19700  

việc làm xuat nhap khau

  

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu

Cong Ty Co Phan San Xuat Xuat Nhap Khau Le - Tp Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bán Hàng Việt ( Vietsales)

Cong ty Co phan Xuat nhap khau Ban Hang Viet - Hà Nội - Đông Bắc Bộ

Nhân viên Sale - Xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH Xuat nhap khau va Dau tu san - Hà Nội

Nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty Co Phan Xuat Nhap Khau Bao Minh - Hà Nội

Chuyên viên xuất nhập khẩu

Tap Doan Xuat Nhap Khau Va Xay Dung Viet Nam - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty co phan cung ung xuat nhap khau Trung - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên Sales xuất nhập khẩu 27

Cong ty TNHH Xuat nhap khau va Dau tu san - Hà Nội - 4.000.000-8.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Mua Hàng

Cong Ty Co Phan Xuat Nhap Khau Neolink - Hà Nội

Nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty Co phan Xuat nhap Khau Interimex Viet Nam - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên xuất nhập khẩu 17

Cong ty TNHH Xuat nhap khau va Dau tu san - Hà Nội - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Kế Toán Trưởng

Cong ty co phan xuat nhap khau vat lieu xay - Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Tiếng Trung - Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Phúc Kiến

Cong Ty CP Xuat Nhap Khau Phuc Kien - Hải Phòng - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Giảng viên dạy ngoài giờ hành chính nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Trung tam dao tao nhan su xuat nhap khau LAPRO - Hà Nội

Giáo viên nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Trung tam dao tao nhan su xuat nhap khau LAPRO - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Sale - Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH Xuat nhap khau va Dau tu san - Hà Nội - 200-500 $ một tháng

Nhân viên sale - Xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH Xuat nhap khau va Dau tu san - Hà Nội

Nhân viên sales xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH Xuat nhap khau va Dau tu san - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên sales xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH Xuat nhap khau va Dau tu san - Hà Nội

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH Xuat nhap khau va Dau tu san - Hà Nội - 200-500 $ một tháng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH Xuat nhap khau va Dau tu san - Hà Nội - 200-500 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>