19788  

việc làm xuat nhap khau

  

Tuyển Gấp Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu

Co Phan Xuat Nhap Khau Va Thuong Mai Sao Viet - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Tuyển Gấp Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu

Co Phan Xuat Nhap Khau Va Thuong Mai Sao Viet - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh

cty TNHH DAU TU THUONG MAI XUAT NHAP KHAU QUOC - Hà Nội

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Khai Báo Hải Quan Tại Đà Nẵng

Cong ty TNHH Thuong mai Xuat Nhap Khau Hoa Long - Đà Nẵng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - [Đà Nẵng] Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Cong ty TNHH Thuong mai Xuat Nhap Khau Hoa Long - Đà Nẵng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh

Cong Ty TNHH Xay Dung Thuong Mai Xuat Nhap Khau - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh Gạo Nội Địa

Cong Ty TNHH Xay Dung Thuong Mai Xuat Nhap Khau - Đồng Tháp

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty Co Phan San Xuat Xuat Nhap Khau Le - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty Co Phan San Xuat va Xuat Nhap Khau - Hà Nội

Nhân Viên kinh doanh Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty Co Phan San Xuat va Xuat Nhap Khau - Hà Nội

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Kế Toán Tổng Hợp

Cong ty Dau tu va Xuat nhap khau Gio Moi - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH san xuat & thuong mai PLC - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

CONG TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI DICH VU VUONG - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Thu Mua

CONG TY TNHH SAN XUAT BAO BI NAM VIET - Tp Hồ Chí Minh

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Thu Mua Xuất Nhập Khẩu

CONG TY TNHH SAN XUAT CONG NGHIEP VIET D.E.L.T.A - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Khẩu

CONG TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI AO THUN DEP - Thái Bình

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Nghiệp Vụ Biết Tiếng Anh

Cong ty TNHH San Xuat Phu Luc (VN) - Tây Ninh

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty Co Phan Xi Mang Cong Thanh - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong ty Co Phan dich vu du lich thuong mai - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>