18115  

việc làm xuat nhap khau

  

Nhân viên sale xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH Xuat nhap khau va Dau tu san - Hà Nội - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Sale Online Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH Xuat nhap khau va Dau tu san - Hà Nội - 4.000.000-8.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Quản Lý Sản Phẩm

Cong Ty Thuong Mai & Xuat Nhap Khau Viettel Thuoc - Tp Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bán Hàng Việt ( Vietsales)

Cong ty Co phan Xuat nhap khau Ban Hang Viet - Đà Nẵng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu (Salary 250$~1000$)

Cong Ty Co Phan Xuat Nhap Khau APO - Hà Nội

Nhân viên sale special xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH Xuat nhap khau va Dau tu san - Hà Nội

Nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH AMI Thuong mai Xuat nhap khau - Hà Nội

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Mua Hàng Tiếng Trung

Cong Ty CP Dau Tu Xuat Nhap Khau Va Thuong - Hà Nội

Nhân viên Kinh doanh xuất nhập khẩu

Cong ty Xuat Nhap Khau Dai-Sun - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Tiếng Trung - Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Phúc Kiến

Cong Ty CP Xuat Nhap Khau Phuc Kien - Hải Phòng - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Quản Lý Kinh Doanh Quốc Tế

Cong Ty Thuong Mai & Xuat Nhap Khau Viettel Thuoc - Hà Nội

Nhân viên xuất nhập khẩu

Cong Ty TNHH Xuat Nhap Khau TCT - Hà Nội

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu

Cong Ty Co Phan San Xuat Xuat Nhap Khau Le - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Sale - Xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH Xuat nhap khau va Dau tu san - Hà Nội

Nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty co phan cung ung xuat nhap khau Trung - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu

Cong Ty Co Phan Xuat Nhap Khau APO - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu

Cong Ty CP Xuat Nhap Khau ETOP - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng xuất nhập khẩu

Cong ty Co phan san xuat va Xuat nhap khau - Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu

Cong ty Co phan Xuat nhap khau APOk - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu (salary 250$~1000$)

Cong Ty Co Phan Xuat Nhap Khau APO - Hà Nội - 200-500 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>