16089  

việc làm xuat nhap khau

  

Nhân viên kinh doanh xuất, nhập khẩu

Cong ty TNHH Xuat nhap khau va Dau tu san - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu

Cong ty co phan Xuat Nhap khau Phuc Gia - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty Co phan Xuat nhap khau Cong nghiep Viet - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty Co phan San xuat va Xuat nhap khau - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu

Cong ty Co phan San xuat va Xuat nhap khau - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kế toán tổng hợp xuất nhập khẩu 04

Cong ty TNHH AMI Thuong mai Xuat nhap khau - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

công ty xuất nhập khẩu tuyển kế toán,vp,công nhân,bảo vệ

cong ty xuat nhap khau - Hải Phòng - 3.500.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Quản Lý Sản Phẩm

Cong Ty Thuong Mai & Xuat Nhap Khau Viettel Thuoc - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu (Salary 250$~1000$)

Cong Ty Co Phan Xuat Nhap Khau APO - Hà Nội

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Mua Hàng Tiếng Trung

Cong Ty CP Dau Tu Xuat Nhap Khau Va Thuong - Hà Nội

Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH Thuong mai Xuat nhap khau Tan Ha - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh - Ngành Hàng Thực Phẩm Nhập Khẩu

Chi nhanh Cong ty Co phan Xuat Nhap khau EUFOOD - Việt Nam

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Kế Toán Kho

CONG TY TNHH THUONG MAI VA XUAT NHAP KHAU XUAN - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH May mac xuat khau APPAREL TECH Vinh - Thanh Hóa

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

CONG TY CO PHAN XUAT KHAU LAO DONG THUONG MAI - Hà Nội

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Phiên Dịch Tiếng Nhật

CONG TY CO PHAN XUAT KHAU LAO DONG THUONG MAI - Hà Nội

Nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty Co Phan Thuong Mai va San Xuat The - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty CP Thuong Mai San Xuat va Dich Vu - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Thu Mua Xuất Nhập Khẩu

CONG TY TNHH SAN XUAT CONG NGHIEP VIET D.E.L.T.A - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Ngoại Thương Xuất Nhập Khẩu

CONG TY TNHH SAN XUAT CONG NGHIEP VIET D.E.L.T.A - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>