Phước

Các tìm kiếm gần nhất

NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

Bình Phước

Trưởng Phòng Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu

Bình Phước - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu

Bình Phước

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH Sang Hun - Đông Xoài

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH Sang Hun - Đông Xoài

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Làm Việc Tại Bình Phước)

Cong ty TNHH SIT VINA - Bình Phước

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH Sang Hun - Đông Xoài

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty CP TM Van Tai A Dong - Bình Phước - Bình Dương

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH Sang Hun - Đông Xoài

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Làm Việc Tại Bình Phước)

Cong ty TNHH SIT VINA - Bình Phước

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Bình Phước - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Sacred Earth - Vietnam - Bình Phước

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Thủ Kho

Sacred Earth - Vietnam - Bình Phước

Quản Lý Sản Xuất

Bình Phước - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Lao Động Phổ Thông

Cong Ty TNHH SX TK TM Thanh Phat - Tp Hồ Chí Minh - Bình Phước

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Quản Đốc Xưởng

Cong Ty CP Du'c Và Che' Tạo Khuon Mãu CEM - Bình Phước

Nhân Viên Điều Độ Sản Xuất

Bình Phước

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Cơ Khí (Vận Hành Máy Cnc)

Cong Ty TNHH Thuong Mai Va San Xuat LYL - Bình Phước

Nhân Viên Quản Lý Kho

Bình Phước - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Merchandiser - Quản Lý Đơn Hàng XNK (Hàng Cao Su)

Bình Phước - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>