18336  

việc làm xuat nhap khau

  

Nhân viên sales xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH Xuat nhap khau va Dau tu san - Hà Nội - 4.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên Sales xuất nhập khẩu 27

Cong ty TNHH Xuat nhap khau va Dau tu san - Hà Nội - 4.000.000-8.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Mua Hàng

Cong Ty Co Phan Xuat Nhap Khau Neolink - Hà Nội

Nhân viên kinh doanh Xuất nhập khẩu tại Hà Nội

Cong ty TNHH Xuat nhap khau va Dau tu san - Hà Nội

Nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty Co phan Xuat nhap Khau Interimex Viet Nam - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty Co phan dau tu va Xuat nhap khau - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên xuất nhập khẩu 17

Cong ty TNHH Xuat nhap khau va Dau tu san - Hà Nội - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Kế Toán Trưởng

Cong ty co phan xuat nhap khau vat lieu xay - Hà Nội

Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu 13

Cong ty TNHH Xuat nhap khau va Dau tu san - Hà Nội

Sales Admin Tp.HCM - kiêm xuất nhập khẩu 14

Cong ty Co phan Xuat nhap khau Ban Hang Viet - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên Tiếng Trung - Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Phúc Kiến

Cong Ty CP Xuat Nhap Khau Phuc Kien - Hải Phòng - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Sales Cước Vận Chuyển Quốc Tế

Cong ty TNHH Xuat Nhap Khau NII - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Giao Nhận

Cong ty TNHH Xuat Nhap Khau NII - Việt Nam

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Kế Toán Viên

Cong ty TNHH Xuat Nhap Khau NII - Việt Nam

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH Xuat Nhap Khau NII - Việt Nam

Giảng viên dạy ngoài giờ hành chính nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Trung tam dao tao nhan su xuat nhap khau LAPRO - Hà Nội

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh Cước Vận Chuyển Quốc Tế

Cong ty TNHH Xuat Nhap Khau NII - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Giáo Viên Nghiệp Vụ Xuất Nhập Khẩu

Trung tam Dao tao Nhan su Xuat nhap khau LAPRO - Hà Nội

Giáo dục/Đào tạo/Thư viện - Giáo Viên Nghiệp Vụ Xuất Nhập Khẩu

Trung tam Dao tao Nhan su Xuat nhap khau LAPRO - Hà Nội

Giáo viên nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Trung tam dao tao nhan su xuat nhap khau LAPRO - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>