21447  

việc làm xuat nhap khau

  

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung Tại Đà Nẵng

Cong ty TNHH Thuong mai Xuat Nhap Khau Hoa Long - Đà Nẵng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Văn Phòng Tại Đà Nẵng (Tiếng Trung)

Cong ty TNHH Thuong mai Xuat Nhap Khau Hoa Long - Đà Nẵng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Văn Phòng Thành Thạo Tiếng Trung

Cong ty TNHH Thuong mai Xuat Nhap Khau Hoa Long - Đà Nẵng - Hải Phòng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - [Đà Nẵng] Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung

Cong ty TNHH Thuong mai Xuat Nhap Khau Hoa Long - Đà Nẵng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

CONG TY TNHH XUAT NHAP KHAU THUONG MAI VA DICH - Hà Nội

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Thư Ký Hành Chính Xuất Nhập Khẩu

CONG TY TNHH DAU TU VA XUAT NHAP KHAU THU - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên kinh doanh Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty Co Phan San Xuat va Xuat Nhap Khau - Hà Nội

Nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH Mot thanh vien Thuong Mai Xuat nhap - Tp Hồ Chí Minh

Nv. Chứng Từ Xuất Nhập khẩu

Cong ty Co Phan San Xuat Va Xuat Khau Cao - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Trưởng Phòng Kinh Doanh Xuất Khẩu

CONG TY TNHH SAN XUAT CONG NGHIEP VIET D.E.L.T.A - Tp Hồ Chí Minh

Ngoại ngữ - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty Co Phan Thuong Mai Dich Vu San Xuat - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty Co Phan Thuong Mai Dich Vu San Xuat - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Ngoại Thương Xuất Khẩu

CONG TY TNHH SAN XUAT CONG NGHIEP VIET D.E.L.T.A - Tp Hồ Chí Minh

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Thu Mua Xuất Nhập Khẩu

CONG TY TNHH SAN XUAT CONG NGHIEP VIET D.E.L.T.A - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng phòng Xuất Nhập Khẩu

Hà Nội - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Xuất Nhập Khẩu - Kho Vận

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên chứng từ Xuất nhập khẩu - Thủ tục Hải quan

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Phòng Xuất Nhập Khẩu

Hà Nội

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu - Khai Báo CO

Bắc Ninh

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Mua Hàng

Vĩnh Phúc

trang:     1 | 2 | 3    >>