16413  

việc làm xuat nhap khau

  

Nhân viên xuất nhập khẩu kiêm kinh doanh 13

Cong ty CP Xuat nhap khau va Dau tu thuong - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giảng viên dạy ngoài giờ hành chính nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Trung tam dao tao nhan su xuat nhap khau LAPRO - Hà Nội

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh Cước Vận Chuyển Quốc Tế

Cong ty TNHH Xuat Nhap Khau NII - Tp Hồ Chí Minh

Giáo viên nghiệp vụ xuất nhập khẩu - Partime 09

Trung tam dao tao nhan su xuat nhap khau LAPRO - Hà Nội

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu 03

Cong ty co phan Xuat nhap khau Phuong Phu - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Giáo Viên Nghiệp Vụ Xuất Nhập Khẩu

Trung tam Dao tao Nhan su Xuat nhap khau LAPRO - Hà Nội

Giáo dục/Đào tạo/Thư viện - Giáo Viên Nghiệp Vụ Xuất Nhập Khẩu

Trung tam Dao tao Nhan su Xuat nhap khau LAPRO - Hà Nội

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Tiếng Anh / Tiếng Hàn)

Cong ty TNHH Thuong mai va Xuat nhap khau Nam - Bắc Ninh

Giáo viên nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Trung tam dao tao nhan su xuat nhap khau LAPRO - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giáo viên Nghiệp vụ Xuất nhấp khẩu, 29

Trung tam dao tao nhan su xuat nhap khau LAPRO - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giáo viên Nghiệp vụ Xuất nhấp khẩu 29

Trung tam dao tao nhan su xuat nhap khau LAPRO - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty Co Phan Xuat Nhap Khau Toan Phat - Hà Nội

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Maketing

Cong ty tnhh dau tu xuat nhap khau va thuong - Hà Nội

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Co Phan Xuat Nhap Khau Nong San Phu Sinh Sai - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh

Co phan xuat nhap khau nong san Phu Sinh Sai - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH giao nhan xuat nhap khau Duong Minh - Tp Hồ Chí Minh

Kế toán chuyên về xuất nhập khẩu biết sử dụng tiếng Trung

Cong ty TNHH xuat nhap khau Viet Trung Huy Hoang - Hà Nội

Kế toán chuyên về xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH xuat nhap khau Viet Trung Huy Hoang - Hà Nội

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Bán Hàng

Cong Ty Co Phan Dau Tu Xuat Nhap Khau Duc - Hải Phòng

Thực Tập Sinh Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH Xuat nhap khau va Dau tu san - Việt Nam

trang:     1 | 2 | 3    >>