9937  

việc làm xuat nhap khau giao nhan

  

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh - Lĩnh Vực Giao Nhận Vận Tải

Cong Ty TNHH Giao Nhan Toan Cau A Duong Chau - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - [ Urgent ] - Nhân Viên Giao Nhận Logistics

Cong Ty TNHH Giao Nhan Van Tai DH - Hà Nội

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Giao Nhận Logistics

Cong Ty TNHH Giao Nhan Van Tai DH - Hà Nội

Nhân viên giao nhận xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH Thuong Mai Dich Vu Giao Nhan KTB - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Phó Trưởng Phòng Giao Nhận

Cong Ty Co Phan Kho Van Vietfracht Hung Yen - Hà Nội

Nhân Viên Giao Nhận Xuất Nhập Khẩu/ Logistics Staff

Hà Nội - Hưng Yên

Nhân Viên Giao Nhận Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng giao nhận xuất nhập khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Giao Nhận Hiện Trường

PTV Company Limited - Tp Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Sản Xuất & Xuất Nhập Khẩu Giang Sơn - Tuyển nhân viên giao hàng

Hà Nội

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Hiện Trường

CONG TY TNHH MTV DV TM QUAN QUAN - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Giao Nhận Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Cty TNHH TM DV XNK Nhat Minh Tan - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Giao Nhận Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Giao Nhận Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Giao Nhận XNK (Tuyển Gấp)

Nippon Express Vietnam - Bắc Ninh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Giao Dịch (Thông Thạo Tiếng Trung)

Cong Ty TNHH Cong Nghe va Thuong Mai Quoc Te - Hà Nội

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - 01 Nhân Viên Giao Nhận Hiện Trường

VVMV JSC - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Giao Nhận Xuất Nhập Khẩu/ Logistics Staff

Cong Ty TNHH Sewon ECS Vina - Hà Nội

Nhân Viên Giao Nhận Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Giao Nhận Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>