8328  

việc làm xuat nhap khau giao nhan

  

Nhân viên giao nhận xuất nhập khẩu 26

Cong ty CP Thuc Pham Nong San Xuat Khau Sai - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên giao nhận xuất nhập khẩu 29

Cong ty TNHH Thuong Mai Dich Vu Giao Nhan KTB - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên giao nhận xuất nhập khẩu

Cong ty CP Thuc Pham Nong San Xuat Khau Sai - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên giao nhận xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH Thuong Mai Dich Vu Giao Nhan KTB - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Giao Nhận Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH TM MTV HA THANH - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên hỗ trợ giao nhận xuất nhập khẩu 01

Cong ty CP Van tai bien Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giao Nhận Xuất Nhập Khẩu (Nhân Viên Logistic)

Hải Phòng

Nhân Viên Giao Nhận Chứng Từ - Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên giao nhận xuất nhập khẩu

Long An

Nhân Viên Giao Nhận Xuất Nhập Khẩu (Nhân Viên Logistic)

Hải Phòng

Nhân Viên Giao Nhận Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Giao Nhận Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty TNHH MTV DV TM Chia Khoa Hai Ngoai - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Giao Nhận Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giao Nhận Xuất Nhập Khẩu/ Logistics Staff

Hải Phòng

Nhân Viên Làm Thủ Tục Hải Quan Và Giao Nhận Hàng Xuất Nhập Khẩu

Hà Nội

Nhân viên giao nhận, xuất nhập khẩu

Hà Nội

Nhân viên giao nhận xuất nhập khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Giao nhận xuất nhập khẩu

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên giao nhận xuất nhập khẩu

Bình Dương

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu

CONG TY TNHH VAN TAI QUOC TE TRUONG GIANG - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>