13522  

việc làm xuat nhap khau

  

Nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty CP Xuat nhap khau va dau tu Hoa - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh

Cong ty Xuat Nhap Khau Thanh Dat - Việt Nam - 8.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Trưởng Phòng Kinh Doanh

Cong ty Xuat Nhap Khau Thanh Dat - Việt Nam - 10.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh

Cong ty Xuat Nhap Khau Thanh Dat - Việt Nam - 8.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh xuất, nhập khẩu

Cong ty TNHH Xuat nhap khau va Dau tu san - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh - Ngành Hàng Thực Phẩm Nhập Khẩu

Chi nhanh Cong ty Co phan Xuat Nhap khau EUFOOD - Việt Nam

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Kế Toán Kho

CONG TY TNHH THUONG MAI VA XUAT NHAP KHAU XUAN - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty TNHH Hang Nhap Khau Chau Au - Hà Nội

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

CONG TY CO PHAN XUAT KHAU LAO DONG THUONG MAI - Hà Nội

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Phiên Dịch Tiếng Nhật

CONG TY CO PHAN XUAT KHAU LAO DONG THUONG MAI - Hà Nội

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Ngoại Thương Xuất Khẩu

CONG TY TNHH SAN XUAT CONG NGHIEP VIET D.E.L.T.A - Tp Hồ Chí Minh

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Thu Mua Xuất Nhập Khẩu

CONG TY TNHH SAN XUAT CONG NGHIEP VIET D.E.L.T.A - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH San xuat Dich vu Thuong mai Minh - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Thu Mua Xuất Nhập Khẩu

CONG TY TNHH SAN XUAT CONG NGHIEP VIET D.E.L.T.A - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh

CONG TY TNHH SAN XUAT HANG TIEU DUNG BINH TIEN - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh

CONG TY TNHH SAN XUAT HANG TIEU DUNG BINH TIEN - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng phòng xuất nhập khẩu

Tp Hồ Chí Minh

CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO NHẬN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CHO CÔNG TY VẬN TẢI

Đà Nẵng - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Nhân viên Xuất Nhập Khẩu

Hà Nội

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Bình Phước - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>