14637  

việc làm xuat nhap khau giao nhan

  

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Giao Nhận Chứng Từ

cong ty TNHHTM va giao nhan the ky - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giao Nhận Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giao Dịch Xuất Nhập Khẩu (Lạnh công nghiệp)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Giao Nhận Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên xuất nhập khẩu - giao nhận hàng hóa

Tat ca Muc luong - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giao Dịch Xuất Nhập Khẩu (Lạnh công nghiệp)

Tieng Viet - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu/ Giao Nhận (Sales Manager)

Hà Nội

Cần Tuyển Gấp Nhân Viên Giao Nhận Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Tại Cảng

Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Giao Nhận

Cong ty TNHH SX TM XNK Logistics H-A - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Giao Nhận Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Giao Nhận Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Giao Nhận Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Giao Nhận Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Giao Nhận (Xuất Nhập Khẩu)

CONG TY TNHH TM DV DIEN KHANH - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giao Nhận Xuất - Nhập Khẩu Hiện Trường

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

CONG TY TNHH UNICO LOGISTICS VIETNAM - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Giao Nhận Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH Thuc pham Sang Ngoc - Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Giao Nhận Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH Thuc pham Sang Ngoc - Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Nhân Viên Giao Nhận Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

CONG TY CO PHAN LOGISTICS HAI DANG - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Giao Nhận Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu

CONG TY CO PHAN LOGISTICS HAI DANG - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>