37152  

việc làm xuat nhap khau

  

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Chuyên Viên Xuất Nhập Khẩu Kiêm Thực Hiện Dự Án

Cong Ty Co Phan Xuat Nhap Khau An Phu Thanh - Hà Nội

Quản lý đơn hàng xuất nhập khẩu 19

Cong ty Co phan xuat nhap khau khoang san Ha - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng xuất nhập khẩu hàng nông sản 15

Cong ty Co phan xuat nhap khau APO - Hà Nội

Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu online 15

Cong ty Co phan xuat nhap khau APO - Hà Nội

Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu 14

Cong ty Co phan Xuat nhap khau Thuc pham Nghi - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH San Xuat va Xuat Nhap Khau Manh - Việt Nam

Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu 08

Cong ty Co phan xuat nhap khau APO - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên xuất nhập khẩu 07

Cong ty CP Xuat Nhap Khau Viet Ha - Nam Định

Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty TNHH Thuong Mai Dich Vu Xuat Nhap Khau - Việt Nam

Nhân Viên Giao Nhận Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty TNHH Thuong Mai Dich Vu Xuat Nhap Khau - Việt Nam

Nhân Viên Giao Nhận Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Tại Cảng

Cong Ty TNHH Thuong Mai Dich Vu Xuat Nhap Khau - Việt Nam

Nhân viên xuất nhập khẩu (gấp)

Cong ty co phan che bien thuc pham xuat khau - Hà Nội

Nhân viên xuất nhập khẩu (gấp)

Cong ty co phan che bien thuc pham xuat khau - Hà Nội

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Tuyển Gấp Trợ Lý Giám Đốc Nam Biết Tiếng Anh

Cong ty TNHH San xuat va Thuong mai Duc Duong - Hà Nội

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Anh Kiêm Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty CP DT San xuat XNK DVN - Việt Nam

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty TNHH Thuong Mai - San Xuat - Dich - Việt Nam

Nhân Viên Xuất - Nhập Khẩu

Cong Ty TNHH San Xuat & Thuong Mai PLC - Việt Nam

Trưởng phòng kinh doanh xuất nhập khẩu 28

Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai va San Xuat - Hà Nội

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty CP Thuong Mai San Xuat The One - Việt Nam

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH Phat trien va san xuat thuong mai - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>