7923  

việc làm xuat nhap khau giao nhan

  

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Giao Nhận - Thu Tiền

CTY CO PHAN THUONG MAI GIAO NHAN BA SAU NAM - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Văn Phòng Kiêm Giao Nhận Thủ Tục Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Giao Nhận

TNL Logistics (Thai Nguyen Lam) - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên giao nhận xuất nhập khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Giao Nhận Xuất Nhập Khẩu

Hà Nội - Hải Phòng

Nhân Viên Giao Nhận Xuất Nhập Khẩu

Hà Nội

Nhân Viên Nam Giao Nhận Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-9.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giao Nhận Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

GOLDEN SEA LOGISTICS - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Chứng Từ Giao Nhận (Khai Báo Hải Quan Xuất Nhập Khẩu)

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Chứng Từ Giao Nhận (Khai Báo Hải Quan Xuất Nhập Khẩu)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Giao Nhận Xuất Nhập Khẩu

Hà Nội

Nhân Viên Giao Nhận Xuất Nhập Khẩu Làm Việc Tại Hải Phòng

Hải Phòng

Thực Tập Kinh Tế, Quản Trị Kinh Doanh, Giao Nhận Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Giao Nhận Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH Thuong Mai FPT (TP.Ha Noi) - Việt Nam

Nhân Viên Giao Nhận Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu, Giao Tiếp Bằng Tiếng Anh

Hải Dương

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Giao Nhận Xuất Nhập Khẩu

CONG TY TNHH ANH KIEN - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Nam Giao Nhận Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH May Theu giay An Phuoc - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên giao nhận Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH Asian Expo Logistic (A.E.L) - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>