11392  

việc làm xuat nhap khau giao nhan

  

Nhân Viên Giao Nhận Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Tại Cảng

Cong Ty TNHH Thuong Mai Dich Vu Xuat Nhap Khau - Việt Nam

Nhân viên giao nhận xuất nhập khẩu 26

Cong ty TNHH xuat nhap khau va cong nghe Anh - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên giao nhận, xuất nhập khẩu 29

Cong ty TNHH Thuong mai va Giao nhan van tai - Hà Nội

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Chứng Từ Hải Quan Và Giao Nhận

Cong ty TNHH Giao Nhan Chim Ung Vang - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Giao Nhận Quốc Tế / Quốc Nội (Acs Staff)

Vietnam Air Caterers (Cong ty LD San xuat Bua an - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên giao nhận xuất nhập khẩu 19

Cong ty CP Kinh doanh Len Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Giao Nhận Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Nữ) Biết Tiếng Hoa Giao Tiếp

Bình Dương

Nhân Viên Giao Nhận Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Tại Cảng

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Giao Nhận Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Giao Nhận Hàng - Head Of Recieving

Cong Ty TNHH Hoa Binh - Hà Nội

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Giao Nhận Hiện Trường

DHL Global Forwarding (Vietnam) Corporation - Bắc Ninh

Nhân viên kinh doanh giao nhận xuất nhập khẩu

CONG TY TNHH TINCIMEX - Tp Hồ Chí Minh

Thực tập Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Giao nhận xuất nhập khẩu

MARINE SKY LOGISTICS - Tp Hồ Chí Minh

NV giao nhận xuất nhập khẩu 08

Cong ty TNHH TM & GNVT Dai Son - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Giao nhận xuất nhập khẩu 08

Cong ty CP Transimex -Saigon - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giao Nhận Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Tại Cảng

CONG TY TNHH TM DV XNK NHAT MINH TAN - Việt Nam

Nhân viên giao nhận xuất nhập khẩu 04

CONG TY TNHH MTV NGUYEN AN - Bình Dương

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Giao Nhận Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Tại Cảng

Cong ty TNHH TM DV XNK NHAT MINH TAN - Tp Hồ Chí Minh

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Giao Nhận Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Tại Cảng

Cong ty TNHH TM DV XNK NHAT MINH TAN - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>