33  

việc làm xuat nhap khau tại Bình Phước

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Phước

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh - Bình Phước

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh - Bình Phước

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Bình Phước - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Làm Việc Tại Bình Phước)

Cong ty TNHH SIT VINA - Bình Phước

Trợ lý quản đốc sản xuất 04

DNTN Thuan Loi - Bình Phước

IMPORT-EXPORT STAFF (NHÂN VIÊN XUẤT - NHẬP KHẨU)

Bình Phước

IMPORT-EXPORT STAFF (NHÂN VIÊN XUẤT - NHẬP KHẨU)

Bình Phước

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Cơ Khí (Vận Hành Máy Cnc)

Cong Ty TNHH Thuong Mai Va San Xuat LYL - Bình Phước

Môi trường/Xử lý chất thải - Cán Bộ Kỹ Thuật Lâm Nghiệp

Cong Ty Co Phan San Xuat Xay Dung Thuong Mai - Bình Phước - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì

Bình Phước

Tuyển Gấp Tổ Trưởng Tổ Quảng Cáo

Bình Phước - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thiết Kế ( Cơ Khí Cho Ngành Khuôn Mẫu )

Bình Phước

Kế toán tổng hợp tại Bình Phước 30

Cong ty TNHH SX-TM Phuc An - Bình Phước - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thiết Kế ( Cơ Khí Cho Ngành Khuôn Mẫu )

Bình Phước

Nhân Viên Phát Triển Kinh Doanh Internet Fpt Tại Fpt Telecom Bình Phước

FPT Telecom - Bình Phước - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành

Cong ty TNHH DT CN XNK Dong Duong - Bình Phước - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thủ Kho

Bình Phước - 3.000.000₫ một tháng

Nhân Viên IT Phần Mềm (Làm việc tại Bình Dương/ Bình Phước)

Bình Phước - Bình Dương - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế toán kho, 19

Cong ty CP Thuc pham va Cung cap Suat an - Bình Phước

Nhân viên Thu Cước Viễn Thông Tại Nhà Khách Hàng ở Thị Xã Đồng Xoài

FPT Telecom - Đông Xoài

trang:     1 | 2    >>