15605  

việc làm xuat nhap khau

  

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Sales Cước Vận Chuyển Quốc Tế

Cong ty TNHH Xuat Nhap Khau NII - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên xuất nhập khẩu 01

Cong ty TNHH Xuat Nhap Khau Nong San Va Thuc - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Giao Nhận

Cong ty TNHH Xuat Nhap Khau NII - Việt Nam

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH Xuat Nhap Khau NII - Việt Nam

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Kế Toán Viên

Cong ty TNHH Xuat Nhap Khau NII - Việt Nam

Giảng viên dạy ngoài giờ hành chính nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Trung tam dao tao nhan su xuat nhap khau LAPRO - Hà Nội

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh Cước Vận Chuyển Quốc Tế

Cong ty TNHH Xuat Nhap Khau NII - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Giáo Viên Nghiệp Vụ Xuất Nhập Khẩu

Trung tam Dao tao Nhan su Xuat nhap khau LAPRO - Hà Nội

Giáo dục/Đào tạo/Thư viện - Giáo Viên Nghiệp Vụ Xuất Nhập Khẩu

Trung tam Dao tao Nhan su Xuat nhap khau LAPRO - Hà Nội

Giáo viên nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Trung tam dao tao nhan su xuat nhap khau LAPRO - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Maketing

Cong ty tnhh dau tu xuat nhap khau va thuong - Hà Nội

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Co Phan Xuat Nhap Khau Nong San Phu Sinh Sai - Tp Hồ Chí Minh

Kế toán chuyên về xuất nhập khẩu biết sử dụng tiếng Trung

Cong ty TNHH xuat nhap khau Viet Trung Huy Hoang - Hà Nội

Kế toán chuyên về xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH xuat nhap khau Viet Trung Huy Hoang - Hà Nội

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH giao nhan xuat nhap khau Duong Minh - Tp Hồ Chí Minh

Thực Tập Sinh Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH Xuat nhap khau va Dau tu san - Việt Nam

Thực tập viên phòng xuất nhập khẩu 18

Cong ty Co Phan san xuat kinh doanh va xuat - Hà Nội

Nhân Viên Xuất - Nhập Khẩu

Cong Ty TNHH San Xuat & Thuong Mai PLC - Việt Nam

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Chuyên Gia Mua Hàng Điện Tử Trên Internet

Cong Ty Co Phan San Xuat Dien Tu Ha Thanh - Hà Nội - 8.000.000₫ một tháng

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu 07

Cong ty TNHH san xuat va thuong mai A Dong - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>